Asiointipalvelun puhelinlaskutus. Vastaajaan menneiden puheluiden maksullisuus.

selonottovelvollisuus
tiedonantovelvollisuus

Diaarinumero: 1030/35/06
Antopäivä: 24.04.2008

Kuluttaja (jäljempänä K) yritti soittaa taksia Levillä illalla 11.2.2006 noin klo 21.30-23.00. Puhelut ohjautuivat vastaajaan. K ei katso olevansa velvollinen maksamaan puheluista.

VAATIMUKSET

K vaatii elinkeinonharjoittajalta (jäljempänä EH) korvauksena puheluista aiheutuneet 33,30 euron kustannukset.

Puhelut menivät vastaajaan, josta ilmoitettiin, että kaikki autot ovat varattuja ja kehotettiin soittamaan myöhemmin uudestaan. K soitti numeroon yhteensä 56 kertaa ja katkaisi puhelun aina, kun se meni vastaajaan. Puhelinlaskun erittelyn mukaan puheluiden kesto oli yhteensä 5 minuuttia 47 sekuntia.

VASTAUS

Tilausnumeron kohdalla puhelinluettelossa on ilmoitettu, että puhelu maksaa 0,66 euroa + pvm. Jos K on saanut tilausnumeron numeropalvelusta, hän ei ole selittänyt olinpaikkaansa oikein tai hänelle on muutoin annettu väärä numero, sillä Levin alueella on oma taksikeskus. Jos K olisi kuunnellut vastaajasanelun loppuun asti, hänelle olisi selvinnyt, että hän soittaa väärään numeroon. EH ei muutoinkaan ole valmis maksamaan K:n kuukauden aikana soittamia palvelupuheluja.

RATKAISU

K on toimittanut lautakunnalle valokopion puhelinlaskusta, jossa on 1.2.2006 - 28.2.2006 palvelunumeroihin soitettuja puheluita 57 kappaletta ja niiden osuus laskusta 33,30 euroa. Lisäksi hän on toimittanut valokopion osasta puhelinlaskun erittelyä, jossa on palvelunumeroiden kohdalle eritelty asiointipalveluja yhteensä 5 minuuttia 47 sekuntia ja 56 kappaletta, laskutettu määrä 33,30 euroa. K ei ole toimittanut tarkempaa erittelyä, mihin puhelut on soitettu.

Taksien tilauspalvelut ovat jo pitkään olleet Suomessa maksullisia. Puhelujen hinta ilmoitetaan yleisesti esimerkiksi puhelinluettelo- tai internet-ilmoituksen yhteydessä mutta ei puhelun alussa. Tilauksen hinta 0,66 euroa puhelulta sekä paikallisverkkomaksu ei ole yllättävän suuri tai kohtuuton. Yleisesti on myös tiedossa, että jos puhelu ohjautuu vastaajaan, kysymyksessä on maksullinen puhelu.

Lautakunta pitää myös uskottavana EH:n ilmoitusta siitä, että jos K olisi kuunnellut vastaajan viestin loppuun, hän olisi saanut ohjeen siitä, mistä numerosta taksi soitetaan Levillä eikä hänelle olisi aiheutunut väittämiään kuluja EH:lle soittamisesta.

Lautakunta katsoo, ettei asiassa ole esitetty seikkoja, joiden perusteella EH olisi velvollinen hyvittämään K:n puhelinkuluja.

Kuluttajariitalautakunta ei suosita hyvitystä.

 
Julkaistu 24.4.2008