Lentomatka Rooma-Helsinki. Lähtöajan muuttuminen. Tiedonantovelvollisuus. Vahingonkorvaus.

Diaarinumero: 197/35/07
Antopäivä: 08.02.2008

Valittajat ostivat 26.1.2006 menopaluulennot Helsinki-Rooma

25.-28.5.2006. Varauksen mukaan paluulennon piti lähteä klo 13.10, mutta todellisuudessa kone lähti tuntia aiemmin.

VAATIMUKSET

Valittajat vaativat, että lentoyhtiö maksaa heille 1 398,24 euroa vahingonkorvausta.

Lentoyhtiön yhteistyökumppanin XX:n edustaja totesi Rooman lentokentällä valittajille, että lentoyhtiö oli merkinnyt lentovaraukseen väärän lähtöajankohdan. Heille järjestettiin paluulento Kööpenhaminan kautta Helsinkiin seuraavalle päivälle, mutta muun muassa majoituksen järjestäminen ja työajan menetys aiheuttivat heille kustannuksia.

Valittajat kiistävät saaneensa sähköposti-ilmoitusta aikataulumuutoksesta ja viittaa siihen, että lentoyhtiö on todennäköisesti käyttänyt väärää sähköpostiosoitetta.

VASTAUS

Lentoyhtiö kiistää vaatimuksen.

Varausvahvistuksessa muistutetaan matkustajien velvollisuudesta tarkistaa varaus mahdollisten aikataulumuutosten vuoksi aina siihen asti kun lähtöön on 48 tuntia. Lentoyhtiö toteaa reitittäneensä matkustajat kuluitta Kööpenhaminan kautta Helsinkiin.

Lentoyhtiö toteaa ilmoittaneensa aikataulumuutoksesta valittajille varaustiedoissa olleeseen sähköpostiosoitteeseen 10.5.2006 klo 15.54. Lähetettyä sähköpostiviestiä ei ole tallennettu. Varausjärjestelmä sallii varaustietojen lähettämisen sähköpostitse, ja järjestelmän kautta lähetetään tuhansia viestejä asiakkaille päivittäin. Viestien suuren määrän vuoksi niitä ei tallenneta. Lähettäjän tiedot sekä päivämäärä ja kellonaika tallentuvat kuitenkin suoraan varaukseen.

RATKAISU

Valittajien toimittamassa lennon varausvahvistuksessa Säännöt ja ehdot -kohdassa Aikataulumuutokset todetaan, että asiakas on velvollinen tarkistamaan varauksensa mahdollisten aikataulumuutosten vuoksi aina siihen asti, kun lähtöön on

48 tuntia. Kohdassa on ohje, miten tarkistaminen tehdään Internetissä. Tämän lisäksi lentoyhtiö on kertonut lähettäneensä muutoksesta tiedon sähköpostiosoitteeseen, jonka valittajat olivat antaneet järjestelmään lentoja varatessaan.

Matkustajat ovat kohtuudella voineet varautua siihen, että lentoaikataulu saattaa muuttua, koska heitä on selkeästi varausvahvistuksessa kehotettu tarkistamaan lähtöaika viimeistään 48 tuntia ennen vahvistuksessa ilmoitettua aikaa. Ilmeisesti he ovat laiminlyöneet tämän, koska valitusasiakirjoissa ei esitetä, että he olisivat ohjeen mukaisesti tarkistaneet ajan. Lisäksi lentoyhtiön selvityksestä ilmenee, että matkustajille on yritetty lähettää sähköpostiviesti aikataulun muuttumisesta. Valittajat ovat kiistäneet saaneensa viestiä. Selvityksestä ei ilmene, miksi valittajat eivät ole viestiä saaneet. Koska matkustajat ovat kuitenkin laiminlyöneet ehdoissa mainitun tarkastusvelvollisuutensa, millä myöhästymisen olisi voinut välttää, lennolta myöhästyminen on heidän vastuullaan.

Edellä olevan perusteella lentoyhtiöllä ei ole vahingonkorvausvelvollisuutta eikä lautakunta suosita hyvitystä.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 8.2.2008