Vuokrahuoneiston kosteus- ja mikrobivauriot. Vuokranalennusvaatimus.

vuokraus

Diaarinumero: 3146/83/07
Antopäivä: 12.05.2008

NN (jäljempänä vuokralainen) vuokrasi asuinhuoneiston 13.1.2006 päivätyllä vuokrasopimuksella. Kohteen kuukausivuokra oli 384 euroa. Vuokrasuhde irtisanottiin joulukuussa 2006 puolen vuoden irtisanomisajalla. Vuokranantaja alensi kohteen vuokraa 50 prosentilla huhti- ja toukokuun 2007 osalta, koska kohteessa paljastui kosteusvaurio. Tapauksessa on kiistaa siitä, onko vuokralaisella oikeus hänelle jo myönnettyä suurempaan vuokranalennukseen.

VAATIMUKSET

Vuokralainen vaatii hyvitystä 600 euroa. Asunnon keittiössä oli aistittavissa homeen hajua jo syyskuusta 2006. Vuokralainen oletti hajun tulevan viemäristä, eikä osannut epäillä vauriota. Vasta helmikuussa 2007 hän sai kuulla huoltomieheltä, että jo joulukuussa 2006 havaitun runkovesilinjan vuodon takia huoneiston alapuolella olevan kylmiön katosta valuu vettä. Asiasta tiedon saatuaan vuokralainen vaati asiasta selvityksiä. Maaliskuussa tehdyssä kosteusmittauksessa kylpyhuoneen seinään tehdyistä rei´istä näkyi, että vesilinjassa oli useita vuotokohtia. Asialle tehdyt kuivausyritykset epäonnistuivat. Vuokralainen katsoo olevansa oikeutettu vuokranalennukseen myös vuoden 2007 tammi-maaliskuun vuokrista.

Vuokranantaja tarjosi kyllä tilalle toista asuntoa. Vuokralainen ei kuitenkaan hyväksynyt sitä, koska sijaan tarjotussa asunnossa oli menossa käyttövesiputkiremontti. Hän ei myöskään hyväksynyt huoneistonsa rakenteiden avaamista asumisaikanaan, sillä näin toimien homeitiöt olisivat päässeet vauriokohdista koko asuntoon.

LIITTEITÄ

Terveystarkastajan lausunto asunnon terveyshaitoista (24.5.2007). Asunnon tarkastuksessa 10.4.2007 asunnon ilma todettiin tunkkaiseksi ja siinä oli aistittavissa homeen hajua. Asunnon keittiön lattiasta otetussa pintanäytteessä todettiin erittäin runsasta homekasvua. Terveyshaittojen takia asunto olisi todennäköisesti voitu laittaa asumiskieltoon. Menettelyä ei kuitenkaan pantu alulle, koska vuokralaisen asumisaikaa oli jäljellä enää runsas viikko. Kosteusvaurio oli saattanut olla rakenteissa jo kenties kuukausia. Terveystarkastajan yhteydenoton perusteella alapuolisen kellaritilan kuivatustapaa korjattiin siten, että homeen hajua ja päästöjä ei purkautunut enää ylipaineella vuokralaisen asuntoon. Vesivauriosta ja siitä seuranneesta mikrobihaitasta on aiheutunut vuokralaiselle todennäköisesti terveyshaittoja sekä runsaasti vaivaa ja taloudellisia haittoja.

Terveystarkastajan tarkastuspöytäkirja (10.4.2007). Sisällöltään se vastaa ja täydentää edellä esiteltyä lausuntoa.

Terveystarkastajan selvitys asunnon pintanäytteen mikrobituloksesta (23.4.2007). Olohuoneen kulmakaapin hyllyn päältä otetussa näytteessä oli runsas mikrobikasvu.

VASTAUS

Toisin kuin valituksessa ilmoitetaan, vuoto ei ollut asunto-osakeyhtiön tai vuokranantajan tiedossa jo joulukuussa 2006. Isännöitsijä sai tiedon kylmiön vaurioitumisesta vasta maaliskuussa 2007. Jos vuokralainen kuitenkin on havainnut homeen hajun jo edellisen vuoden syyskuussa eikä ole siitä ilmoittanut, on hän aiheuttanut vaurion pahenemisen omalla toiminnallaan.

Vuokralaiselle tarjottiin korvaavaa asuntoa, jotta korjauksesta tuleva haitta jäisi mahdollisimman pieneksi.

Vuokranantaja ryhtyi heti vauriosta tiedon saatuaan kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joihin asiassa oli mahdollisuus. Vuokranantaja katsoo, ettei se ole enemmälti korvausvelvollinen vuokralaiseen nähden.

Vastaukseen on liitetty isännöitsijän selvitys tapahtuneesta. Sen mukaan talo oli menossa lähikuukausina peruskorjaukseen. Vesivuoto käytöstä pois olevaan kylmiöön havaittiin maaliskuussa 2007. Vettä oli vuotanut jo pidempään ja kylmiön puuosat olivat alkaneet homehtua. Vuokralainen ilmoitti muuttavansa asunnosta pois 30.4., ja kielsi korjausten teon huoneistossaan tätä ennen.

RATKAISUN PERUSTELUT

Asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain 20 §:n mukaan huoneiston on vuokrasuhteen alkaessa ja sen aikana oltava sellaisessa kunnossa kuin vuokralainen huoneiston iän, alueen huoneistokannan ja muut paikalliset olosuhteet huomioon ottaen kohtuudella voi vaatia, jollei muusta kunnosta ole sovittu.

23 §:n mukaan vuokralaisella on oikeus saada vapautus vuokran maksamisesta tai vuokra kohtuullisesti alennetuksi siltä ajalta, jolta huoneistoa ei ole voitu käyttää tai jolta huoneisto ei ole ollut vaadittavassa tai sovitussa kunnossa.

Rakennuksessa paljastuneen kosteusvaurion laadusta saadun selvityksen perusteella lautakunta arvioi, että kosteus- ja mikrobivaurio on kestänyt jo pitkään ennen kuin se lopulta on maaliskuussa 2007 havaittu. Lähtökohtaisesti vuokranantajalla on velvollisuus ryhtyä toimiin vaurion korjaamiseksi tai hyvittämiseksi vasta saatuaan vuokralaiselta ilmoituksen tästä seikasta. Nyt käsiteltävässä tapauksessa ilmenneen vaurion vakavuuden ja asiaa koskevan terveystarkastajan lausunnon perusteella lautakunta kuitenkin katsoo, että huoneiston kunto on laskenut hyväksyttävän tason alle jo useita kuukausia ennen vaurion havaitsemista. Edellä esitellyn lainsäädännön mukaisesti vuokralaisella on oikeus saada huoneiston vuokraa kohtuullisesti alennetuksi tältä ajalta riippumatta siitä, onko vuokranantaja vielä tiennyt vauriosta vai ei, sillä vaurio on tänä aikana aiheuttanut haittaa ja vahinkoa vuokralaiselle.

Kysymys on ollut talon rakenteiden sisällä olevasta vauriosta, joka on ollut vuokralaisen aistittavissa vain tunkkaisena ja/tai homeen hajuna. Lautakunta katsoo, että vuokralainen ei ole menetellyt huolimattomasti jättäessään ilmoittamatta näin epämääräisestä ja lähteeltään paikantamattomasta havainnosta.

Lautakunta katsoo vuokralaisen olevan oikeutettu vaatimaansa

600 euron vuokranalennukseen siltä ajalta, jolta huoneiston kunnon puutetta ei ole vielä hyvitetty hänelle.

SUOSITUS

Lautakunta suosittaa, että vuokranantaja hyvittää vuokralaiselle 600 euroa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 12.5.2008