Vuokralaisen vastuu kadottamastaan avaimesta. Vahingonkorvauksen kuittaaminen vuokraennakosta.

vuokraus

Diaarinumero: 3035/83/07
Antopäivä: 06.05.2008

NN (jäljempänä vuokralainen) vuokrasi asunnon vuonna 1998. Vuokrasuhteen päätyttyä 22.4.2007 vuokralainen ei voinut palauttaa asunnon kaikkia kolmea Abloy Exec -avainta, sillä hän oli kadottanut niistä yhden. Vuokranantaja on sarjoittanut lukon uudelleen. Tapauksessa on kiistaa siitä, kuuluuko vuokralaisen korvata tämä toimenpide. Vuokranantaja on pidättänyt 140 euron määräiset sarjoituskulut hallussaan olleesta vuokralaisen maksamasta täydestä huhtikuun vuokrasta.

VAATIMUKSET

Vuokralainen vaatii, että vuokranantaja palauttaa hänelle

117,90 euroa. Laki veloittaa korvaamaan vain asunnon suoranaiset vahingot. Koska lukko ja muut avaimet ovat täysin kunnossa eikä sarjoittamisvelvollisuudesta ole erityisesti sovittu, vuokralainen katsoo olevansa vastuussa vain avaimen teettämiskustannuksista. Niiden määrä on 22,10 euroa.

Avain katosi vuonna 2005 yli 50 kilometrin päässä asunnosta.

VASTAUS

Vuokranantaja kiistää vaatimukset. Vuokralaisen kuuluu hoitaa hallinnassaan olevaa huoneistoa huolellisesti ja hänen kuuluu korvata vahinko, jonka hän huolimattomuudellaan aiheuttaa huoneistolle. Korvausvastuu kattaa myös vuokranantajalle aiheutetun taloudellisen vahingon ja puhtaan varallisuusvahingon. Tästä on sovittu myös osapuolten välisessä vuokrasopimuksessa.

Nyt korvausvastuu perustuu vuokralaisen tuottamukseen ja se kattaa myös sarjoituskulut. Vuokranantaja sarjoittaa lukot aina uudelleen, ellei kaikkia avaimia palauteta.

RATKAISU

Asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain 25 §:n mukaan vuokralaisen on hoidettava huoneistoa huolellisesti. Vuokralainen ei ole vastuussa tavanomaisesta kulumisesta, joka aiheutuu huoneiston käyttämisestä vuokrasopimuksessa edellytettyyn tarkoitukseen, jos vuokranantaja on vastuussa huoneiston kunnosta ja kunnossapidosta.

Vuokralainen on velvollinen korvaamaan vuokranantajalle vahingon, jonka vuokralainen tahallisesti taikka laiminlyönnillään tai muulla huolimattomuudellaan aiheuttaa huoneistolle.

Lautakunta arvioi tapausta seuraavasti. Suhteessa asunnon seuraavaan vuokralaiseen vuokranantaja vastaa lähtökohtaisesti siitä, että huoneisto on vuokrasuhteen alkaessa ja sen aikana sellaisessa kunnossa kuin kohtuudella voi vaatia. Tämä tarkoittaa muun muassa huolehtimista siitä, että ulkopuolisilla ja asiattomilla tahoilla ei ole tiedossa olevaa tai todennäköistä pääsyä asuntoon omin avaimin. Tästä syystä huoneiston oven lukituksen uudelleensarjoitus on perusteltua, jos edellinen vuokralainen ei palauta vuokrasuhteensa päättyessä kaikkia hallussaan olleita asunnon avaimia. Jos avainten katoaminen johtuu vuokralaisen puolella olevasta tahallisuudesta, laiminlyönnistä tai muusta huolimattomuudesta, vuokralainen on velvollinen korvaamaan tavanomaiset sarjoituskustannukset tai kustannuksiltaan samantasoisen lukituksen uusimisen.

Lautakunta katsoo avainten katoamisen osoittavan lähtökohtaisesti, että tätä asuntoon kuuluvaa tarpeistoesinettä on säilytetty huolimattomasti. Myöskään nyt esillä olevassa tapauksessa ei ole käynyt ilmi, että katoaminen johtuisi muusta kuin huolimattomuudesta. Tässä tilanteessa vuokranantajalla on oikeus korvaukseen tositteen mukaisista ja tavanomaisista

140 euron määräisistä sarjoituskuluista sekä kolmen uuden

Abloy Exec -avaimen hinnasta.

Vuokranantaja on pidättänyt korvauksen asukkaan maksamasta kuukausivuokrasta, joka muutoin olisi palautettu vuokraennakkona. Toisaalta lautakunta tällä päätöksellään on todennut, että vuokranantajalla on ollut oikeus tämän määräiseen vahingonkorvaukseen, jonka perimiseen se olisi myös voinut ryhtyä. Tämän tähden lautakunta katsoo, että asianosaisilla ei ole perusteita maksuvaatimuksiin toisiaan kohtaan.

Näin ollen lautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 6.5.2008