Vuokrasopimuksen irtisanominen

irtisanominen
vuokrasopimus
irtisanomisaika

Diaarinumero: 2647/83/07
Antopäivä: 30.11.2007

Kuluttaja (jäljempänä vuokralainen )vuokrasi asuinhuoneiston NN:ltä (jäljempänä vuokranantaja)18.6.2006 päivätyllä vuokrasopimuksella. Kohteen kuukausivuokra oli 500 euroa. Sopimuksen mukaisena vakuusmaksuna vuokralainen maksoi 1 000 euroa. Sittemmin vuokralainen irtisanoi sopimuksen. Tapauksessa on kiistaa siitä, onko sopimus irtisanottu pätevästi jo toukokuussa 2007.

Vaatimukset

Vuokralainen vaatii, että vuokranantaja palauttaa vakuusmaksusta pidättämänsä 500 euroa. Vuokralainen irtisanoi sopimuksen puhelinkeskustelussa 31.5.2007. Keskustelussa asian piti olla selvä, ja sovittiin että vuokralaisen maksettua seuraavan kuun vuokran vuokranantaja käy tarkastamassa asunnon kunnon, noutaa avaimet sekä palauttaa takuuvuokran. Vuokranantaja tarkasti asunnon 7.6.2007 ja totesi sen olevan hyväksyttävässä kunnossa. Tämän jälkeen hän kuitenkin ilmoitti, ettei ole löytänyt kohteeseen uutta vuokralaista, mistä syystä hän pidättää vakuudesta vielä yhden kuukauden vuokran.

Todisteeksi siitä, että irtisanomisyhteydenotto tapahtui jo toukokuussa, on valitukseen liitetty puhelinoperaattorin antama puheluerittely vuokralaisen soittamista puheluista.

Vastaus

Vuokranantaja ei voi olla velvoitettu uskomaan pelkän puhelinkontaktin perusteella vuokrasopimuksen irtisanomisen luotettavuutta. 31.5.2007 tapahtunut puhelu on kiistaton, mutta sen sisältö ei koskenut varsinaisesti irtisanomista, vaan vasta varmalta tuntuvaa mahdollisuutta sopivampaan asuntoon. Lain mukaan sopimus tulee irtisanoa luotettavasti pääsääntöisesti kirjallisessa muodossa.

Ratkaisu

Asuinhuoneiston vuokraamisesta annetun lain 51 §:n mukaan jos toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus irtisanotaan, se päättyy irtisanomisajan kuluttua.

52 §:n mukaan vuokrasopimuksen irtisanomisaika lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana irtisanominen on suoritettu, jollei toisin sovita taikka tästä tai muusta laista muuta johdu.

Vuokralaisen irtisanoessa vuokrasopimuksen irtisanomisaika on yksi kuukausi.

54 §:n mukaan vuokralaisen irtisanoessa vuokrasopimuksen on vuokranantajalle annettava kirjallinen irtisanomisilmoitus. Irtisanominen on toimitettava todistettavasti. Jollei irtisanomista ole suoritettu tämän pykälän mukaisesti, irtisanominen on tehoton.

Edellä olevien lainkohtien perusteella vuokrasopimusta ei toukokuussa 2007 irtisanottu tehokkaalla tavalla, joten vuokranantajalla on ollut oikeus tämän sopimuksen mukaiseen vuokraan myös riidanalaisena olevalta heinäkuun 2007 ajalta. Yksityishenkilönä olevalla vuokranantajalla ei ole ollut velvollisuutta vuokralaisen puhelinyhteydenoton perusteella ohjeistaa vuokralaista siitä, miten irtisanominen tulee tehdä. Se seikka, että vuokranantaja on tämän puhelinsoiton perusteella ryhtynyt sopimuksen päättämisen mukaisiin toimiin (asunnon tarkastus ja avainten vastaanotto), ei vaikuta hänen oikeuteensa saada sopimuksen ja lain mukaista vuokraa koko vuokrakaudelta. Tapauksesta ei myöskään ilmene, että vuokranantaja olisi saanut kohteen vuokrattua uudelle vuokralaiselle jo heinäkuussa. Tässä tilanteessa heinäkuun vuokra on ollut kuitattavissa vuokralaiselle palautettavasta vakuusmaksusta.

Lautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 30.11.2007