Uuden auton kauppa. Annetut tiedot. Näyttötaakka.

uuden auton kauppa
annetut tiedot
näyttötaakka

Diaarinumero: 3835/33/06
Antopäivä: 15.09.2008

Kuluttaja (jäljempänä K) osti 13.7.2006 elinkeinonharjoittajalta (jäljempänä EH) uuden henkilöauton 25 350 eurolla. Lehdessä oli mainittu autoon kuuluvan alumiinivanteet. Asianosaiset ovat erimielisiä siitä sisältyivätkö alumiinivanteet auton kauppaan.

VAATIMUKSET

K vaatii, että EH asentaa auton kevytmetallivanteet ja korvaa kopiointi- ja postituskulut.

EH antoi 12.7.2006 tarjouksen ko. autosta ja antoi lehden ja merkitsi mikä auto oli kyseessä. Myyjä ei kertonut lehdessä olevasta virheestä eli siitä, että autoon ei kuulunut alumiinivanteita. Kotona tutustuessa auton esitteeseen ilmeni, että autoon kuuluu myös alumiinivanteet. K:lla ei ollut tieto millaiset ne ovat ulkonäöltään, joten hän ei tiennyt esittelyssä niitä tiedustella.

Ostaja tutustui 13.7.2006 eri autoihin. Ostaja soitti myyjäliikkeeseen ja tiedusteli auton hintaa. Puhelimessa auton hinta sovittiin 20 400 euroksi. K ilmoitti tulevansa samana päivänä tekemään kaupan tarjotusta autosta. Kauppa tehtiin iltapäivällä. Kauppakirjan tehtyä K totesi autossa olevan alumiinivanteet, johon myyjä reagoi välittömästi sanomalla ettei kuulu. K:t tarkastivat kotona lehdestä, että alumiinivanteet kuuluvat ko. autoon. Tämän jälkeen he samana päivänä reklamoivat myyjäliikkeelle, joka pyysi ottamaan yhteyden maahantuojaan. K soitti 14.7.2006 maahantuojalle, joka soitti myyjäliikkeeseen. Myyjäliike kertoi ottavansa yhteyden ostajaan, kun isommat herrat ovat palanneet lomalta. Myyjäliike kertoi, että he voivat tulla asiassa vastaan.

K soitti 6.8.2006 myyjäliikkeeseen, josta kerrottiin, että mitään ei korvata. Autoa luovutettaessa K ilmoitti tyytymättömyytensä autoon, koska siihen ei oltu asennettu alumiinivanteita, vaikka niitä oli kirjallisesti vaadittu.

VASTAUS

EH kiistää valittajan vaatimuksen.

Asiakas tiesi kaupantekohetkellä, että alumiinivanteet eivät kuulu auton varustetasoon ja hän olisi voinut tehdä toisenlaisen ostopäätöksen.

Alumiini- ja teräsvanteilla ei ole painoissa juurikaan eroja, eikä myyjäliike usko, että kukaan ostaa autoa juuri aluvanteiden vuoksi.

Esitteen sivulla 39 on teksti, jossa maahantuoja pidättää oikeuden ennalta ilmoittamatta muuttaa teknisiä tietoja ja varustelua. Myyjäliike korostaa vielä, että asia tuli kaupantekohetkellä asiakkaalle täysin selväksi.

RATKAISUN PERUSTELUT

Kuluttajansuojalain 5 luvun 13 §:n mukaan tavarassa on virhe, jos se ei vastaa niitä tietoja tavaran ominaisuuksista tai käytöstä, jotka myyjä tai joku muu aikaisemmassa myyntiportaassa tai myyjän lukuun on antanut tavaraa markkinoitaessa tai muuten ennen kaupantekoa. Virhevastuuta ei kuitenkaan synny, jos tiedot on ajoissa selkeällä tavalla oikaistu.

Toimitetun esitteen mukaan varustetasoon kuuluvat kevytmetallivanteet. Myyjäliikkeen mukaan vastuu siitä, ettei auto vastaa esitteen tietoja, on ostajalla, koska esitteen mukaan maahantuoja pidättää oikeuden ennalta ilmoittamatta muuttaa teknisiä tietoja ja varustelua

Tällaiset autoa markkinoitaessa annetut virheelliset tiedot, joiden voidaan lautakunnan käsityksen mukaan katsoa vaikuttavan kauppaan, tulee ennen kaupantekoa selkeällä tavalla oikaista. Esitteessä annettu väärä tieto olisi siten hyvä oikaista väärinkäsitysten välttämiseksi tekemällä siitä esimerkiksi merkintä kauppakirjaan. Todistustaakka siitä, että tiedot on oikaistu, on myyjäliikkeellä. Vastuuta ei poista se, että esitteessä on pidätetty oikeus muuttaa varustelua. Koska tietoa ei ole todisteellisesti oikaistu ennen kaupantekohetkeä, lautakunta katsoo, että autossa on ollut kuluttajansuojalain

5 luvun 13 §:n momentin tarkoittama virhe.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 18 §:n mukaan ostajalla on oikeus vaatia, että myyjä korjaa virheen tai toimittaa virheettömän tavaran. Lautakunta suosittaa siten, että myyjäliike toimittaa esitteen mukaiset alumiinivanteet autoon.

Kuluttajariitalautakunnasta annetun lain 19 §:n mukaan omista kustannuksistaan asianosaiset vastaavat itse. Näin ollen lautakunta ei suosita korvattavaksi vaadittuja kopioista ja postimaksuista aiheutuneita kuluja.

SUOSITUS

Lautakunta suosittaa, että EH asentaa esitteen mukaiset alumiinivanteet autoon.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 15.9.2008