Thaimaan pattayan matka. Polttoainelisämaksu. Hinnan korotus. Tiedonantovelvollisuus.

hinnankorotus
polttoainelisämaksu
tiedonantovelvollisuus

Diaarinumero: 479/35/06
Antopäivä: 08.02.2008

Valittajat olivat valmismatkalla Thaimaan Pattayalla

10.-24.2.2006. Matkan alkuperäinen hinta oli 2 300 euroa kahdelta hengeltä, mutta polttoainelisämaksut korottivat sen

2 428 euroon. Matka varattiin 14.12.2005 ja varausmaksu maksettiin 27.12.2005. Loppumaksu maksettiin 11.1.2006.

VAATIMUKSET

Valittajat vaativat polttoainelisämaksun palauttamista ja korvausta puhelinkuluista. Heidän vaatimuksensa on 2×64 euroa polttoainelisämaksuja sekä 20 euroa kulukorvausta eli yhteensä 148 euroa.

Matkustajat varasivat matkan XX:n myymälästä 14.12.2005, jolloin sen kokonaishinnaksi ilmoitettiin 2 300 euroa. Matkanjärjestäjä lähetti heille 4.1.2006 uuden loppulaskun, johon oli lisätty polttoainelisämaksua 128 euroa. Matkustajat eivät pidä lisälaskua oikeutettuna, sillä heitä ei informoitu mahdollisesta hinnankorotuksesta varaustilanteessa. Tiedon lisämaksusta he saivat vasta tilausvahvistuksen saatuaan, jolloin varausmaksu oli jo maksettu.

VASTAUS

Matkanjärjestäjä kiistää valittajien vaatimukset. Matkanjärjestäjä on tehnyt lentokuljetussopimuksen lentoyhtiön kanssa perustuen sopimushetkellä vallinneeseen kustannustasoon. Kustannustason muuttuessa lentoyhtiö voi sopimuksen mukaan korottaa tai laskea hintoja. Matkanjärjestäjä katsoo, että sillä on yleisten valmismatkaehtojen kohdan 10 mukaisesti oikeus siirtää tämä kustannusten nousu tai lasku edelleen asiakkaalle ehtojen sallimissa rajoissa.

Lentoyhtiö on korottanut lomalentojen hintoja kohonneitten polttoainekustannusten vuoksi. Korotus perustuu 7.3.2005 vallinneeseen kustannustasoon, jolloin talven lentohinnoista on sovittu ja matkat on hinnoiteltu. Lomalentojen kohdalla lentoyhtiö on tarkistanut polttoainekustannukset noin kuusi viikkoa ennen kutakin matkustuskuukautta. Matkanjärjestäjä ei itse päätä lisämaksujen suuruutta, vaan se perii asiakkailtaan sen summan, jonka lentoyhtiö ilmoittaa. Kun valittajat varasivat matkansa, matkojen myyjillä oli tieto polttoaineen mahdollisesta noususta, mutta kustannusten nousun määrästä ei ole ollut tietoa.

RATKAISUN PERUSTELUT

Yleisten valmismatkaehtojen kohdan 10.1 mukaan matkanjärjestäjällä on sopimuksen päättämisen jälkeen oikeus korottaa ja vastaavasti velvollisuus alentaa sovittua matkan hintaa, jos kysymyksessä kuljetuskustannusten muutos, johon matkanjärjestäjä ei ole voinut vaikuttaa ja jota matkanjärjestäjä ei ole voinut ottaa lukuun sopimusta päätettäessä.

Matkanjärjestäjä ja matkustaja päättävät sopimuksesta silloin, kun matkustaja tekee varauksen, vaikka sopimuksesta tulee ehtojen ja valmismatkalain mukaan matkustajaa sitova vasta, kun hän on maksanut matkasta varausmaksun.

Oikeus korottaa matkan hintaa sovitusta edellyttää muun muassa, että matkanjärjestäjä ei ole voinut ottaa kuljetuskustannusten muutosta huomioon sopimusta päätettäessä eli matkustajan varatessa matkaa. Edellytyksenä ei ole, että kustannusten muutoksen määrä tai suuruus olisi tiedossa, vaan riittää, että matkanjärjestäjä tietää ennen sopimuksen päättämistä kustannusten mitä todennäköisimmin muuttuvan. Voidakseen korottaa matkan hintaa tällaisessa tilanteessa matkanjärjestäjän on kerrottava matkustajalle kustannusten todennäköisesti muuttuvan, vaikka lentoyhtiö ei olisikaan vielä tuolloin ilmoittanut matkanjärjestäjälle hinnankorotuksesta eikä korotuksen suuruus olisi tiedossa.

Valittajille ei ole varaustilanteen yhteydessä ilmoitettu hinnankorotuksen olevan todennäköinen. Matkanjärjestäjä on todennut, että matkojen myyjillä on ollut tieto polttoaineen mahdollisesta hinnannoususta mutta ei sen suuruudesta. Selvityksen mukaan lentoyhtiö on ilmoittanut matkanjärjestäjälle helmikuun lentojen kustannusten nousun joulukuun puolenvälin tienoilla, jolloin varaus on tehty. Matkanjärjestäjän tiedossa on täytynyt tuolloin olla, että polttoaineen hintaa kyseisten matkojen osalta todennäköisesti korotetaan. Lautakunta katsoo, että matkanjärjestäjän olisi tässä tapauksessa pitänyt ottaa sopimukseen erikseen ja nimenomaan varauma polttoainelisästä ilmoittamalla matkustajille hinnankorotuksen mahdollisuudesta, jotta voisi korottaa matkan hintaa.

Lautakunta katsoo, että näissä olosuhteissa matkanjärjestäjällä ei ole ollut oikeutta periä matkustajilta polttoainelisämaksua. Kyseinen maksu on näin ollen palautettava matkustajille.

Asian selvittelystä syntyneitä puhelinkuluja koskevaa korvausvaatimusta on pidettävä kohtuullisena ja todellisia kuluja vastaavana 5 euron osalta.

SUOSITUS

Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että matkanjärjestäjä palauttaa valittajille 128 euron polttoainelisämaksun ja korvaa 5 euroa selvittelykustannuksista.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 8.2.2008