Valmismatka. Hotellihuoneen koko. Hinnanalennuksen määrä.

hinnanalennus
valmismatka

Diaarinumero: 1727/35/07
Antopäivä: 22.02.2008

Matkustajat ovat olleet valmismatkalla 3.-19.1.2007. Matkan hinta kuudelta henkilöltä oli 13 330 €.

Sopimuksen mukaan hotellihuoneiden koon piti olla 64 m2, mutta matkustajat majoitettiin 32 m2:n suuruisiin huoneisiin. Erimielisyys koskee hinnanalennuksen määrää. Matkanjärjestäjä on maksanut 10 % hinnanalennusta eli 1 334 €.

VAATIMUKSET

Matkustajat vaativat, että matkanjärjestäjä maksaa 10 % lisähyvitystä niin, että kokonaishyvitykseksi muodostuu 20 % matkan hinnasta eli 2 666 €.

Matkustajat toteavat, että huoneiden koko varmistettiin kahteen kertaan matkaa ostettaessa. Matkan myyjä kehotti matkustajaa käymään hotellin internetsivuilla, joilla perhehuoneen kooksi oli ilmoitettu 64 m2. Myyjän mukaan perhehuone muodostuisi kahdesta väliovella yhdistetystä huoneesta. Annetut tiedot vastasivat internetsivujen tietoja.

Hotellin sähköpostilla antaman tiedon mukaan 32 m2:n huoneen hinta on 275 €/yö myös vuoden 2007/2008 hinnastossa.

2-12-vuotiailta hinta on 90 €/yö.

Matkustajat toteavat, että majoitus muuttui oleellisesti, koska he joutuivat asumaan koko lomansa ajan puolet pienemmissä huoneissa kuin oli sovittu. Lapset joutuivat nukkumaan samassa huoneessa aikuisten kanssa ja käyttämään samoja suihkutiloja. Näin ollen kaikkien vuorokausirytmin piti olla sama. Tilaa oli käytettävissä puolet vähemmän kuin oli sovittu. Valittajat pitävät 20 %:n hinnanalennusta vähimmäishyvityksenä oleellisesti pienennetyistä huoneista.

VASTAUS

Matkanjärjestäjä kiistää vaatimuksen. Se pitää 10 %:n hinnanalennusta matkan kokonaishinnasta riittävänä ja katsoo sen kattavan aiheutuneen haitan. Matkanjärjestäjä toteaa, että matkan luonne ei muuttunut olennaisesti, vaan asiakkaat saivat kaikki sopimukseen sisältyvät palvelut kokonaisuudessaan.

Matkanjärjestäjän aiemmin saaman tiedon mukaan hotellissa olisi ollut tarjolla perhehuoneita. Kaikki hotellin huoneet ovat pinta-alaltaan joko 32 m2 tai 40 m2. Muutamien huoneiden välillä on väliovi, mutta hotellin varaustilanteesta johtuen niitä ei pystytty tarjoamaan asiakkaille.

Matkanjärjestäjän selvitysten mukaan hotellilla ei ole olemassa asiakkaiden ilmoittamaa 270 €:n huonehintaa missään majoitusvaihtoehdoissa.

Matkanjärjestäjä toteaa, että se ei ole matkanjärjestäjänä myynyt asiakkaille yksittäishinnoittelulla päiviä matkakohteeseen, vaan asiakas on ostanut valmismatkan. Matkan hinnoittelu perustuu todellisiin matkan kustannuksiin. Matkan hinnassa ei ole veloitettu kahden huoneen kustannusta. Virhe on ollut perhehuonetta koskevissa tiedoissa ja virhe on matkanjärjestäjän käsityksen mukaan olennainen.

RATKAISUN PERUSTELUT

Valmismatkalain 17 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan matkanjärjestäjän suorituksessa on virhe, jos matka ei palveluksiltaan tai muilta järjestelyiltään vastaa sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Valmismatkalain 20 §:n mukaan matkustajalla on oikeus virheen merkitystä vastaavaan hinnanalennukseen, jos virhettä ei ole korjattu viivytyksettä matkanjärjestäjän kustannuksella tai jos virhe ei ole korjattavissa.

Asiassa on riidatonta, että majoitus on ollut puutteellinen. Sopimuksen mukaisten 64 m2:n huoneiden sijaan matkustajat on majoitettu 32 m2:n huoneisiin. Erimielisyys koskee hinnanalennuksen määrää.

Lautakunta toteaa, että laskettaessa hinnanalennusta on lähtökohtana matkan kokonaishinta. Hinnanalennuksen suuruutta harkittaessa ei siten voida antaa painoa sille, mihin hintaan hotelli on tarjonnut tai tarjoaa 32 m2:n suuruisia hotellihuoneita.

Valmismatkalain esitöiden mukaan hinnanalennusta laskettaessa virheen merkityksen arviointi voi perustua objektiivisen harkinnan lisäksi myös subjektiivisiin näkökohtiin

(HE 237/1992 vp., 20 §:n yksityiskohtaiset perustelut).

Tässä tapauksessa matkustajat ovat nimenomaan halunneet niin sanotut perhehuoneet eli kahden yhdistetyn huoneen kokonaisuudet, koska matkalla on ollut sekä aikuisia että lapsia. Asiassa on selvitetty, että majoituksen puutteellisuus on haitannut matkaa jossain määrin tavallista enemmän, sillä huonejärjestely on vaikuttanut muun muassa matkustajien nukkumaanmenon aikatauluihin ja suihkutilojen käyttöön. Tähän nähden ja ottaen huomioon huomattavan kokoeron matkustajien saaman ja sopimuksen mukaisen huoneen välillä lautakunta harkitsee kohtuulliseksi hinnanalennukseksi 15 % matkan kokonaishinnasta. Matkustajille on näin ollen maksettava aiemmin maksetun 10 %:n hyvityksen lisäksi 5 %:n lisähyvitys.

SUOSITUS

Lautakunta suosittaa, että matkanjärjestäjä maksaa matkustajille 666 € lisää hinnanalennusta.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 22.2.2008