Sadeasun kauppa. Asu rikkoutunut lyhyen käytön jälkeen.

Diaarinumero: 3286/30/07
Antopäivä: 18.04.2008

Kuluttaja (jäljempänä K) osti 27.6.2007 elinkeinonharjoittajalta (jäljempänä EH) 340 eurolla Gore tex -sadeasun, johon kuului takki ja housut. Käyttäessään asua kolme kuukautta kaupanteon jälkeen K havaitsi sen rikkoutuneen selkärepun kantamisen vaikutuksesta.

VAATIMUKSET

K vaatii EH:a purkamaan sadeasusta tehdyn kaupan.

Kaupanteon yhteydessä K sai myyjältä ohjeen pestä tuote Gore texiä varten kehitetyllä nestemäisellä pesuaiheella.

Kun K oli vaelluksella sateisessa säässä syyskuussa 2007, hän huomasi 28.9. takin rikkoutuneen. Kaupanteon yhteydessä hänelle ei kerrottu, ettei takki kestä päivärepun käyttöä. Kuluttajan tulisi voida olettaa, että EH myy retkeilyyn tarkoitettuja varusteita ja että kestämättömyydestä olisi erikseen mainittu myyntitilanteessa tai tuoteselosteessa. Valituksen yhteydessä myyjä totesi, että mainitut asiat ovat yleisesti tiedossa.

K on tästä eri mieltä.

K reklamoi takin rikkoutumisesta myyjälle 1.10. Myyjä tarjoutui lähettämään takin tehtaalle korjattavaksi.

VASTAUS

EH ilmoittaa palvelleensa asiakasta hyvin, koska liike on tarjonnut asiakkaalle mahdollisuutta tutkituttaa ja korjauttaa tuote tavarantoimittajalla.

K reklamoi takista, jonka selkä oli kulunut rinkkaa kantaessa. Liikkeen näkemyksen mukaan takki on jäänyt housujen reunan tai vyön ja rinkan väliin hankaukseen, ja mekaanisen kulutuksen johdosta takki on kulunut. XX antaa tuotteilleen elinikäisen materiaali- ja valmistusvirhetakuun. Tämä ilmenee tuotteiden mukana tulevassa tuoteselosteessa ja teksti löytyy myös myymälän kassalta.

Liike tarjoutui lähettämään K:n takin XX:n reklamaatio-osastolle Belgiaan, jos kyseessä olisi materiaalivirhe. Tämä on liikkeen normaalikäytäntö. K ei kuitenkaan suostunut tähän.

Liikkeen mielestä kyse on tässä tapauksessa kuitenkin käyttövirheestä, ja näin ollen vika ei kuulu takuun piiriin. Liike tarjoutui kuitenkin lähettämään tuotteen korjattavaksi maksua vastaan, jolloin tuotteessa säilyisi edelleen takuu.

Tässä tapauksessa myyjä ei ilmeisesti ole myyntitapahtuman yhteydessä kartoittanut asiakkaan käyttökohdetta tuotteelle.

RATKAISUN PERUSTELUT

Kuluttajansuojalain 5 luvun 19 §:n mukaan jollei virheen korjaaminen tai virheettömän tavaran toimittaminen tule kysymykseen taikka jollei tällaista oikaisua suoriteta kohtuullisessa ajassa, ostaja saa vaatia virhettä vastaavaa hinnanalennusta tai purkaa kaupan, paitsi jos virhe on vähäinen.

Kuluttajariitalautakunta on tarkastanut K:n sadetakin. Takki on yksityiskohtiaan myöten laadukkaan oloinen ja antaa mielikuvan siitä, että se kestää vaellus- ja ulkoilukäyttöä.

Gore tex -pinta ei ole kestänyt siinä tarkoituksessa, johon takki on tarkoitettu. Tällaisen käytön yhteydessä on luontevaa käyttää myös reppua tai muuta taakkaa.

Gore tex -kalvon rikkoutuminen ei lautakunnan mukaan ole johtunut käyttövirheestä, vaan on seurausta takin suunnitteluvirheestä. Takki ei ole ominaisuuksiltaan vastannut sitä, mitä voidaan katsoa sovitun ja siinä oli sen vuoksi kuluttajansuojalain 5 luvun 12 §:n mukainen virhe, joka ei ole vähäinen.

Virheen johdosta K:lla on oikeus purkaa takista tehty kauppa.

SUOSITUS

Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että EH purkaa K:n takista tehdyn kaupan ja saatuaan takin haltuunsa, palauttaa K:lle sen 340 euron hinnan.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 18.4.2008