Majoituspalvelu. Annettu hintatieto ja sen sitovuus.

majoituspalvelu
annetut tiedot

Diaarinumero: 3261/35/07
Antopäivä: 18.04.2008

Asiassa on kyse sähköpostitse sovitun sopimuksen sisällöstä koskien majoituspalvelua.

VAATIMUKSET

Kuluttaja (jäljempänä K) vaatii, että majoitusyritys palauttaa hänelle 330 euroa ja maksaa sille viivästyskorkoa 18.7.2007 lähtien. Tarjouksestaan huolimatta motelli laskutti 49 euroa (48,91 euroa) vuorokaudelta. Laskun olisi pitänyt olla yhteensä 435 euroa.

Sähköpostitse 5.3.2007 lähetty tarjous oli ollut 29 euroa vuorokaudelta, ja se oli koskenut 2.5.-30.5.2007 välistä aikaa arkipäivien osalta, yhteensä 16 yötä. Siinä todetaan mm. "Kurssilaishinta on ollut sama kuin 2hh huoneen henkilöhinta eli 29 euroa/hlö eli suomeksi: saisit yhden hengen huoneen hintaan 29 euroa/yö sisältäen aamiaisen, saunomiset, parkkipaikan ja hyvät internet-yhteydet (WLAN)"

K hyväksyi sähköpostitse 2.4.2007 tämän tarjouksen. Hän tarvitsi majoitusta opiskeluaan varten.

Motelli on luvannut palauttaa liikaa laskutetun ja maksetun summan K:n tilille, mutta tätä ei kuitenkaan ole tapahtunut.

VASTAUS

Majoitusyritys pitää valitusta aiheettomana.

Alkuperäinen tarjous oli tarkoitettu vain yhden yön per viikko kestäviin majoituksiin, jolloin majoitus voidaan suorittaa muuta majoitusta täydentävänä, minkä vuoksi hinta on niin halpa. Normaali opiskelijahinta on 49 euroa ja normaalinhinta 54 euroa.

RATKAISU

Oikeustoimilain 32 §:n 1 momentin mukaan jos jonkun tahdonilmaisu on erhekirjoituksen tai muun hänen erehdyksensä johdosta saanut toisen sisällyksen, kuin on tarkoitettu, ei tahdonilmaisu sellaisena sido sen antajaa, jos se, johon tahdonilmaisu on kohdistettu, tiesi tai hänen oli pitänyt tietää erehdyksestä.

Lautakunta toteaa asiasta saamansa selvityksen perusteella, että K oli pyytänyt tarjousta tietylle ajalle arkipäivien osalta, koska hänellä oli tähän tarvetta opiskelun takia. Tarjouspyynnössä oli selvästi tullut esille, että se koski aikaa 2.5.-30.5.2007 arkipäivien osalta, ja vastauksessa on hinnaksi selvästi todettu 29 euroa/hlö/yö. Ilmeisesti motelli oli erehtynyt tätä tarjousta antaessaan.

Lautakunnan käsityksen mukana tarjous ei kuitenkaan ollut niin halpa, että K:n olisi tullut ymmärtää, että kyse oli virheestä. Motellimajoituksen hinnat vaihtelevat merkittävästi eri syistä johtuen. Lautakunta katsoo, että motelli oli tullut sidotuksi sähköpostiviestien perusteella ja niissä kerrotuin tiedoin sopimukseen, joka oli syntynyt K:n hyväksyttyä motellin tekemän tarjouksen.

Korkolain 7 §:n mukaan vahingonkorvaukselle tai vastaavanlaiselle velalle, jonka määrän ja perusteen toteaminen edellyttää erityistä selvitystä, viivästyskorkoa on maksettava siitä lähtien, kun 30 päivää on kulunut päivästä, jona velkoja esitti vaatimuksensa sekä sellaisen korvauksen perustetta ja määrää koskevan selvityksen, jota häneltä kohtuudella voidaan vaatia ottaen huomioon myös velallisen mahdollisuudet hankkia selvitys. Jos selvitystä on pidettävä riittämättömänä ainoastaan velan määrän osalta, viivästyskorkoa on kuitenkin maksettava sille velan määrälle, jota kohtuudella voidaan pitää selvitettynä.

Lautakunta toteaa, että K:lta on laskutettu liikaa vaatimuksen mukaisesti 330 euroa. Majoitusyrityksen tulee palauttaa se hänelle ja maksaa palautettavalle summalle 11,5 % viivästyskorkoa 12.11.2007 alkaen, koska sen tulee katsoa saaneen tiedon vaatimuksista perusteluineen viimeistään 12.10.2007.

SUOSITUS

Lautakunta suosittaa, että majoitusyritys palauttaa K:lle

330 euroa ja maksaa palautettavalle summalle viivästyskorkoa 11,5 % 12.11.2007 lukien.

 
Julkaistu 18.4.2008