Autokauppa. Sytytystulpan ja jäähdytysjärjestelmän viallisuus. Näyttövelvollisuus.

autokauppa
näyttövelvollisuus

Diaarinumero: 1256/33/07
Antopäivä: 29.05.2008

Kuluttaja (jäljempänä K) osti 4.9.2006 käytetyn henkilöauton

2 200 eurolla elinkeinonharjoittajalta (jäljempänä EH). Auto oli otettu käyttöön 23.7.1997 ja sen matkamittarilukema osoitti kaupantekohetkellä 226 700 kilometriä.

Auton jäähdytinjärjestelmässä ilmeni vikaa pian kaupanteon jälkeen. Samoin sytytystulpan johto oli viallinen. Asianosaiset ovat erimielisiä auton virheellisyydestä.

VAATIMUKSET

K vaatii EH:a hyvittämään korjauskulut 479,15 euroa.

K havaitsi autossa käyntihäiriön noin kymmenen kilometrin ajon jälkeen kaupanteosta. Vika esiintyi autolla kiihdytettäessä, jolloin moottorin teho heikkeni. Vika ilmeni tämän jälkeen silloin tällöin ja kahden viikon kuluttua kaupanteosta K vei auton huoltoliikkeeseen. Huoltoliikkeen työselitteen mukaan auto paukutti ja seilasi tyhjäkäynnillä ja ajossa auto oli välillä tehoton. Tulpan johdot, tulpat ja flektin lämpötila-anturi oli uusittava. K:n mukaan yhtä tulpan johdoista oli yritetty korjata teipillä. Myyjäliikkeen tulisi tietää, ettei hiilijohtoa voi teipillä korjata. Vikaa havaittiin myös jäähdytysjärjestelmässä: jäähdytysjärjestelmän tuulettimen lämpöpatteri oli haljennut, jonka seurauksena ylikuumenemisen riski oli huomattava. Huoltoliikkeen korjaaja sanoi, että vikaa oli yritetty peittää irrottamalla tuulettimen sähköjohto, jotta tuuletin ei pyörisi koko ajan autolla ajettaessa.

Kaupantekohetkellä myyjäliikkeen edustajat kertoivat, ettei autossa ole akuuttia korjattavaa vikaa. Näin vanhassa autossa sanottiin kuitenkin pikkuvikaa toki löytyvän. K katsoo, että viat ovat erittäin oleellisia auton käytön suhteen. Moottorin ylikuumenemisesta olisi seurannut iso vahinko. Kauppakirjan ehto "ostaja vastaa auton vioista" ei poista myyjäliikkeen vastuuta autossa olleesta virheestä.

VASTAUS

EH kiistää K:n vaatimukset.

Auto on myyty 1 500 euroa alle markkinoiden keskimyyntihintojen. Ostaja suostui ja sitoutui allekirjoittamalla kauppakirjan nimenomaan itse vastaamaan vioista ja korjauksista. Myyjäliike ei ole huoltanut itse kyseistä autoa eli vian peittely ei pidä paikkaansa. Tulpan johto on kulutustavaraa, joka maksaisi varaosaliikkeessä 34,50-55,40 euroa sarja. Nyt merkkiliike on laskuttanut sarjasta 244,67 euroa.

RATKAISUN PERUSTELUT

Jos tavara on myyty "sellaisena kuin se on", siinä on kuitenkin kuluttajansuojalain 5 luvun 14 §:n 2 kohdan mukaan virhe jos myyjä on ennen kaupantekoa laiminlyönyt antaa ostajalle tiedon sellaisesta tavaran ominaisuuksia tai käyttöä koskevasta olennaisesta seikasta, josta hänen täytyy olettaa tienneen ja josta ostaja perustellusti saattoi olettaa saavansa tiedon, ja laiminlyönnin voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan. Pykälän 3 kohdan mukaan tavarassa on myös virhe, jos se on huonommassa kunnossa kuin ostajalla sen hinta ja muut olosuhteet huomioon ottaen on ollut perusteltua aihetta edellyttää.

Virhearvioinnin perusteena ovat ostajan aiheelliset odotukset. Käytetyn auton kaupassa ostajan aiheellisia odotuksia arvioidaan erityisesti sen perusteella, onko auton kunto sellainen kuin sen iän ja ajokilometrien perusteella voi olettaa. Myyjä ei vastaa vioista, jotka johtuvat auton normaalista kulumisesta.

Koska auto kuluu käytössä ja ajan myötä, ostajalla on aihetta varautua siihen, että käytettynä ostettuun autoon voidaan joutua tekemään välttämättömiä korjauksia ehkä piankin kaupanteon jälkeen. Korjauskustannukset eivät kuitenkaan saa nousta kohtuuttoman korkeiksi auton käyttöikä ja kauppahinta huomioon ottaen.

Auto oli otettu käyttöön 23.7.1997, ja sen matkamittarin lukema oli kaupantekohetkellä 226 700 kilometriä. K maksoi autosta

2 200 euroa. Lautakunta toteaa, että näin vanhassa ja paljon ajetussa autossa voi jo luontaisen kulumisen seurauksena ilmetä erilaisia moottorivikoja. Valittajan velvollisuutena on siten ollut myös alhainen kauppahinta huomioon ottaen näyttää, että autossa on jo kaupantekohetkellä ollut materiaalivalmistus-, tai muu myyjän vastuulla oleva virhe. Valittajan toimittamassa korjaamon työselitteessä ei oteta kantaa valittajan väitteeseen siitä, että autoa olisi ennen kaupantekoa korjattu epäasianmukaisella tavalla, eikä se myöskään ilmene lautakunnalle toimitetuista valokuvista. Näin ollen asiassa on jäänyt näyttämättä, että tavarassa olisi ollut kuluttajansuojalaissa tarkoitettu virhe.

Lautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 29.5.2008