Autokauppa. Automaattivaihdelaatikko. Näyttövelvollisuus.

autokauppa
näyttövelvollisuus

Diaarinumero: 304/33/07
Antopäivä: 29.05.2008

Kuluttaja (jäljempänä K) osti 25.10.2006 elinkeinonharjoittajalta (jäljempänä EH) vuonna 1993 käyttöönotetun henkilöauton 3 900 eurolla. Auton matkamittarin lukema oli kaupantekohetkellä 328 700 kilometriä.

K havaitsi pian kaupanteon jälkeen automaattivaihdelaatikon toiminnassa vikaa. Vaihdelaatikko rikkoutui 17.12.2006 aiheuttaen 1 550 euron korjauskustannukset. Asianosaiset ovat erimielisiä auton virheellisyydestä.

VAATIMUS

K vaatii, että EH hyvittää 1 550 euron korjauskustannukset sekä 218,99 euron hinauskustannukset.

Vaihdelaatikon toiminnassa ei havaittu koeajon aikana vikaa, mutta jo kotimatkalla auto nykäisi oudosti kerran. Mitä enemmän autolla ajoi, sitä selvemmin viat ilmenivät. Auto nyki, sammui jarrutettaessa ja lähti vaikeasti liikkeelle risteyksistä. Myyjän mukaan viat johtuivat siitä, ettei autolla oltu hetkeen ajettu.

Myyjäliike otti auton huoltoon useiden reklamaatioiden jälkeen 28.10.2006. Auto toimi huollon jälkeen lähes moitteettomasti. Loppujen vikojen ilmoitettiin poistuvan, kunhan autolla vain ajettaisiin.

Vaihdelaatikko rikkoutui lopullisesti 17.12.2006. Myyjäliike ei ottanut vastuuta rikkoutumisesta. Auto oli korjattavana XX:llä. Korjaus maksoi 1 550 euroa.

Auto on iästä ja kilometreistä huolimatta erittäin hyvässä kunnossa, joten vaihdelaatikon rikkoutumista ja auton kestävyyttä ei ollut syytä epäillä.

VASTAUS

EH kiistää valittajan vaatimukset.

Auto on vanha ja paljon ajettu. Se oli juuri ennen myyntiä kunnostettu ja katsastettu, joten se oli kunnossa kaupantekohetkellä. Asiakas koeajoi auton, jonka jälkeen kaupat tehtiin 24.10.2006. Autolle ei ole annettu takuuta.

Auton vaihdelaatikko huollettiin marraskuussa 2006 veloituksetta, koska asiakas oli huomannut kaupanteon jälkeen sen toiminnassa vikaa. Vaihdelaatikko rikkoutui, mutta eri syystä kuin se oli ollut huollossa joulukuussa 2006. Rikkoutuminen on todennäköisesti aiheutunut vääränlaisesta käytöstä.

RATKAISU

Kuluttajansuojalain 5 luvun 14 §:n mukaan tavarassa katsotaan olevan virhe, vaikka tavara on myyty "sellaisena kuin se on" tai muuta samankaltaista yleistä varaumaa käyttäen, jos:

1) tavara ei vastaa niitä tietoja, jotka myyjä on ennen kaupantekoa antanut sen ominaisuuksista tai käytöstä ja joiden voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan;

2) myyjä on ennen kaupantekoa laiminlyönyt antaa ostajalle tiedon sellaisesta tavaran ominaisuuksia tai käyttöä koskevasta olennaisesta seikasta, josta hänen täytyy olettaa tienneen ja josta ostaja perustellusti saattoi olettaa saavansa tiedon, ja laiminlyönnin voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan; tai

3) tavara on huonommassa kunnossa kuin ostajalla sen hinta ja muut olosuhteet huomioon ottaen on ollut perusteltua aihetta edellyttää.

Virhearvioinnin perustana ovat ostajan aiheelliset odotukset. Käytetyn auton kaupassa ostajan aiheellisia odotuksia arvioidaan erityisesti sen perusteella, onko auton kunto sellainen, kuin sen iän ja sillä ajettujen kilometrien perusteella voidaan olettaa. Myyjä ei vastaa vioista, jotka johtuvat tavanomaisesta kulumisesta. Koska auto kuluu käytössä ja ajan myötä, ostajalla on aihetta varautua siihen, että käytettynä ostettuun autoon voidaan joutua tekemään välttämättömiä korjauksia ehkä piankin kaupanteon jälkeen.

Auton automaattivaihdelaatikko on rikkoutunut pian kaupanteon jälkeen. Auto on tuolloin ollut 13 vuotta vanha ja 330 000 kilometriä ajettu. K on korjauttanut auton XX:llä.

Asiakirja-aineiston perusteella on jäänyt epäselväksi, mikä on aiheuttanut automaattivaihdelaatikon rikkoutumisen. Korjaamon työselitteen perusteella ei voida todeta, että vaurioituminen olisi johtunut jostakin myyjäliikkeen vastuulle laskettavasta seikasta tai että vaihdelaatikko olisi ollut kaupantekohetkellä viallinen. K on koeajanut auton ennen kaupantekoa, ja vaihdelaatikko on tuolloin toiminut. Lautakunnan näkemyksen mukaan osan rikkoutuminen ei osoita, ottaen huomioon auton ajokilometrimäärä ja auton ikä, että rikkoutuminen olisi aiheutunut materiaali-, valmistus- tai muusta myyjäliikkeen vastuulla olevasta virheestä.

Lautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 29.5.2008