Asumisoikeusasunto. Loppusiivous. Siivouskulujen pidättäminen vakuusmaksusta.

asumisoikeus
vakuusmaksu
huoneiston kunto
siivouskulut

Diaarinumero: 1698/83/07
Antopäivä: 30.11.2007

Kuluttajat (jäljempänä K:t) asuivat vuodesta 2001 kevääseen 2007 elinkeinonharjoittajan (jäljempänä EH) hallinnoimassa 74 m2:n suuruisessa asumisoikeusasunnossa. He ovat tyytymättömiä siihen, että poismuuton yhteydessä EH pidätti heidän antamastaan vakuudesta 150 euroa asunnon siivouskustannuksina.

Vaatimukset

K:t vaativat, että EH maksaa heille 150 euroa korkoineen. He luovuttivat asunnon tehtyään siellä normaalia huolellista viikkosiivousta vastaavan loppusiivouksen. Tällöin asunnon lattiat ja komerot imuroitiin, lattiat ja kosteat tilat pestiin sekä muut pinnat ja kodinkoneet pyyhittiin kostealla. Luovutuksen jälkeen EH vaati asunnon siivoamista uudelleen, minkä K:t tekivätkin kiinnittäen erityistä huomiota vaatimuksissa mainittuihin kohtiin. Tämän enempään heitä ei voida velvoittaa.

Vastaukseen liitetyt valokuvat eivät havainnollista asunnon kokonaisilmettä. Kuvista ilmenee muutamia yksittäisiä huolimattomuusvirheitä siivouksessa. Samanlaisia löytyy tarkalla tutkimisella varmaan jokaisesta luovutettavasta asunnosta. Kuvista näkyvät seikat ovat puhdistettavissa enintään tunnin työllä. Elinkeinonharjoittajan menettely johtaisi siihen, että lähes kaikki luovutettavat asunnot voitaisiin siivota edellisen asukkaan lukuun. Tällaisen pitäisi kuitenkin jäädä poikkeusmenettelyksi.

Vastaus

Asukkaiden on hoidettava asuntoa huolellisesti. Siivouksen huono taso ilmenee vastaukseen liitetyistä valokuvista. Kuvia ei ole kaikista ongelmakohdista, mutta asuntotarkastajan yleiskuvaus tilanteesta oli "kauttaaltaan likainen". Poismuuttavan muuttosiivous on ohjeistettu asumisoikeus- ja vuokrasopimusten liitteellä, jollainen myös on oheistettu vastaukseen.

Ratkaisu

Asumisoikeusasunnoista annetun lain 42 §:n mukaisesti voidaan sopia, että asumisoikeuden haltija asettaa kohtuullisen vakuuden sen vahingon varalta, joka talon omistajalle voi aiheutua että asumisoikeuden haltija laiminlyö velvollisuutensa asumisoikeuden haltijana.

14 §:n mukaan asumisoikeuden haltija on velvollinen korvaamaan talon omistajalle vahingon, jonka hän tahallisesti taikka laiminlyönnillään tai muulla huolimattomuudellaan aiheuttaa huoneistolle.

Nyt käsiteltävässä tapauksessa huoneistoista pois muuttavan muuttosiivous on ohjeistettu asumisoikeussopimuksen solmimisen yhteydessä sopimusliittein. Lisäksi asukkaille on asumissuhteen päättymisen yhteydessä kertaalleen huomautettu jo tehdyn siivouksen puutteista, ja kehotettu heitä siivoamaan asunto uudelleen. Lautakunta pitää valokuvista ilmeneviä lieden, kaapistojen ja ikkunapuitteen käsittelyä tämän ohjeistuksen ja tehdyn sopimuksen vastaisina. Kyse ei ole miltään kuvista ilmeneviltä osin tavanomaisesta kulumisesta, vaan asukkaalta edellytettävän muuttosiivouksen laiminlyömisestä. Ottaen huomioon, että siivouksen puutteista oli jo kertaalleen huomautettu, lautakunta pitää EH:lle tulleita siivouskuluja sellaisena vahinkona, joka on ollut kuitattavissa vakuussummasta.

Lautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 30.11.2007