Joukkoliikenne. Täysi linja-autovuoro.

huolellisuusvelvollisuus

Diaarinumero: 4147/35/06
Antopäivä: 24.04.2008

Kuluttaja (jäljempänä K) oli 1.11.2006 menossa Länsiauto-areenalle kello 19.00 alkavaan James Brownin konserttiin. Hän ei päässyt Kampista klo 18.14 lähtevään linja-autoon, koska se oli täynnä. K joutui palaamaan kotiinsa, koska takseja ei saanut eikä seuraavalla linja-autolla olisi ehtinyt konserttiin. K:n tarkoituksena oli ostaa lippu ennen konsertin alkua.

VAATIMUKSET

K vaatii korvauksena yhtä seutulippua (3,10 euroa) ja yhtä Helsingin sisäisen liikenteen lippua (1,80) euroa vastaavan summan, yhteensä 4,90 euroa.

Liikennöitsijä on reitillään monopoliasemassa ja sillä on velvollisuus kuljettaa matkustajat aikataulun mukaisesti. Normaalia suurempi matkustajamäärä konsertin takia oli K:n mielestä liikennöitsijän tiedossa jo etukäteen. Vuorolle oli kuitenkin varattu vain yksi normaalikokoinen auto. Kaikki matkustajat olisivat mahtuneet kyytiin, jos vuorolle olisi varattu edes yksi ylimääräinen auto. Liikennöitsijä ei ole huolehtinut velvoitteistaan.

VASTAUS

Elinkeinonharjoittaja (jäljempänä EH) järjestää pääkaupunkiseudun seutuliikenteen sekä Espoon, Kauniaisten ja Vantaan sisäisen liikenteen eli päättää bussien reitit, aikataulut ja lisävuorot. Liikenteen operointi ostetaan liikenteenharjoittajilta kilpailutettujen sopimusten mukaisesti. Arkisin ruuhka-aikoina voi olla lisävuoroja, jos matkustajamäärät sitä edellyttävät. Pääkaupunkiseudulla on valtava määrä erilaisia tapahtumia päivittäin eikä EH:n velvollisuutena ole seurata niitä. Vain suuret massatapahtumien järjestäjät, kuten Taiteiden yön, Ilotulituksen SM-kilpailujen, yleisurheilun MM-kisojen tai Euroviisujen, ilmoittavat tapahtumista etukäteen ja tilaavat lisäliikennettä tai lisävuoroja. James Brownin konsertin järjestäjä ei ole ollut EH:an yhteydessä mahdollisten vara-autojen järjestämiseksi.

Kyseinen vuoro on ajettu aikataulun mukaan. Liikenneturvallisuussyistä bussiin ei voi ottaa liikaa matkustajia. K olisi voinut matkustaa Kampista Länsiauto-areenalle myös muilla linjoilla. EH on liittänyt vastaukseensa internet-sivuilla olevan reittioppaan ohjeen, jonka mukaan

K olisi ehtinyt usealla vuorolla kello 19.00 alkavaan konserttiin.

K:lla ei ollut ennalta ostettua lippua tapahtumaan, joten on normaalia olla silloin liikkeellä hyvissä ajoin ehtiäkseen tapahtumaan ja ostaakseen lipun.

EH ei katso olevansa velvollinen korvaamaan arvolippuja, joilla K on maksanut matkustamisensa, koska EH ja liikenteenharjoittaja ovat huolehtineet velvoitteistaan.

RATKAISU

Lautakunta on ratkaisukäytännössään katsonut, että joukkoliikenteen matkustajiin voidaan soveltaa vahingonkorvausta sopimussuhteessa koskevia periaatteita siinäkin tapauksessa, että riita-asia ei koske varsinaista kuljetussopimusta vaan esimerkiksi aikatauluja. Tämä kanta perustuu siihen, että liikenneluvan haltijalla on lakiin perustuva velvollisuus harjoittaa liikennettä luvan mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Tässä tapauksessa riita koskee sitä, ettei K mahtunut 1.11.2006 bussiin, joka lähti Kampista Länsiauto-areenalle kello 18.14.

K on vaatinut korvausta hukkaan menneistä maksetuista matkoista yhteensä 4,90 euroa.

Vahingonkorvausta sopimussuhteessa koskevien periaatteiden mukaan toisen osapuolen on korvattava toiselle aiheutunut vahinko, ellei hän tai hänen apulaisensa eli tässä tapauksessa liikenteenharjoittaja osoita menetelleensä huolellisesti.

Selvityksen mukaan linja-auto on lähtenyt aikatauluun merkittynä aikana. EH on selvittänyt niitä periaatteita, joiden mukaan lisävuoroja liikennöidään. Lautakunta pitää niitä asianmukaisina. EH:n vastauksessa esitetty selvitys huomioon ottaen lautakunta pitää sekä apulaisen että EH:n menettelyä riittävän huolellisena.

Edellä olevan perusteella lautakunta ei suosita hyvitystä.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 24.4.2008