Käytetyn henkilöauton kauppa. Jakohihnan vaihto. Ajotietokoneen pikselivika. Hinnanalennus.

Diaarinumero: 358/33/07
Antopäivä: 20.01.2009

K osti 8.1.2007 AH Oy:ltä vuonna 1998 käyttöönotetun Audi S4 henkilöauton 25 000 eurolla. Auton matkamittarin lukema oli kaupantekohetkellä 124 000 kilometriä.

K:n mukaan kaupantekohetkellä oli kerrottu, että auton jakohihna vaihdetaan 150 000 kilometrin huollossa. Huolto-ohjelman mukaan auton jakohihnan vaihtoväli on kuitenkin 120 000 kilometriä. Moottorin jakopään huolto oli siten K:n mukaan laiminlyöty. Lisäksi hän valittaa siitä, että ajotietokoneen näytössä on sen käyttöä haittaava pikselivika.

Myyjäliikkeen mukaan kaupantekohetkellä kerrottiin, ettei jakohihnaa ole vaihdettu. Lisäksi myyjäliikkeen mukaan K havaitsi kaupantekohetkellä, että osa mittariston lisäruudun pikseleistä oli sammunut.

Vaatimus

K vaatii, että myyjäliike vastaa pikselivian korjaamisesta sekä korvaa jakohihnan vaihdosta aiheutuneet 493,32 euron kulut.

Kaupanteon jälkeisenä päivänä auton mittaristoon syttyi Service INSP -valo. Huoltoliikkeen mukaan valon palaminen johtui siitä, että auton jakopään huolto oli laiminlyöty. Jakohihna olisi pitänyt vaihtaa 120 000 kilometrin huollossa huoltoliikkeen ja auton huolto-ohjelman mukaan.

Autohuolto Oy teki autoon jakopään huollon. Huolto maksoi 493,32 euroa. Huollossa vaihdettiin jakohihna, kiristin, ohjainrulla sekä vesipumppu.

Lisäksi auton ajotietokoneessa on pikselivika. Noin kolmasosa pikseleistä on viallisia, mikä vaikeuttaa muun muassa navigaattorin käyttöä. Mittariston uusiminen maksaa T Oy:n arvion mukaan 779,20 euroa.

Vastaus

K:lle on kerrottu kaupantekohetkellä, että jakohihnaa ei ole vaihdettu. Tämä selviää myös huoltokirjan merkinnöistä. Jakohihnan vaihtamisesta ei ole kaupantekohetkellä sovittu, eikä K ole sitä myöskään vaihdettavaksi vaatinut.

Jakohihnan vaihto on normaali auton huolto-ohjelmaan kuuluva toimenpide, eikä sitä voida katsoa myyjäliikkeen vastuulle kuuluvaksi.

K on nähnyt kauppaa tehtäessä, että osa mittariston pikseleistä on sammunut, eikä hän ole silloin vaatinut niitä korjattavaksi. Hän on hyväksynyt auton mittariston sellaisenaan.

Ratkaisun perustelut

Kuluttajansuojalain 5 luvun 14 §:n mukaan tavarassa katsotaan olevan virhe, vaikka tavara on myyty "sellaisena kuin se on" tai muuta samankaltaista yleistä varaumaa käyttäen muun muassa, jos tavara ei vastaa niitä tietoja, jotka myyjä on ennen kaupantekoa antanut sen ominaisuuksista tai käytöstä ja joiden voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan.

Myös kuluttajankauppoihin sovellettavan kauppalain 20 §:n 1 momentin mukaan ostaja ei saa virheenä vedota seikkaan, josta hänen täytyy olettaa tienneen kauppaa tehtäessä.

Ostaja ei ole kiistänyt myyjäliikkeen väitettä siitä, että hän on kaupantekohetkellä havainnut, että ajotietokoneen näytön pikseleistä osa on sammunut. Tällainen vika ajotietokoneen näytössä on autoa koeajettaessa sitä paitsi helposti havaittavissa. Ostaja ei näin ollen voi virheenä vedota tähän seikkaan, jonka katsotaan olleen hänen tiedossaan kaupantekohetkellä.

K:n mukaan myyjäliike ilmoitti kaupantekohetkellä, että jakohihnaa ei ole vaihdettu ja että se pitää vaihtaa 150 000 kilometrin huollossa. Myyjäliikkeen mukaan K:lle oli selvitetty, ettei jakohihnaa ollut vaihdettu, minkä huoltokirjan merkintäkin osoittaa.

K:n auton huolto-ohjelman mukaan jakohihna pitää vaihtaa 120 000 kilometrin huollossa. Auton matkamittarin lukema oli kaupantekohetkellä 124 000 kilometriä, eikä sen jakohihnaa ollut vaihdettu. Asiassa onkin selvitetty, että myyjäliike on kertonut jakohihnan edessä olevasta vaihtotarpeesta, K:n mukaan 150 000 kilometrin kohdalla. Jakohihnan vaihtotarve ilmeni kuitenkin jo seuraavana päivänä kaupanteosta. Jos jakohihnan vaihtotarve on olemassa jo kaupantekohetkellä, kuten tässä tapauksessa, ostaja voi perustellusti olettaa saavansa siitä tiedon. Myyjäliikkeen olisi hyvä tehdä siitä esimerkiksi merkintä kauppakirjaan väärinkäsitysten välttämiseksi, koska sen velvollisuutena on osoittaa antaneensa ostajalle tiedon tällaisesta seikasta, joka on omiaan vaikuttamaan kaupantekoon. Asialla on myös erityistä merkitystä ostajan kannalta senkin vuoksi, että jakohihnan yllättävä vaurioituminen voi aiheuttaa auton moottorille suuren ja kalliin korjaustarpeen.

AH Oy ei ole esittänyt näyttöä siitä, että ostajalle olisi annettu oikeat tiedot huolto-ohjelmasta tai jakohihnan vaihtotarpeesta, vaikka jakohihnan vaihtotarve oli olemassa jo kaupantekohetkellä. Autossa on siten ollut kuluttajansuojalain 5 luvun 14 §:n 2 momentin tarkoittama virhe.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 20 §:n mukaan ostajalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii tavaran virheen vuoksi.

K on vaatinut jakohihnan vaihtokuluja korvattavaksi. Jakohihnan vaihtokuluja ei kuitenkaan voida katsoa kokonaan myyjän vahingoksi, koska K:lle on kaupantekohetkellä joka tapauksessa kerrottu, että jakohihna pitää vaihtaa 150 000 kilometrin huollossa. Jakohihnan vaihtaminen olisi tullut ajankohtaiseksi 26 000 kilometrin ajon jälkeen. Lautakunnan arvion mukaan vahinko siitä, että tieto on sittemmin osoittautunut virheelliseksi ja jakohihna on jouduttu vaihtamaan heti kaupanteon jälkeen ennen kyseistä huoltoa, on 100 euroa.

Suositus

Lautakunta suosittaa, että AH Oy korvaa K:lle 100 euroa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 20.1.2009