Jääkaappipakastimen kauppa. Voitiinko jääkaappipakastimesta kuuluvaa ääntä pitää virheenä?

meluhaitta

Diaarinumero: 3593/32/07
Antopäivä: 16.06.2008

Kuluttaja (jäljempänä K) osti 23.4.2005 elinkeinonharjoittajalta (jäljempänä EH) jääkaappipakastimen 399 eurolla. Valmistaja myönsi sille kolmen vuoden takuun. Heti oston jälkeen K oli kuullut jääkaapista outoa ääntä ja naksahduksia. Hän valitti asiasta myyjälle ja valmistajalle, mutta nämä eivät katsoneet ääniä sellaisiksi, että jääkaappia voitaisiin pitää niiden vuoksi viallisena.

VAATIMUKSET

K vaatii kaupan purkua.

K:n mukaan hänen jääkaappipakastimensa ääntelee "glug, glug ja crack, crack".

Myyjäliikkeessä ei ollut mainittu, että valmistaja tilaa tämänmerkkisen jääkaappipakastimen Turkista. Liikkeessä oli vain sanottu, että valmistaja on suomalainen firma. Tällaisen seikan ilmoittamatta jättäminen on K:n käsityksen mukaan kaupanpurkuperuste.

VASTAUKSET

1) EH ilmoittaa vastauksessaan, että kysymys on jääkaappipakastimen tyyppiominaisuudesta. EH ei ole missään vaiheessa mainostanut kyseistä jääkaappia kotimaisena.

Valitus on aiheeton.

2) Valmistajan mukaan kyseinen ääni tulee butaanikylmäaineen kierrosta järjestelmässä, minkä vuoksi sitä ei ole mahdollista poistaa huoltotoimenpiteenä. Yksilöllisiä eroja tuotteiden välillä luonnollisesti on. Kyseinen jääkaappi myydään valmistajan nimellä, mutta se on valmistettu Turkissa.

Valmistaja on liittänyt vastukseensa tiedotteen, joka koskee erilaisia ääniä, joita tuotteesta voi kuulua.

RATKAISU

Kuluttajansuojalain 5 luvun 12 §:n mukaan tavaran on lajiltaan, määrältään, laadultaan, muilta ominaisuuksiltaan ja pakkaukseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun.

Jos muuta ei voida katsoa sovitun, tavaran tulee kestävyydeltään ja muuten vastata sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen tavaran kaupassa perusteltua aihetta olettaa.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 13 §:n mukaan tavarassa on virhe myös silloin, jos tavara ei vastaa niitä tietoja, jotka myyjä on antanut tavaran ominaisuuksista tai käytöstä tavaraa markkinoitaessa. Tavaraa ei kuitenkaan pidetä virheellisenä, jos tiedot on ajoissa selkeällä tavalla oikaistu.

Kuluttajariitalautakunta toteaa olevan normaalia, että jääkaappipakastimesta voi kuulua erilaisia ääniä. Lautakunta katsoo tässä tapauksessa jääneen osoittamatta, että äänet olisivat olleet niin voimakkaita ja häiritseviä, että ne olisivat muodostaneet merkittävän asumishaitan.

Lautakunta toteaa K:n ostaneen jääkaappipakastimen jo kolme vuotta sitten eli huhtikuussa 2005. Hän ei ole väittänytkään, että siinä olisi tänä aikana ollut toiminnallista vikaa.

K on ilmaissut tyytymättömyytensä myös siihen, että vaikka kyseinen jääkaappipakastin on valmistettu Turkissa, sitä on siitä huolimatta myyty suomalaisena. Lautakunta toteaa, että kotimaisen kodinkoneen valmistajalla on oikeus käyttää omaa tuotemerkkiään myös ulkomailla valmistetuista koneista. Valmistaja on kiistänyt markkinoineensa kyseistä jääkaappipakastinmallia kotimaisena. K ei ole esittänyt lautakunnalle sellaista markkinointimateriaalia, jossa olisi ilmoitettu hänen ostamansa jääkaappipakastinmallin olevan kotimaista valmistetta. Näin ollen asiassa on jäänyt näyttämättä, että K olisi tullut harhaanjohdetuksi tavaran markkinoinnin johdosta.

Koska kaupan kohteessa ei ole osoitettu olevan kuluttajansuojalain mukaista virhettä, lautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 16.6.2008