Käytetyn henkilöauton kauppa. Tiedonantovirhe. Hinnanalennus

autokauppa
hinnanalennus

Diaarinumero: 2143/33/06
Antopäivä: 18.02.2008

Kuluttaja (jäljempänä K) osti 1.4.2006 vuonna 1997 käyttöön otetun henkilöauton 5 000 eurolla. Auton matkamittarinlukema oli kaupantekohetkellä 101 000 kilometriä.

K valittaa siitä, että vasta kaupanteon jälkeen hänelle selvisi, että autossa ei ollut internet-ilmoituksessa mainittuja ABS-jarruja ja kaksia renkaita. Lisäksi huoltokirjassa ei ollut merkintöjä.

VAATIMUKSET

K vaatii 500 euron hinnanalennusta.

Auton luovutuksen jälkeen K:lle selvisi, että autosta puuttuivat ABS-jarrut, huoltokirjan merkinnät ja kahdet renkaat. Nämä kaikki seikat mainittiin auton myynti-ilmoituksessa. Huoltokirja mainittiin myös auton tuulilasissa olleessa ilmoituksessa. Myyntitilanteessa tietoja ei oikaistu.

VASTAUS

Elinkeinonharjoittaja (jäljempänä EH) kiistää antaneensa virheellisiä tietoja K:lle.

Myyjän edustaja esitteli autoa ostajalle ja esittelyn yhteydessä ostajalle ilmoitettiin, että autossa ei ole ABS-jarruja ja kaksia renkaita. Auton tuulilasissa olleessa ilmoituksessa ei myöskään mainittu ABS-jarruja. Kaikissa internetin ilmoituksissa mainitaan, että tarkista auton tiedot myyjältä. Huoltokirja annettiin kaupanteon yhteydessä ostajalle ja näin ollen ostaja tiesi huoltokirjan puutteista ennen kaupantekoa. Myyjä lisäksi alensi kauppahintaa 900 euroa kaupanteon yhteydessä. Tämn vuoksi mahdolliset puutteet oli huomioitu jo kaupanteon yhteydessä.

RATKAISUN PERUSTELUT

K on vaatinut 500 euron hinnanalennusta, koska internet-ilmoituksessa olleet tiedot eivät pitäneet paikkansa. Myyjä on katsonut, että se ei ole virhevastuussa, koska virheelliset tiedot oli oikaistu kaupanteon yhteydessä ja ostajan oli joka tapauksessa tarkistettava internetissä julkaistut tiedot myyjältä.

Jos tavara on myyty "sellaisena kuin se on", siinä on kuitenkin kuluttajansuojalain 5 luvun 14 §:n 1 kohdan mukaan virhe, jos tavara ei vastaa niitä tietoja, jotka myyjä on ennen kaupantekoa antanut sen ominaisuuksista tai käytöstä ja joiden voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan.

Lautakunta katsoo jääneen näyttämättä, että virheelliset tiedot olisi oikaistu kaupanteon yhteydessä. Lisäksi lautakunta pitää kuluttajan kannalta kohtuuttomana, että ostajan pitäisi varmistaa kaikki internet-mainoksessa olleet tiedot myyjältä. Lautakunnan mielestä ei ole mahdollista, että myyjäliike voisi tällaisella lausumalla pätevästi siirtää auton markkinointitietojen paikkansapitävyyden selvittämisen ostajan vastuulle.

K:lle myyty auto ei vastannut niitä tietoja, jotka myyjä oli internetissä ilmoittanut. Tämän vuoksi autossa on kuluttajansuojalain 5 luvun 14 §:n 1 kohdan mukainen virhe.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 19 §:n mukaan ostajalla on oikeus saada virhettä vastaava hinnanalennus.

Lautakunta arvioi virhettä vastaavan hinnanalennuksen määräksi tässä tapauksessa 500 euroa.

SUOSITUS

Kuluttajavalituslautakunta suosittaa, että EH maksaa K:lle hinnanalennuksena 500 euroa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 18.2.2008