Uuden henkilöauton kauppa. Vaihteiston rikkoutuminen. Kestoikä. Hinnanalennus.

hinnanalennus
kestoikä
uuden auton kauppa

Diaarinumero: 3095/33/06
Antopäivä: 02.05.2008

Kuluttaja (jäljempänä K) osti 16.11.2001 XX Oy:ltä uuden henkilöauton 124 522 markalla.

K valittaa siitä, että auton vaihteisto rikkoutui heinäkuussa 2006. Auton matkamittarin lukema oli silloin 59 039 kilometriä.

VAATIMUKSET

K vaatii, että elinkeinonharjoittaja (jäljempänä EH) korvaa rikkoutuneen vaihteiston korjauskulut 3 329,33 euroa kokonaan.

Auton vaihteiston toiminnassa oli ongelmia ensimmäisen kerran jo noin puolen vuoden käytön jälkeen. Asiasta valitettiin huoltomiehelle ensimmäisen kerran 6.3.2003, kun auton matkamittarin lukema oli 15 590 kilometriä. Toisen kerran asiasta valitettiin 17.6.2004, kun auton matkamittarin lukema oli 30 877 kilometriä. Huolloissa katsottiin, ettei autossa ollut vikaa, koska vaihteisto oli niissä toiminut kunnolla.

Kesällä 2006 vaihteisto alkoi pitää ääntä ja K tilasi ajan korjaamolle. Kun hän ajoi autoa korjaamolle, eivät vaihteet toimineet enää lainkaan ja auto jouduttiin hinaamaan. Auton matkamittarin lukema oli tuolloin 59 039 kilometriä.

Kaikki auton huollot oli tehty ajallaan ja merkkihuoltamolla.

K katsoo, että vaihteiston tulisi kestää koko auton iän ja joka tapauksessa tehtaan takuuturvan ajan eli 100 000 kilometriä.

VASTAUS

EH kiistää K:n vaatimukset.

K:n väitteen mukaan autoa oli näytetty vaihteiston osalta useamman kerran valtuutetulla korjaamolla takuuaikana. Hän ei kuitenkaan ole esittänyt luotettavaa selvitystä asianmukaisesta virheilmoituksesta takuuaikana. Auton ei voida sen vuoksi katsoa huonontuneen takuussa tarkoitetulla tavalla eikä EH:lle maahantuojana voi seurata takuun tarkoittamaa tai muutakaan korvausvastuuta.

EH on kuitenkin osallistunut vaihdelaatikon korjauskustannuksiin 634 eurolla. Myönnetty korvaus on kohtuullinen vastaantulo auton vaihteistoon liittyvistä korjauskuluista ottaen huomioon korjauksen tapahtuma-aika, auton ikä ja sillä ajettu kilometrimäärä. K ei ole ottanut korvausta vastaan.

RATKAISUN PERUSTELUT

K:n tehtävänä on osoittaa, että hän on ilmoittanut auton virheestä takuuaikana. K ei ole esittänyt selvitystä tästä.

Näin ollen K:n valitukseen ei voida soveltaa kuluttajansuojalain 5 luvun 15 a §:n takuusäännöksiä.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 12 §:n 2 momentin 5 kohdan mukaan tavaran tulee kestävyydeltään ja muuten vastata sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen tavaran kaupassa perusteltua aihetta olettaa.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 31 §:n mukaan ostajalla on oikeus kohdistaa tavaran virheeseen perustuva vaatimuksensa myös elinkeinonharjoittajaan, joka aikaisemmassa myyntiportaassa on luovuttanut tavaran jälleenmyyntiä varten seuraavin rajoituksin:

1) virhe on syntynyt kyseisestä elinkeinonharjoittajasta riippumattomasta syystä sen jälkeen, kun hän luovutti tavaran edelleen

2) siltä osin kuin vaatimus perustuu muun kuin kyseisen elinkeinonharjoittajan antamaan sitoumukseen, joka asettaa ostajan parempaan asemaan kuin tämän luvun säännökset ilman mainittua sitoumusta; eikä

3) siltä osin kuin vaatimus koskee hinnanalennusta tai kauppahinnan palauttamista ja ylittää määrältään sen, mitä kyseisen elinkeinonharjoittajan oma sopijapuoli olisi voinut vaatia samalla perusteella, jos näiden välisen sopimuksen mahdollisia rajoittavia ehtoja ei oteta huomioon.

Lautakunta katsoo, että vaihdelaatikko on sellainen auton osa, jonka ei pitäisi rikkoutua alle 5 vuoden tai noin 60 000 kilometrin käytössä vaan se kestää normaalisti autossa huomattavasti kauemmin. Auto ei näin ollen ole kestävyydeltään vastannut sitä, mitä ostajalla on ollut aihetta olettaa. Auton ikä ja ajokilometrit huomioon ottaen EH on velvollinen korvaamaan K:lle virheestä aiheutuneesta vahingosta 3 000 euroa.

SUOSITUS

Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että Nissan EH korvaa K:lle auton vaihteiston korjauskuluista 3 000 euroa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 2.5.2008