Vuokra-asunto. Huoneiston siivouslasku.

vuokraus

Diaarinumero: 3220/83/07
Antopäivä: 12.05.2008

NN (jäljempänä vuokralainen) on ollut toisena vuokralaisena XX yhtiön (jäljempänä vuokranantaja) vuokralle antamassa asunnossa. Tapauksessa on tullut kiistaa siitä, että vuokrasuhteen päätyttyä vuokranantaja laskutti vuokralaisilta huoneiston siivouksesta 168,99 euroa.

VAATIMUKSET

Vuokralainen vaatii, että lasku hyvitetään kokonaisuudessaan. Vuokralaiset siivosivat huoneiston ennen muuttoa ja isännöitsijän teettämän tarkastuksen jälkeen vielä ne paikat, jotka heiltä vaadittiin. Näitä olivat uuni, uunin tausta, jääkaappi sekä makuuhuoneen seinän kulumisjälki. Vuokranantaja palautti takuuvuokran eikä ilmoittanut, että siivousjälki ei kelpaisi. Huoneisto oli vuokrasuhteen päättyessä vähintään samassa kunnossa kuin se oli vuokrakauden alkaessakin. Jälkikteen vuokranantaja kuitenkin laskutti kohteessa teettämästään siivouksesta ilmoittaen, ettei huoneistoa oltu siivottu.

VASTAUS

Vuokranantaja kiistää vaatimuksen. Se ei katso asiassa olevan tarvetta keskustella siivouslaskusta enempää, koska vuokralainen on jo maksanut velan. Edelleen vuokranantaja ilmoittaa, että jos kuluttajariitalautakunta haluaa paperitulosteet kuva-aineistosta, ne toimitetaan lautakunnalle 150 euron tuntipalkkioperustein sekä materiaali- ja postituskulut veloittaen. Ellei lautakunta anna tilausta, vuokranantaja hävittää aineiston.

RATKAISUN PERUSTELUT

Kuluttajariitalautakunnasta annetun lain 2 §:n mukaan lautakunnan tehtävänä on antaa ratkaisusuosituksia yksittäisiin erimielisyyksiin muun muassa asuinhuoneiston vuokraukseen liittyvissä asioissa, joita kuluttajat saattavat lautakunnan käsiteltäväksi.

Lain 12 §:n mukaisesti hakijan vastapuolta on pyydettävä vastaamaan hakemukseen.

Lain 19 §:n mukaan asian selvittämisestä ja käsittelemisestä lautakunnassa ei peritä maksuja. Omista kustannuksistaan asianosaiset vastaavat itse.

Nyt käsiteltävässä tapauksessa vuokranantajalta on pyydetty vastausta vuokralaisen hakemukseen. Edellä kuvatun lainsäädännön mukaisesti vuokranantaja vastaa itse niistä kustannuksista, joita vastauksen antamisesta tulee.

Asunnon siisteyden osalta lautakunta toteaa seuraavaa: Asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain 25 §:n mukaan vuokralaisen on hoidettava huoneistoa huolellisesti. Vuokralainen ei ole vastuussa tavanomaisesta kulumisesta, joka aiheutuu huoneiston käyttämisestä vuokrasopimuksessa edellytettyyn tarkoitukseen, jos vuokranantaja on vastuussa huoneiston kunnosta ja kunnossapidosta.

Vuokralainen on velvollinen korvaamaan vuokranantajalle vahingon, jonka vuokralainen tahallisesti taikka laiminlyönnillään tai muulla huolimattomuudellaan aiheuttaa huoneistolle.

Lautakunta toteaa, että jos asunto vahingoittuu vuokrakauden aikana, vuokralaisen tulee tarvittaessa kyetä osoittamaan, että tämä vahingoittuminen ei ole johtunut hänen vastattavakseen kuuluvista syistä. Sen osoittaminen, että asunto on tällä tavoin vahingoittunut vuokrakauden aikana, kuuluu vahinkoon vetoavalle vuokranantajalle. Vuokralainen ei vastaa asunnon tavanomaisesta kulumisesta. Nyt käsiteltävässä tapauksessa vuokralaiselta on vaadittu korvausta asunnon siisteydessä olleiden puutteiden takia. Tapauksessa ei ole kuitenkaan esitetty lainkaan selvitystä siitä, että asunnon kunto olisi tältä osin heikentynyt vuokrakauden aikana. Tapahtumien kulusta saadun selvityksen perusteella vuokranantaja on vuokrasuhteen päättyessä pidetyssä katselmuksessa osoittanut ne kohdat, jotka vuokralaisten tulee siivota uudelleen. Tapauksesta saatujen tietojen perusteella ei ole todettavissa, että kohteessa olisi tämän uudelleensiivouksen jälkeen ollut enää vuokralaisen vastuulle kuuluvia siisteyspuutteita. Perusteita siivouskululaskun perimiseen ei näin ollen ole selvitetty olleen.

Vuokranantaja ilmoittaa vuokralaisen maksaneen riidanalaisen laskun. Laskun maksaminen ei kuitenkaan sinällään osoita, että maksaja hyväksyisi laskun mukaisen maksuvastuunsa. Kuluttajariitalautakuntaan tehdyn hakemuksen mukaisesti vuokralainen kiistää maksuvastuunsa laskusta. Näin ollen vuokranantajan tulee hyvittää lasku hänelle ja palauttaa hänelle laskun mukainen summa.

SUOSITUS

Lautakunta suosittaa, että vuokranantaja maksaa vuokralaiselle 168,99 euroa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 12.5.2008