Käytetyn auton kauppa. Auton viat. Normaali kuluminen.

käytetyn auton kauppa
normaali kuluminen
auton viat

Diaarinumero: 3704/33/06
Antopäivä: 12.09.2008

Kuluttaja (jäljempänä K) osti 6.10.2006 elinkeinonharjoittajalta (jäljempänä EH) vuonna 1986 käyttöönotetun henkilöauton 3 300 eurolla. Auton matkamittarin lukema kaupantekohetkellä oli noin 205 000 kilometriä. Autossa ilmeni useita vikoja pian kaupan jälkeen Asianosaiset ovat erimielisiä auton virheellisyydestä.

VAATIMUKSET

K vaatii, että EH maksaa auton korjauskustannuksista 526,67 euroa. Vaatimus vastaa korjauskustannuksia, joista on vähennetty pakoputken korjauskulujen osuus.

Noin kolmen viikon kuluttua auton ostosta siinä ilmeni käyntihäiriö. Vika oli bensapumpussa, jonka korjaus EH:lla maksoi 150 euroa.

Koska autoa ei saatu kuntoon, auto vietiin kolarikorjaamolle, jonka kirjallisen lausunnon mukaan autoa ei ole voinut saada K:n omistusaikana siihen kuntoon, kun se oli sinne tuotaessa. Kaikki viat pakoputkea lukuun ottamatta johtuivat aiemmin laiminlyödyistä huolloista. Viat eivät johtuneet K:n omistusaikana tapahtuneesta tavanomaisesta kulumisesta, vaan olivat olemassa jo kaupantekohetkellä laiminlyötyjen huoltojen vuoksi. Autoon jouduttiin uusimaan EH:lla uusitun bensapumpun lisäksi virranjakajan kansi, akku, ruiskua säätävä lämpöanturi ja virranjakajan pyörijä. Tämän kaiken korjaus maksoi 808,49 euroa, josta pakoputken osuus oli 281,82 euroa. Missään vaiheessa kauppaa tehdessä ei ole sovittu, että autossa ei olisi takuuta.

VASTAUS

EH kiistää valittajan vaatimukset.

Auton pyyntihinta oli 4 900 euroa ja auto myytiin ilman takuuta 3 300 eurolla. EH:n mielestä auton käyttö ei ole ollut normaalia. Viat, jotka on korjautettu kolarikorjaamolla, ovat normaalista kulumisesta ja rajusta ajosta johtuvia vikoja. Kyseisen korjaamon laskutus on EH:n mielestä korkea verrattuna muihin korjaamoihin.

RATKAISU

Myyjäliike on kiistänyt takuun antamisen, eikä ostaja ole toimittanut kirjallista tai muuta luotettavaa selvitystä myyjäliikkeen antamasta takuusta. Lautakunta katsoo siten, että ostajalla ei ole oikeutta hyvitykseen takuun perusteella. Asiassa on kuitenkin ratkaistava ostajan oikeus hyvitykseen kuluttajansuojalain virhesäännösten perusteella.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 14 §:n mukaan tavarassa katsotaan olevan virhe, vaikka tavara on myyty "sellaisena kuin se on" tai muuta samankaltaista yleistä varaumaa käyttäen, jos:

1) tavara ei vastaa niitä tietoja, jotka myyjä on ennen kaupantekoa antanut sen ominaisuuksista tai käytöstä ja joiden voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan;

2) myyjä on ennen kaupantekoa laiminlyönyt antaa ostajalle tiedon sellaisesta tavaran ominaisuuksia tai käyttöä koskevasta olennaisesta seikasta, josta hänen täytyy olettaa tienneen ja josta ostaja perustellusti saattoi olettaa saavansa tiedon, ja laiminlyönnin voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan; tai

3) tavara on huonommassa kunnossa kuin ostajalla sen hinta ja muut olosuhteet huomioon ottaen on ollut perusteltua aihetta edellyttää.

Virhearvioinnin perustana ovat ostajan aiheelliset odotukset. Käytetyn auton kaupassa ostajan aiheellisia odotuksia arvioidaan erityisesti sen perusteella, onko auton kunto sellainen, kuin sen iän ja sillä ajettujen kilometrien perusteella voidaan olettaa. Myyjä ei vastaa vioista, jotka johtuvat tavanomaisesta kulumisesta.

Koska auto kuluu käytössä ja ajan myötä, ostajalla on aihetta varautua siihen, että käytettynä ostettuun autoon voidaan joutua tekemään välttämättömiä korjauksia ehkä piankin kaupanteon jälkeen. Korjauskustannukset eivät kuitenkaan saa nousta kohtuuttoman korkeiksi auton käyttöikä ja kauppahinta huomioon ottaen.

Auto on kaupantekohetkellä ollut noin 20 vuotta vanha ja noin 205 000 kilometriä ajettu. Lautakunnan käsityksen mukaan kaupantekohetken jälkeen ilmenneet viat ovat todennäköisesti johtuneet huomioon ottaen auton ikä ja ajokilometrit auton normaalista kulumisesta. Näin ollen esitettyjen vikojen perusteella autoa ei pidetä virheellisenä.

Lautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 12.9.2008