Käytetyn pikkubussin kauppa. Kauppaan sisältyneiden talvirenkaiden asennuksen asianmukaisuus. Hinnanalennus.

autokauppa
hinnanalennus

Diaarinumero: 2184/33/06
Antopäivä: 27.02.2008

Kuluttaja (jäljempänä K) osti 26.10.2005 elinkeinonharjoittajalta (jäljempänä EH) vuonna 2002 käyttöönotetun pikkubussin 27 065 eurolla. Auton matkamittarin lukema oli kaupantekohetkellä 111 000 kilometriä.

K:n mukaan kauppaan sisältyivät hyväkuntoiset talvirenkaat, jotka myyjä asensi ennen kaupantekopäivää. Hän valittaa siitä, että kesärenkaiden vaihdossa huhtikuussa 2006 selvisi, että talvirenkaiden pyörimissuunta oli ollut väärä. Sen vuoksi renkaat olivat kuluneet huomattavasti ja nastat olivat myös irtoilleet.

VAATIMUKSET

K pitää kohtuullisena, että EH korvaa renkaiden nykyisestä arvosta puolet eli 239,14 euroa, mikä on yhden renkaan hinta.

K toteaa, että renkailla oli ehditty ajaa yksi talvi ennen kaupantekoa. Se on K:n mukaan maksimissaan neljäsosa renkaiden käyttöiästä.

K:n mielestä renkaat kuluivat ennenaikaisesti myyjäliikkeen asennusvirheen vuoksi. Hän on lähettänyt lautakunnalle renkaat 19.4.2006 vaihtaneen yrityksen käteiskuitin, jossa todetaan, että talvirenkaista oli irronnut nastat. Seuraavaksi kuitissa kysytään "onko pyörimissuunnat oikein?". Sen jälkeen kuitissa todetaan: "Renkaat ollut eripäin edellisvuonna. Renkaiden sisäreunoilla liidulla piirretyt merkit, mutta renkaat paikoillaan eri järjestyksessä". Lisäksi sama yritys on ilmoittanut K:lle lähettämässään sähköpostiviestissä, että renkaat ovat pyörineet edellisenä talvena päinvastaiseen suuntaan kuin aikaisemmin.

K on lähettänyt lautakunnalle myös renkaan valmistajan edustajan lausunnon, jossa todetaan, että jos nastoitetussa renkaassa ei ole määritelty pyörimissuuntaa saa sen asentaa vanteelle pyörimään kumpaan suuntaan tahansa. Kun nastoitettu talvirengas on pyörinyt auton alla, on siihen määräytynyt pyörimissuunta (esimerkiksi nastojen taaksepäin kääntymisen takia). Tällöin renkaan pyörimissuuntaa ei saa vaihtaa. Edestä taakse ja takaa eteen vaihtaminen samalla puolella on lausunnon mukaan sen sijaan jopa suositeltavaa.

VASTAUS

EH ei katso olevansa velvollinen korvaamaan K:n vaatimaa summaa. Renkaiden nastojen irtoaminen on ollut ajokilometritkin huomioon ottaen normaalia kulumista.

Auton renkaiden valmistusajankohdan perusteella auton edellinen omistaja on käyttänyt autoa yhtenä talvena ja K toisena talvena. Edellisen omistajan mukaan autoon ei ole ostettu sen käyttöaikana uusia talvirenkaita, mutta on mahdollista, että ne ovat vaihtuneet tai vaihdettu toisesta autosta kyseessä olevaan autoon.

Myyjäliike on vaihtanut autoon renkaat 25.10.2005 renkaissa olevien tehtaan merkintöjen perusteella, kuten niiden on tarkoitettu olevan. Merkinnät kertovat, tuleeko renkaan reunan olla ulos vai sisälle. Auton kilometrilukema on tuolloin ollut 111 369 kilometriä. Liikkeessä, jossa K vaihdatti kyseiset renkaat kesärenkaisiin, on havaittu, että renkaat olisi asennettu vastoin edellisen talven pyörimissuuntaa jonkun muun tahon tekemien omien merkintöjen perusteella. Myyjäliikkeessä ei ole asennusvaiheessa havaittu kyseisiä merkintöjä, eikä myyjäliikkeellä ole tietoa missä ne sijaitsevat. Kun K vaihdatti renkaat kesärenkaisiin, auton matkamittarilukema oli 126 000 kilometriä. K oli siis ajanut autolla talven aikana 14 630 kilometriä. Kokonaiskilometrimäärä huomioon ottaen autolla on edellistalvena ajettu talvirenkailla 14 000 - 19 000 kilometriä ja yhteensä kyseisillä talvirenkailla oli siis ajettu noin

28 600 - 33 500 kilometriä.

Renkaiden valmistajan edustajan lausunnosta puuttuu oleellisia seikkoja. Määrätyn pyörimissuunnan kuluttaessa rengasta on kyllä mahdollista, että renkaista irtoaa tuon jälkeen nastoja. Sillä poikkeuksella kuitenkin tähän tapaukseen nähden, että yleensä kaikki nastat irtoavat, jos ne ovat tästä syystä lähteäkseen. Asiaan vaikuttaa tietysti ajotapa ja tienpinta, jolla autoa on käytetty. Nastat voivat myös irrota, jos renkaita käännellään edestakaisin auton ollessa paikallaan tai liikkuessa hitaasti. Renkaiden sutaisut, luisuminen käännettäessä liukkaalta pitävälle alustalle, rengaspaineet, kuorma sekä monet muut seikat vaikuttavat kulumiseen.

RATKAISUN PERUSTELUT

Virheen arvioinnin lähtökohta on osapuolten välisen sopimuksen sisältö. Tavaran kaupassa ei kuitenkaan yleensä sovita yksityiskohtaisesti siitä, minkälainen tavaran on ominaisuuksiltaan oltava. Tällöin käytetyn tavaran kaupassa virheen olemassa oloa arvioidaan kuluttajansuojalain 5 luvun

14 §:n mukaan. Jos tavara on myyty "sellaisena kuin se on", siinä on pykälän 3 kohdan mukaan virhe, jos se on huonommassa kunnossa kuin ostajalla sen hinta ja muut olosuhteet huomioon ottaen on ollut perusteltua aihetta edellyttää.

Virhearvioinnin perustana ovat ostajan aiheelliset odotukset. Käytetyn auton kaupassa ostajan aiheellisia odotuksia arvioidaan erityisesti sen perusteella, onko auton kunto sellainen, kuin sen iän ja sillä ajettujen kilometrien perusteella ja sopimuksen perusteella voidaan olettaa.

Asiassa toimitettujen lausuntojen ja K:n renkaista toimittamien valokuvien perusteella lautakunta katsoo, että renkaat ovat vaurioituneet sen vuoksi, että ne on asennettu pyörimään väärään suuntaan. Kyseinen asennus on tehty EH:lla ennen kuin se on myynyt auton K:lle. Virheellisen asennuksen vuoksi renkaat ovat kuluneet tavanomaista nopeammin. Näin ollen lautakunta katsoo, että auto on talvirenkaitten pyörimissuunnan vuoksi ollut huonommassa kunnossa kuin K:lla sen hinta ja muut olosuhteet huomioon ottaen on ollut perusteltua aihetta edellyttää ja autossa on siten ollut kuluttajansuojalain 5 luvun 14 §:n

3 kohdassa tarkoitettu virhe.

K:lle on virheen perusteella syntynyt oikeus kuluttajansuojalain 5 luvun 20 §:n 1 momentin mukaiseen korvaukseen vahingosta, jonka hän on kärsinyt virheen vuoksi. Hän on vaatinut 239,14 euron korvausta, joka on hänen mukaansa yhden uuden renkaan hinta. Selvityksen mukaan renkailla oli ajettu kaksi talvea ja siten mahdollisesti noin 28 600 - 33 500 kilometriä. Lautakunta joutuu arvioimaan korvauksen määrän. Lautakunta harkitsee korvauksen määräksi 150 euroa.

SUOSITUS

Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että EH korvaa K:lle

150 euroa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 27.2.2008