Käytettyjen huonekalujen kauppa. Hajuhaitta. Home. Kaupan purku. Kulukorvaukset.

kulukorvaus
huonekalujen kauppa
kaupan purkuvaatimus

Diaarinumero: 3860/32/07
Antopäivä: 08.10.2008

Kuluttaja (jäljempänä K) osti 1.6.2007 käytetyn kirjahyllyn, television, sohvan ja nojatuolin sekä TV-tason elinkeinonharjoittajan (jäljempänä EH) omistamasta käytettyjen huonekalujen liikkeestä. Tuotteiden hinta oli 500 euroa. Myyjä toimitti ne K:lle muutaman päivän kuluttua.

K palautti tuotteet myyjäliikkeeseen heti kesäkuun alussa 2007 ja pyysi kaupan purkua, koska huonekalut olivat hänen mukaansa olleet erittäin pölyisiä ja niissä oli ollut homeen haju. K palautti tavarat liikkeeseen ja vaati kaupan purkua. Liike ei kuitenkaan suostunut mihinkään hyvitykseen.

VAATIMUKSET

K vaatii kaupan purkua ja 500 euron kauppahinnan palauttamista. Lisäksi hän vaatii korvattavakasi virheen selvittämisestä aiheutuneet laboratoriokulut, jotka esitetyn tositteen mukaan ovat olleet yhteensä 124,30 euroa. Puhelinkuluista ja vaivannäöstä hän vaatii vielä korvausta 100 euroa.

K on otattanut homenäytteet huonekaluista. Näytteenoton suoritti 24.8.2007 XX, joka laskutti työstä sekä matkakuluista yhteensä 88,21 euroa. Tutkimuksen teki kaupungin ympäristöosaston laboratorio 6.9.2007. Sen lausunnon mukaan näytteet olivat sisältäneet homesukuun kuuluvaa chrysonilia ja niissä oli ollut runsaasti bakteereja. Laboratorio veloitti tutkimuksestaan

36,09 euroa.

VASTAUS

EH on antanut puhelimitse 10.7.2008 puhelimitse seuraavansisältöisen suullisen vastauksen:

Valitus on aiheeton. Kalusteissa ei ole ollut hometta myyntihetkellä. EH on lopettanut liikkeensä. Hän on jo antanut K:n kalusteet pois. EH oli kieltänyt K:a jättämästä kalusteita EH:n liikkeeseen, mutta K oli ne siitä huolimatta jättänyt EH:n haltuun.

RATKAISUN PERUSTELUT

Jos tavara on myyty "sellaisena kuin se on" tai samankaltaista yleistä varaumaa käyttäen, siinä katsotaan kuluttajansuojalain

5 luvun 14 §:n mukaan olevan kuitenkin virhe, jos tavara on olennaisesti huonommassa kunnossa kuin ostajalla sen hinta ja muut olosuhteet huomioon ottaen on ollut perusteltua aihetta edellyttää.

K:n hankkimien laboratoriolausuntojen nojalla kuluttajariitalautakunta katsoo asiassa selvitetyksi, että valituksen kohteena olevissa huonekaluissa on ollut kuluttajansuojalain 5 luvun 14 §:n mukainen virhe, koska huonekalut ovat olleet homeisia ja koska niissä on ollut runsaasti bakteereja, minkä vuoksi ne ovat olleet olennaisesti huonommassa kunnossa kuin ostajalla on ollut perusteltua aihetta edellyttää. Koska virheen korjaaminen tai virheettömän tavaran toimittaminen ei tule tässä tapauksessa kysymykseen ja koska virhettä ei voida pitää vähäisenä, ostajalla on kuluttajansuojalain 5 luvun 19 §:n nojalla oikeus kaupan purkuun. Lautakunta toteaa vielä, että koska homeiset ja bakteereja sisältävät huonekalut saattavat olla myös terveydelle vaarallisia, K:lla on ollut oikeus palauttaa ne myyjäliikkeeseen.

Edellä olevan vuoksi lautakunta hyväksyy K:n vaatimuksen koko kaupan purkamisesta ja 500 euron kauppahinnan palauttamisesta.

Silloin kun tavarassa on virhe, ostajalla on kuluttajansuojalain 5 luvun 20 §:n nojalla oikeus saada korvaus kuluista, jotka hänelle ovat aiheutuneet tavaran virheen vuoksi. Tällaisia kuluja ovat muun muassa virheen selvittämisestä aiheutuneet menot eli tässä tapauksessa laboratoriokulut 124,30 euroa. Niin ikään tavaran virheestä aiheutuneita korvattavia kustannuksia ovat puhelinkulut ja ostajalle virheestä aiheutunut ylimääräinen työ ja ajanhukka. Koska K ei ole esittänyt näistä kuluista tarkkaa selvitystä, lautakunta arvioi kulujen määräksi 50 euroa.

SUOSITUS

Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että EH purkaa käytettyjen huonekalujen ja television kaupan ja palauttaa K:lle niiden hinnan 500 euroa. Lisäksi EH:n tulee korvata K:lle virheen selvittämisestä aiheutuneet laboratoriokulut 124,30 euroa.

Vielä EH:n tulee korvata K:lle puhelin- ja muut kulut kohtuullisiksi harkituilla 50 eurolla. Hyvityssuositus on siten yhteensä 674,30 euroa.

Päätös oli yksimielinen

 
Julkaistu 8.10.2008