Käytetyn henkilöauton kauppa. Vesipumpun rikkoutumisesta aiheutunut moottorivaurio. Oma myötävaikutus.

autokauppa

Diaarinumero: 1728/33/07
Antopäivä: 20.01.2009

K osti 20.12.2006 A Oy:ltä käytetyn, 1.10.2003 ensirekisteröidyn Peugeot 307 henkilöauton 13 990 eurolla. Auton matkamittarin lukema oli kaupantekohetkellä 95 000 kilometriä.

Auton vesipumppu rikkoutui 20.3.2007, jolloin auton matkamittarin lukema oli 98 000 kilometriä. Rikkoutumisen seurauksena auton jakohihna katkesi ja moottori vaurioitui. Auto korjattiin As Ky:n korjaamolla. Korjausten yhteydessä autoon asennettiin Autovahinkokeskuksesta hankittu, 29 000 kilometriä ajettu vaihtomoottori. Korjauskustannukset olivat töineen ja varaosineen 2 580 euroa, joista A Oy vaati K:ta maksamaan 800 euroa.

Vaatimukset

K vaatii vähintään 2 064 euron korvausta auton korjauskustannuksista.

K katsoo, että auton moottori rikkoutui ennenaikaisesti, minkä vuoksi korjauskustannukset kuuluvat myyjän vastuulle. K kiistää väitteet käyttövirheestä tai siitä, että autossa olisi ennen sen rikkoutumista ilmennyt sivuääniä. K huomauttaa, että autoon asennettu moottori on vähäisemmästä ajomäärästään huolimatta ollut kaupan kohteena ollutta autoa kaksi vuotta vanhempi, joten auto arvo on korjausten myötä alentunut. Lisäksi autoon vaihdetun moottorin toiminnassa on ilmennyt puutteita.

VastausA katsoo, että vaurion syynä olleesta vesipumpusta on täytynyt kuulua sivuääniä jo pitkään ennen moottorivaurion syntymistä. Jos auto olisi viety ajoissa korjattavaksi, autoon olisi jouduttu vaihtamaan vain vesipumppu. Koska moottorivaurion syynä on ollut ostajan oma menettely, A katsoo, ettei vaurio kuulu myyjän vastuulle.

A kertoo hankkineensa autoon vähemmän ajetun moottorin, minkä lisäksi moottoriin asennettiin uudet jakopään kuluvat osat, jotka olisivat joka tapauksessa tulleet suhteellisen pian ostajan maksettaviksi.

A Oy on liittänyt vastaukseensa auton korjanneen As:n sekä rikkoutuneen vesipumpun tarkastaneen Hämeen Diesel Oy:n lausunnot. As:n mukaan vesipumpusta on kuulunut sivuääniä päivien tai viikkojen ajan ennen pumpun laakereiden ja siipien tuhoutumista. As:n mukaan auton käyttäjän olisi pitänyt viedä auto korjaamolle ennen moottorivaurion syntymistä.

Hämeen Diesel Oy:n mukaan vesipumppu on oireillut ennen kuin pumpun siivet ovat rikkoutuneet. Oireina on voinut olla sivuääniä tai jäähdytinnesteen vuotoa.

Ratkaisun perustelutSK:n A Oy:ltä joulukuussa 2006 käytettynä ostaman auton moottori vaurioitui vesipumpun rikkoutumisen seurauksena maaliskuussa 2007, jolloin auton matkamittarin lukema oli noin 98 000 kilometriä. Osapuolet ovat eri mieltä siitä, paljonko K:n vastuulle kuuluu korjauskuluista. A Oy on vedonnut ostajan omaan käyttövirheeseen.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 14 §:n 3-kohdan mukaan tavarassa on virhe, jos se on huonommassa kunnossa kuin ostajalla sen hinta ja muut olosuhteet huomioon ottaen on ollut perusteltua aihetta odottaa.

Käytetyn auton kaupassa virhettä arvioidaan paitsi auton hinnan, myös erityisesti sen perusteella, mitä ostaja voi odottaa auton kunnolta, kun otetaan huomioon auton ikä, ajomäärä ja huoltohistoria.

Kuluttajariitalautakunta toteaa, että auton jakopään kuluvien osien kuten jakohihnan, hihnan kiristinten sekä vesipumpun tulee kestää koko auton huolto-ohjelmassa määritelty jakohihnan vaihtoväli. Jos näin ei ole ja kyseisten osien ennenaikaisesta rikkoutumisesta aiheutuu autolle vaurioita, autossa on virhe.

Myyjän mukaan ostaja on itse myötävaikuttanut vahinkoon, koska vesipumpusta on täytynyt kuulua poikkeuksellista ääntä jo ennen sen rikkoutumista. Auton korjanneen As:n mukaan vesipumpusta on kuulunut ääntä jo päiviä tai viikkoja ennen laakerin tai siipien tuhoutumista, mikä kuljettajan olisi pitänyt havaita. Hämeen Diesel Oy:n lausunnon mukaan vesipumpun on täytynyt oireilla ennen moottorin rikkoutumista hankaavalla äänellä ja ehkä vesivuodolla.

Lautakunta pitää rikkoutuneesta vesipumpusta esitetyistä valokuvista ilmenevän vaurion laadun sekä As:n ja Hämeen Diesel Oy:n lausuntojen perusteella erittäin todennäköisenä, että vesipumpussa on ilmennyt pitempään sivuääniä ennen moottorivaurioon johtanutta rikkoutumista. K:lla olisi siten ollut mahdollisuus toimittaa auto korjattavaksi ennen laajan moottorivaurion syntymistä ja auton korjauskulut olisivat olleet huomattavasti paljon pienemmät.

Autossa on kuitenkin kiistatta ollut myyjän vastuulle jäävä virhe vesipumpun osalta. Tästä olisi aiheutunut myyjälle korjauskuluja. Myyjä onkin vaatinut K:lta korjauksesta 800 euroa ja ottanut itse vastuulleen loput. Lautakunta pitää 800 euroa kohtuullisena ostajan osuutena korjauskuluista.

Suositus

Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että A Oy ei vaadi K:lta auton korjauskuluja enempää kuin 800 euroa.

Päätös syntyi äänestyksen jälkeen.

Eriävä mielipide

K:n A Oy:ltä joulukuussa 2006 käytettynä ostaman auton moottori vaurioitui vesipumpun rikkoutumisen johdosta maaliskuussa 2007, jolloin auton matkamittarin lukema oli noin 98 000 kilometriä. Osapuolet ovat eri mieltä siitä, kuuluvatko korjauskustannukset myyjän vastuulle. A Oy on vedonnut ostajan omaan käyttövirheeseen.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 14 §:n 3-kohdan mukaan tavarassa on virhe, jos se on huonommassa kunnossa kuin ostajalla sen hinta ja muut olosuhteet huomioon ottaen on ollut perusteltua aihetta odottaa.

Käytetyn auton kaupassa virhettä arvioidaan paitsi auton hinnan, myös erityisesti sen perusteella, mitä ostaja voi odottaa auton kunnolta, kun otetaan huomioon auton ikä, ajomäärä ja huoltohistoria.

Yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan oikeutta korvaukseen voidaan sovitella tai oikeus korvaukseen voidaan evätä, jos vahinkoa kärsinyt on omalla menettelyllään myötävaikuttanut vahinkoonsa.

Totean, että auton jakopään kuluvien osien kuten jakohihnan, hihnan kiristinten sekä vesipumpun tulee kestää koko auton huolto-ohjelmassa määritelty jakohihnan vaihtoväli. Jos näin ei ole ja kyseisten osien ennenaikaisesta rikkoutumisesta aiheutuu autolle vaurioita, autossa on virhe.

Pidän rikkoutuneesta vesipumpusta esitetyistä valokuvista ilmenevän vaurion laadun sekä As:n ja Hämeen Diesel Oy:n lausuntojen perusteella erittäin todennäköisenä, että vesipumpussa on ilmennyt selvästi havaittavia sivuääniä ennen moottorivaurioon johtanutta rikkoutumista. K:lla olisi siten ollut mahdollisuus toimittaa auto korjattavaksi ennen moottorivaurion syntymistä. Koska näin ei ole menetelty, moottorivaurio on lautakunnan käsityksen mukaan aiheutunut K:n oman menettelyn seuruksena eikä hänellä siten ole oikeutta korvaukseen moottorivaurion perusteella. Koska autossa ei edellä esitetyn perusteella ole ollut virhettä, en suosita hyvitystä.

 
Julkaistu 20.1.2009