Käytetyn henkilöauton kauppa. Jakohihnan katkeaminen. Moottorivaurio. Vesipumppu.

vahinko

Diaarinumero: 4215/33/07
Antopäivä: 20.01.2009

K osti 18.3.2004 A Oy:ltä vuonna 1994 käyttöönotetun Citroen Xantia -mallisen henkilöauton 4 500 eurolla. Auton matkamittarilukema oli kaupantekohetkellä 155 000 kilometriä. Kauppasopimuksen liitteenä olleen lisävaruste-erittelyn mukaan kauppaan sisältyi auton jakohihnan vaihto.

K valittaa siitä, että auton jakohihna katkesi 9.7.2007 vaurioittaen auton moottoria. Auton matkamittarilukema oli tuolloin 182 150 kilometriä. K ilmoittaa, että hihnan auton huolto-ohjeiden mukainen vaihtoväli on 80 000 kilometriä. Nyt hihna kesti ainoastaan 26 330 kilometriä.

Vaatimukset

K vaatii vaurion korjauksesta ulkopuolisella korjaamolla aiheutuneiden 1 098 korjauskustannusten korvaamista.

K toteaa, että myyjäliikkeen mukaan jakohihnan katkeamisen aiheutti rikkoutunut vesipumppu. Vesipumppua ei vaihdettu kun myyjäliike kaupanteon yhteydessä vaihtoi autoon jakohihnan. Asiasta ei kuitenkaan kerrottu K:lle, kuten ei myöskään siitä, että vesipumpun rikkoutuminen voi aiheuttaa jakohihnan katkeamisen. K kertoo selvittäneensä asiaa sekä vaurion korjanneelta korjaamolta että auton merkkihuoltoliikkeestä. Niiden mukaan vesipumppu vaihdetaan aina jakohihnan vaihdon yhteydessä. K katsookin myyjäliikkeen toimineen huolimattomasti ja ammattitaidottomasti vaihtaessaan auton jakohihnaa, minkä vuoksi auton moottori on sittemmin rikkoutunut.

Vastaus

A Oy katsoo, ettei se ole korvausvelvollinen vesipumpun äkillisen rikkoutumisen vuoksi K:n autolle aiheutuneesta moottorivauriosta. Se kertoo vaihtaneensa 17.3.2004 kyseiseen vaihtoautoonsa jakohihnan auton valmistajan ohjeita noudattaen. Jakohihnan vaihdon yhteydessä vaihdetaan sarjan mukana tulevat osat eli ohjainrullat ja kiristin. Vesipumpun kunto tarkastetaan ja vesipumppu vaihdetaan tarvittaessa. Auton valmistajan ohjeen mukaan vesipumppua ei tarvitse vaihtaa jakohihnan vaihdon yhteydessä ellei se ole äänekäs tai sen toiminta ole muuten heikkoa. Mikäli pumpussa havaitaan nestevuotoa tai välyksiä, pumppu vaihdetaan aina uuteen. Vesipumppu ei siis ole niin sanottu huolto-osa. Tässä tapauksessa vesipumpussa ei havaittu vikaa jakohihnan vaihdon yhteydessä.

Autoa vaurion tapahtumisen jälkeen korjanneen korjaamon mukaan jakohihnan katkeamisen oli aiheuttanut vesipumpun rikkoutuminen.

Ratkaisun perustelut

Lautakunnalle toimitetun selvityksen perusteella on pääteltävissä, että K:n A Oy:ltä ostaman auton kauppaan on sisältynyt auton jakohihnan vaihto. Asia on mainittu auton tilaus- ja kauppasopimuksen liitteenä olevassa lisävaruste-erittelyssä.

Jos tavara on myyty "sellaisena kuin se on", siinä on kuitenkin kuluttajansuojalain 5 luvun 14 §:n 2 kohdan mukaan virhe, jos myyjä on ennen kaupantekoa laiminlyönyt antaa ostajalle tiedon sellaisesta tavaran ominaisuuksia tai käyttöä koskevasta seikasta, josta hänen täytyy olettaa tienneen ja josta ostaja perustellusti saattoi olettaa saavansa tiedon, ja laiminlyönnin voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan.

Lautakunta katsoo jääneen selvittämättä, että puheena olevan auton huolto-ohjeissa edellytettäisiin, että jakohihnan vaihdon yhteydessä vaihdettaisiin aina myös vesipumppu. K ehti ajaa autolla kaupanteon ja jakohihnan vaihdon jälkeen noin 26 300 kilometriä, joten lautakunta pitää epätodennäköisenä, että vesipumpun viallisuus olisi ollut nähtävissä jo hihnan vaihdon yhteydessä.

K on vedonnut siihen, ettei myyjäliike kertonut hänelle siitä, ettei vesipumppua vaihdettu kun myyjäliike kaupanteon yhteydessä vaihtoi autoon jakohihnan. Kertomatta jäi hänen mukaansa myös se, että vesipumpun rikkoutuminen voi aiheuttaa jakohihnan katkeamisen.

Ottaen huomioon auton 155 000 kilometrin ajomäärän kaupanteko- ja jakohihnan vaihtohetkellä, lautakunta katsookin, että vesipumpun vaihtamatta jättämisestä olisi tullut kertoa K:lle. Näin jo sen vuoksi, ettei vesipumppu enää välttämättä kestäisi seuraavaan, 80 000 kilometrin päästä tapahtuvaan jakohihnan vaihtoon saakka. Tieto olisi ollut tärkeä erityisesti siksi, että vesipumpun rikkoutuminen saattaa johtaa auton moottorin vakavaan vaurioitumiseen.

Edellä kerrottujen syiden perusteella lautakunta katsoo, että A Oy on ennen kaupantekoa laiminlyönyt antaa K:lle tiedon sellaisesta auton ominaisuuksia tai käyttöä koskevasta seikasta, josta sen täytyy olettaa tienneen ja josta K perustellusti saattoi olettaa saavansa tiedon, ja laiminlyönnin voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan. Autossa on siten ollut tältä osin kuluttajansuojalain 5 luvun 14 §:n 2 kohdassa tarkoitettu virhe.

K:lle on virheen perusteella syntynyt oikeus kuluttajansuojalain 5 luvun 20 §:n 1 momentin mukaiseen korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii tavaran virheen vuoksi. Hän on vaatinut vaurion korjauksesta aiheutuneiden 1 098 euron kustannusten korvaamista.

Korvauksen määrää harkitessaan lautakunta ottaa huomioon, että tehtyjen korjausten ja vaihdettujen osien ansiosta auto on tullut ikäänsä ja ajomääräänsä nähden parempaan kuntoon. Tämän vuoksi lautakunta harkitsee korvauksen määräksi 500 euroa.

Suositus

Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että A Oy korvaa K:lle auton virheen vuoksi aiheutuneista korjauskustannuksista 500 euroa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 20.1.2009