Digitaalikamera. Puuttuva suomenkielinen käyttöohje.

käyttöohje

Diaarinumero: 2958/36/07
Antopäivä: 25.06.2008

Kuluttaja (jäljempänä K) tilasi 7.8.2007 elinkeinonharjoittajalta (jäljempänä EH) digitaalikameran, joka toimitettiin hänelle 15.8.2007. Kameran hinta oli 179,51 euroa. Kameran mukana saapui ainoastaan ranskankielinen käyttöohje.

K katsoo, että hänellä on oikeus saada kameran suomenkielinen käyttöohje.

VAATIMUKSET

K vaatii suomenkielistä käyttöohjetta, koska kuluttajansuojalain mukaan sellainen on tässä tapauksessa toimitettava.

EH:n asiakasneuvoja oli kehottanut K:a palauttamaan tuotteen, jollei hän tyydy siihen, että mukana ei ole suomenkielistä käyttöohjetta. Maahantuojalta saadun ilmoituksen mukaan kameran suomenkielinen käyttöohje maksaa 60 euroa.

VASTAUS

EH on internetissä toimiva ranskalainen yritys. Sen myymien tuotteiden kaikki tiedot on mainittu yrityksen kotisivuilla.

Nyt kyseessä olevan digitaalikameran teknisten tietojen kohdalla on mainittu kaikki saatavilla olevat käyttöoppaat. Niistä käy ilmi, että suomenkielistä käyttöohjetta ei ole saatavilla. Internetsivujen FAQ -osiossa on myös kerrottu tarkasti mahdollisista käyttöohjeista.

EH katsoo, että asiakkaita informoidaan hyvin käyttöohjeiden osalta kotisivuilta löytyvien tietojen perusteella. EH on esittänyt sovintoratkaisuna 20 euron hyvitystä puuttuvan suomenkielisen käyttöohjeen vuoksi.

RATKAISUN PERUSTELUT

Kuluttajansuojalain 5 luvun 12 a §:n mukaan tavarassa on virhe, jos sen yhteydessä ei luovuteta ostajalle sellaisia ohjeita, jotka ovat tarpeen tavaran asentamista, kokoonpanoa, käyttöä, hoitoa tai säilytystä varten.

Asiassa on riidatonta, että K oli saanut EH:lta tilaamansa kameran mukana ainoastaan ranskankieliset käyttöohjeet. Ottaen huomioon, että digitaalikamera on teknisiltä ominaisuuksiltaan monimutkainen laite sekä se ettei K:lla voida olettaa olevan kameran käyttämistä varten tarvittavaa tietoa jo muutenkin tietoa, lautakunta katsoo, että käyttöohjeiden toimittaminen suomenkielisinä on tässä tapauksessa ollut tarpeellista. Lautakunta toteaa, ettei asian arviointia muuta mahdollinen EH:n internetsivuilla ollut maininta kielistä, joilla käyttöohje on ollut kyseiseen kameraan saatavilla.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 18 §:n mukaan ostajalla on oikeus vaatia, että myyjä korjaa virheen tai toimittaa virheettömän tavaran. Tällainen oikaisu on suoritettava kohtuullisessa ajassa ja siten, ettei ostajalle aiheudu siitä kustannuksia tai olennaista haittaa.

Koska kameran mukana ei ole tässä tapauksessa tullut suomenkielistä käyttöohjetta, lautakunta katsoo, että EH:n tulee korjata siinä oleva virhe toimittamalla K:lle kameraa koskeva suomenkielinen käyttöohje, mikäli sellainen on saatavilla.

SUOSITUS

Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että EH toimittaa K:lle digitaalikameraa koskevan suomenkielisen käyttöohjeen, mikäli sellainen on saatavilla, tai että EH vaihtoehtoisesti korvaa tositetta vastaan suomenkielisen käyttöohjeen hankkimisesta K:lle aiheutuneet kustannukset.

 
Julkaistu 25.6.2008