Käytetyn henkilöauton kauppa. Sylinterinkannen rikkoutuminen. Kestoikä. Hinnanalennuksen määrä.

kestoikä
käytetyn auton kauppa

Diaarinumero: 3195/33/06
Antopäivä: 02.05.2008

Kuluttaja (jäljempänä K) osti 29.4.2003 elinkeinonharjoittajalta (jäljempänä EH) vuonna 2002 käyttöönotetun henkilöauton 22 300 eurolla. Auton matkamittarin lukema oli kaupantekohetkellä

25 000 kilometriä.

K valittaa siitä, että auton sylinterinkansi ja tiiviste vaihdettiin 7.9.2006 autossa ilmenneiden ongelmien vuoksi, kun auton matkamittarin lukema oli 116 358 kilometriä, vaikka auto oli huollettu 10.8.2006 eikä huollossa tai sen tarkastuksessa havaittu mitään vikaa.

VAATIMUKSET

K vaatii, että EH korvaa rikkoutuneen sylinterin kannen

621 euron korjauskulut kokonaan.

Moottorin lämpötilan hälytysvalo oli syttynyt ensimmäisen kerran, kun autolla oli noin 113 800 kilometriä ja vain noin

300 kilometriä huollon jälkeen. K oli 14.8.2006 yhteydessä huoltoon ja ilmoitti havaitsemistaan vioista. Huollosta varattiin aika tarkastukselle, jossa ei löydetty mitään vikaa. Tarkastuksen jälkeen varoitusvalo syttyi jälleen, kun autolla ajettiin pidempi matka. K otti uudelleen yhteyttä huoltoon. Samalla varattiin aika tarkempaan huoltoon. Lähin vapaa huoltoaika oli 6.9.2006 tai 7.9.2006 Hälytysvalo syttyi uudelleen 1.9.2006. K vei auton uudelleen huoltoon ja hänelle ilmoitettiin, että auto oli parasta jättää pihalle odottamaan korjausta.

K:lle kerrottiin, että vika saattaisi olla kannen tiivisteessä ja että samalla vaihdettaisiin uudemman version kansi. Maahantuoja tarjosi osat ilmaiseksi, mutta huoltotyö jäi K:n maksettavaksi. K:n valitettua asiasta huoltopäällikkö antoi tarkastuksen osalta alennusta 80 euroa.

K katsoo, ettei säännöllisesti huolletussa dieselkäyttöisessä autossa ole normaalisti tällaista vikaa.

VASTAUS

EH kiistää K:n vaatimukset. K:n autoon tehtiin 10.8.2006

105 000 kilometrin öljynvaihtohuolto. Huoltoon kuuluu jäähdytysnesteen määrän ja pakkasenkestävyyden tarkastus.

Jäähdytysnesteen määrä oli oikealla tasolla ja nesteen pakkasenkestävyydeksi mitattiin miinus 43 astetta. Asiakas on saanut tehdyistä huoltotoimenpiteistä huoltolomakkeen. Huollolla ja kansivauriolla ei ole yhteyttä toisiinsa.

Asiakkaan auton tehdastakuu umpeutui 9.10.2005. Auton korjaus suoritettiin Goodwill-toimena, kun auton maahantuoja tarjosi korjauksessa käytetyt osat maahantuojalle. Korjauksen huoltotyö oli 704,50 euroa, mistä asiakkaan maksettavaksi jäi 621 euroa, mitä määrää on pidettävä kohtuullisena auton ikä ja ajomäärä huomioon ottaen.

RATKAISU

K:n auton moottorin lämpötilan hälytysvalo oli syttynyt 10.8.2006 tehdyn huollon jälkeen. Vikaa ei saatu selvitettyä huollon tarkastuksessa. Tarkastuksen jälkeen hälytysvalo syttyi uudelleen 1.9.2006, kun autolla oli ajettu pidempi matka.

Myyjäliike ei ole havainnut autossa vikaa 10.8.2006 tehdyssä huollossa tai sen jälkeen tehdyssä huollon tarkastuksessa. Myyjäliike ei ole myöskään esittänyt selvitystä siitä, mikä auton sylinterin kannen rikkoutumisen aiheutti, vaikka se on korjannut K:n auton.

Tavarassa on kuluttajasuojalain 5 luvun 14 §:n 3 kohdan mukaan virhe, jos se on huonommassa kunnossa kuin ostajalla sen hinta ja muut olosuhteet huomioon ottaen on ollut perusteltua aihetta edellyttää.

Lautakunta katsoo, että sylinterinkansi on sellainen auton osa, jonka ei pitäisi rikkoutua alle 4 vuoden tai noin 115 000 kilometrin käytössä vaan se kestää normaalisti autossa huomattavasti kauemmin. Auto ei näin ollen ole kestävyydeltään vastannut sitä, mitä ostajalla on ollut siitä aihetta olettaa ja siinä on ollut virhe.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 18 §:n mukaan ostajalla on oikeus tavaran virhettä vastaavaan hinnanalennukseen.

K on vaatinut korjauksesta aiheutuneiden 621 euron kulujen korvaamista. Maahantuoja on hyvittänyt K:lle varaosat kokonaan ja myyjäliike 83,50 euroa huoltotyöstä. Kun otetaan huomioon auton ikä, ajomäärä ja se, että auto on korjauksessa tullut ajomääräänsä ja ikäänsä nähden parempaan kuntoon, lautakunta pitää myyjätahon noin 70 %:n osuutta korjauskuluista riittävänä eikä suosita enempää hyvitystä.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 2.5.2008