Toistaiseksi voimassa olevan vuokrasopimuksen irtisanominen ennen vuokrakauden alkua. Vakuusmaksun palautus.

irtisanominen
vuokrasopimus
vakuusmaksu

Diaarinumero: 1706/83/07
Antopäivä: 30.11.2007

Kuluttajat (jäljempänä K:t) vuokrasivat asuinhuoneiston NN:ltä 2.3.2007 päivätyllä vuokrasopimuksella. Sen mukaan vuokra-aika alkaisi 1.4.2007. Vuokrasopimuksessa vuokratakuuksi otsikoidun ehdon mukaisesti vuokralaiset maksoivat yhden kuukauden vuokraa vastaavat 495 euroa. Sopimuksen irtisanomisaika oli vuokralaisten puolelta yksi kuukausi.

Vuokralaisten elämäntilanteen muututtua he irtisanoivat sopimuksen pian sen solmimisen jälkeen. Tapauksessa on kiistaa siitä, kuuluuko vuokranantajan palauttaa hänelle maksettu takuusumma.

Vaatimukset

K:t vaativat summan palauttamista. Irtisanominen tehtiin puhelimitse 3.3.2007 ja irtisanomisilmoitus toimitettiin kirjallisena vuokranantajan ilmoittamaan postilaatikkoon 6.3.2007. NN:n saamat uudet vuokralaiset muuttivat asuntoon 1.4.2007, joten asiassa ei pitäisi olla syntynyt mitään takuusta pidätettävissä olevaa vahinkoa.

Vastaus

Irtisanomisen saatuaan NN ryhtyi etsimään uutta vuokralaista. Kohteesta aiemmin kiinnostuneet henkilöt eivät olleet tällöin enää käytettävissä. NN järjesti asunnossa seitsemän näyttöä. Tästä kertyi autolla ajoa 420 kilometriä ja aikaa kului noin 14 tuntia. Sittemmin asunto lisäksi tuhoutui pahoin uusien vuokralaisten huolimattoman tulenkäsittelyn takia.

NN katsoo, että irtisanomisilmoituksessa vuokralaiset ovat hyväksyneet takuusumman pidättämisen irtisanomisajan vuokrana.

Ratkaisun perustelut

Asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain 8 §:n mukaan osapuolet voivat sopia kohtuullisen vakuuden asettamisesta sen vahingon varalle, että sopijapuoli ei täytä velvoitteitaan.

Lain 36 §:n mukaan vuokrasopimuksessa voidaan erityisestä syystä sopia vuokraa suoritettavaksi ennakolta useammalta vuokranmaksukaudelta.

Nyt käsiteltävässä tapauksessa vuokrasopimuksessa vuokratakuuksi nimettyä maksua on pidettävä lain 8 §:n mukaisena vakuusmaksuna, ei 36 §:n mukaisena ennakkovuokrana. Näin ollen summasta on kuitattavissa sellaisia vahinkoeriä, joita vuokranantajalle tulee vuokralaisten sopimusrikkomuksista.

Vuokrausta koskevan lainsäädännön ja sopimusehtojen mukaan toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus on irtisanottavissa sopimuksen solmimisen jälkeen. Irtisanominen perustuu vuokrasopimuksen suomaan oikeuteen, joten sitä ei voi pitää sopimusvelvoitteen rikkomisena tai laiminlyöntinä. Siten irtisanominen ei oikeuta vuokranantajaa vahingonkorvaukseen niistä kuluista, joita uusien vuokralaisten hankkimisesta tulee.

Vuokranantaja on lähtökohtaisesti oikeutettu vaatimaan vuokralaiselta irtisanomisajan vuokran. Tässä tapauksessa vuokranantaja oli kuitenkin solminut asunnosta tälle ajalle jo uuden vuokrasopimuksen, eikä asunto ollut enää luovutettavissa K:ien käyttöön. Tässä tilanteessa vuokranantaja saisi perusteetonta etua valittajien kustannuksella, jos hän pitäisi kohteesta huhtikuun vuokrat sekä heiltä että kohteen uusilta vuokralaisilta. Näin ollen irtisanomisajan vuokraa ei tule pidättää takuusummasta.

Kohteen aiemmat vuokralaiset eivät ole vastuussa vahingoista, jotka syntyvät myöhempien vuokralaisten hallinta-aikana.

Näin ollen asiassa ei ole perusteita vakuusmaksun pidättämiseen.

Suositus

Lautakunta suosittaa, että NN palauttaa K:ille heidän maksamansa 495 euroa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 30.11.2007