Uuden moposkootterin kauppa. Bensatankin tilavuus. Annetut tiedot. Kaupan purku. Vähäinen virhe.

kaupan purkuvaatimus
annetut tiedot
vähäinen virhe

Diaarinumero: 2216/33/06
Antopäivä: 05.05.2008

Kuluttaja (jäljempänä ostaja) osti 18.4.2006 uuden skootterin 795 eurolla. Skootterin on maahantuonut XX. Jälkeenpäin ilmeni, että skootterin bensatankin koko oli ilmoitettua pienempi. Asianosaiset ovat erimielisiä kaupan purusta ja riittävästä hyvityksestä.

VAATIMUKSET

Ostaja vaatii kaupan purkua tai vaihtoa virheettömään tuotteeseen.

Myynti-ilmoituksessa, huoltokirjassa, maahantuojan www-sivuilla ja myyjältä saatavassa esitteessä bensatankin kooksi ilmoitetaan 6,5 litraa. Todellisuudessa koko on vain 3 litraa eli alle puolet.

Kyseisellä 6,5 litran tankilla ostaja olisi ajanut työmatkoja kahden viikon ajan. Nyt tankillinen ei riitä edes kolmen päivän työmatkoihin. Skootteria on oltava useasti tankkaamassa, ettei bensa lopu kesken. Myös pidemmät matkat ovat vaikeasti toteutettavissa ja tulevaisuudessa mahdollinen myynti on vaikeampaa. Moposkootterin valinnassa ostajalla oli kaksi kriteeriä, josta toinen oli juuri riittävän suuri tankki. Kyseinen 3 litran tankki on huomattavasti pienempi kuin muissa vastaavissa skoottereissa ja lisäksi kohtuuttoman paljon ostohetkellä ilmoitettua pienempi. Tyhjään tankkiin meni bensaa 3,6 litraa.

Ostaja on ollut toukokuussa sähköpostitse yhteydessä myyjäliikkeeseen ja maahantuojaan. Viikolla 22 ostaja on ollut puhelimitse yhteydessä maahantuojaan, joka myönsi virheen. Sovittiin, että tankki vaihdetaan isompaan tai ellei se onnistu, tuote vaihdetaan uuteen vastaavaan. Koska tankin vaihto ei onnistunut, sovittiin skootterin vaihtamisesta vastaavaan skootteriin, jossa on isompi tankki. Vaihdon piti tapahtua viimeistään 20.6.2006. Skootteri ei kuitenkaan saapunut. Viikolla 26 ostaja soitti kaksi puhelua maahantuojalle, jonka jälkeen ostaja ei ole saanut yhteyttä maahantuojaan useista yrityksistä huolimatta.

VASTAUS

Maahantuoja myöntää, että teknisissä tiedoissa oli virheellisyys tankin koosta.

Aikaisemmin oli keskustelua myös vaihtamisesta toiseen skootteriin. Asiakkaan antama virheen merkitys on maahantuojan mielestä ristiriidassa ja maahantuoja ehdottaa, että 200 euron välirahalla ostaja saa toisen skootterin.

RATKAISUN PERUSTELUT

Kuluttajansuojalain 5 luvun 31 §:n 1 momentin mukaan ostajalla on oikeus kohdistaa tavaran virheeseen perustuva 5 luvun säännösten mukainen vaatimuksensa myös elinkeinonharjoittajaan, joka aikaisemmassa myyntiportaassa on luovuttanut tavaran jälleenmyyntiä varten.

Asiakirja-aineiston perusteella asianosaiset eivät ole erimielisiä skootterin virheellisyydestä. Kuluttajasuojalain

5 luvun 19 §:n mukaan ostajalla on oikeus saada virhettä vastaava hinnanalennus, jollei virheen korjaaminen tai virheettömän tavaran toimittaminen tule kysymykseen taikka jollei tällaista oikaisua suoriteta kohtuullisessa ajassa. Ostajalla on myös vastaavilla edellytyksillä oikeus purkaa kauppa, paitsi jos virhe on vähäinen.

Annetun selvityksen mukaan tankin koon olisi pitänyt olla

6,5 litraa, kun se on ostajan mukaan on ollut 3-3,6 litraa. Tankin koko siten ollut huomattavasti pienempi kuin on ilmoitettu. Tankin koko on merkityksellinen ajettaessa pitkiä matkoja. Lautakunta katsoo kuitenkin, että virhe ei ole vähäistä suurempi, joten ostajalla ei ole oikeutta purkaa kauppaa. Ostajalle on syntynyt virheen perusteella oikeus kuluttajansuojalain 5 luvun 19 §:n tarkoittamaan hinnanalennukseen. Lautakunta arvioi virhettä vastaavaksi hinnanalennukseksi 200 euroa.

SUOSITUS

Lautakunta suosittaa, että maahantuoja on maksaa ostajalle

200 euroa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 5.5.2008