Käytetyn henkilöauton kauppa. Kaupan peruuttaminen. Kaupan purkurahan suuruus.

Diaarinumero: 2506/33/07
Antopäivä: 20.01.2009

K osti 4.7.2007 A Oy:ltä käytetyn, 12.11.2002 ensirekisteröidyn Opel Astra henkilöauton 11 980 eurolla. Auton matkamittarin lukema oli kaupantekohetkellä 50 000 kilometriä.

K peruutti kaupan ennen auton luovutusta 5.7.2007. A peri autokaupan tilaus- ja kauppasopimusehtojen mukaisena kaupan purkurahana 653,40 euroa.

Vaatimukset

K vaatii 653,40 euron purkurahan palauttamista.

K pitää purkurahan perimistä kohtuuttomana, koska myyjälle ei ole aiheutunut asiassa purkurahan määrää vastaavaa vahinkoa. Lisäksi K katsoo, ettei ostajalle ole riittävässä määrin selvitetty sitä, että kyseessä on ollut osapuolia sitova kauppasopimus, joten myyjä on itsekin vastuussa tapahtuneesta. Kaupan peruuttamisen syyksi K ilmoittaa kaupan rahoittamiseen liittyvät vaikeudet.

Vastaus

A katsoo toimineensa asiassa hyvän kauppatavan mukaisesti. Koska kauppa on purettu ostajan pyynnöstä ja kaupan järjestelystä aiheutuu aina suuri työmäärä, A katsoo, ettei myyjällä ole lakiin tai sopimukseen perustuvaa syytä palauttaa perittyä kaupan purkurahaa.

Ratkaisun perustelut

K ei ole esittänyt laillista perustetta kaupan purkamiselle. Jos ostaja rikkoo sopimuksen peruuttamalla tavaran tilauksen ennen tavaran luovutusta, myyjällä ei kuluttajansuojalain 5 luvun 25 §:n mukaan ole oikeutta pysyä sopimuksessa ja vaatia kauppahinnan maksamista. Sen sijaan myyjällä on saman luvun 28 §:n 1 ja 2 momentin mukaan oikeus korvaukseen niistä erityisistä kustannuksista, joita hänelle on aiheutunut sopimuksen tekemisestä ja täyttämisestä ja jotka todennäköisesti jäävät hyödyttömiksi, sekä kaupan purkamisen tai peruutuksen vuoksi aiheutuvista erityisistä kustannuksista. Muusta vahingosta myyjällä on oikeus saada korvaus, joka on kohtuullinen ottaen huomioon tavaran hinta, sopimuksen purkamisen tai peruutuksen ajankohta, sopimuksen täyttämiseksi suoritetut toimenpiteet sekä muut seikat.

Myyjän on näytettävä toteen edellä mainittujen lainkohtien mukainen vahinko, jotta sillä olisi oikeus korvaukseen.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 28 §:n 3 momentin mukaan sopimus, jonka mukaan myyjä pidättää itselleen oikeuden ennalta määrättyyn korvaukseen, on pätevä, jos sopimuksen mukainen korvaus on kohtuullinen ottaen huomioon se korvaus, johon myyjällä 5 luvun 28 §:n 1 ja 2 momentin mukaisesti yleensä olisi oikeus.

Autokaupan yleisten sopimusehtojen mukaan myyjä saa periä vahingonkorvauksena 10 prosenttia sopimuksen mukaisesta auton käteishinnasta, kun se on enintään 4 200 euroa, jos ostaja ilman lakiin perustuvaa syytä purkaa sopimuksen. Tämän ylimenevältä kauppahinnan osalta korvaus on kolme prosenttia. Näin laskettuna K:n maksettavaksi tuleva purkuraha olisi 653,40 euroa.

K on ilmoittanut kaupan peruuttamisesta jo seuraavana päivänä kaupan tekemisestä ja ennen kuin auto oli luovutettu hänelle. Myyjä ei ole esittänyt selvitystä siitä, mitä kustannuksia hänelle on aiheutunut sopimuksen tekemisestä ja kaupan peruuttamisesta. Myöskään muusta, myyjälle mahdollisesti aiheutuneesta vahingosta ei ole selvitystä. Lautakunta sovittelee tämän vuoksi purkurahan 360 euroksi eli noin kolmeksi prosentiksi kauppahinnasta. Myyjän on palautettava purkurahasta 293,40 euroa.

Suositus

Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että A Oy palauttaa purkurahasta 293,40 euroa K:lle.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 20.1.2009