Vuokrasopimus. Huoneiston kunto.

vuokraus
kunnossapitovastuu
huolenpitovelvollisuus

Diaarinumero: 3767/83/07
Antopäivä: 30.07.2008

NN vuokralaisena ja XX vuokranantajana ovat tehneet vuonna 1998 vuokrasopimuksen asuinhuoneiston vuokrauksesta. Vuokralainen on tyytymätön huoneiston varustetasoon ja sen kodinkoneiden ikään.

VAATIMUKSET

Vuokralainen vaatii, että vuokranantaja ryhtyy heti tarpeellisiin korjauksiin. Hän on tyytymätön huoneiston varustetasoon, joka on 1980-luvulta. Välitöntä korjaamista tai uusimista vaativiksi asioiksi hän on listannut lattiapäällysteet, kaapistot, wc-tilojen korjauksen, lieden ja jääkaapin vaihdon, parvekkeen oven korjauksen, olohuoneen kattorasian korjauksen sekä tapettien vaihdon. Lisäksi mahdollinen vesi- ja homevaurio tulee selvittää.

Vuokralainen vaatii puutteiden takia myös kahden vuoden vuokria vastaavaa 6 000 euron vahingonkorvausta. Lisäksi taloyhtiön huoltomiehelle, tekniselle isännöitsijälle ja kunnan terveystarkastajalle tulee antaa huomautus tai varoitus tehtäviensä laiminlyönnistä.

VASTAUS

Kohde on valmistunut vuonna 1982. Tämän aikakauden mukainen varustetaso ei ole yksinään peruste remontoinnille. Kohdetta on tarkoitus ryhtyä peruskorjaamaan huoneisto kerrallaan tänä vuonna. Tätä ennen huoneistoihin ei tehdä suurempia korjaustoimia. Valituksessa mainitut pienkorjaukset, kuten rikkinäinen kattorasia ja parvekkeen ovi korjataan tai uusitaan. Pienkorjauksen voi tilata suoraan huoltomieheltä.

RATKAISU

Asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain 20 §:n mukaan huoneiston on vuokrasuhteen alkaessa ja sen aikana oltava sellaisessa kunnossa kuin vuokralainen huoneiston iän, alueen huoneistokannan ja muut paikalliset olosuhteet huomioon ottaen kohtuudella voi vaatia, jollei muusta kunnosta ole sovittu.

Asiassa esitetyn aineiston perusteella lautakunta ei ole voinut todeta, että vuokrakohteen kunto poikkeaisi siitä mitä vuokralaisella on vuokrasopimuksen ja asiaa koskevan lainsäädännön mukaan perusteltua aihetta olettaa. Asunnon kodinkoneiden ollessa toimintakuntoisia ja käyttöturvallisia niiden uusiminen pelkästään niiden iän takia ei ole tarpeen. Lautakunta pitää asianmukaisena ja hyväksyttävänä, että peruskorjaus toteutetaan vuokranantajan ilmoittamalla tavalla ja aikataulussa.

Lautakunta toteaa, että asunnon käytön kannalta tarpeelliset pienkorjaukset tulee tehdä viipymättä sen jälkeen, kun vuokralainen on tehnyt niistä asianmukaisen vikailmoituksen. Tapauksessa ei ole ilmennyt, etteikö vuokranantajataho olisi näin toiminutkin.

Kuluttajariitalautakunnan toimivaltaan ei kuulu antaa vaadittuja huomautuksia tai varoituksia vuokranantajatahon henkilökunnalle eikä kunnallisille virkamiehille.

Näin ollen lautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 30.7.2008