Käytetyn henkilöauton kauppa. Kuluttajan vaihdossa luovuttaman auton virhe. Lautakunnan toimivalta.

autokauppa
toimivalta
virhe

Diaarinumero: 1354/33/06
Antopäivä: 16.11.2007

Kuluttaja (jäljempänä K) osti marraskuussa 2005 elinkeinonharjoittajalta (jäljempänä EH) uuden henkilöauton

20 190 eurolla. Auto luovutettiin ja osamaksusopimus allekirjoitettiin 9.3.2006. Vaihdossa K luovutti vuonna 2002 käyttöönotetun henkilöauton, jolla oli ajettu 214 000 kilometriä. Vaihtoajoneuvon ostohinnaksi merkittiin osamaksusopimukseen 12 000 euroa.

EH lähetti K:lle 6.4.2006 päivätyn laskun auton vaihdelaatikosta ja sen vaihtotyöstä. EH vaati K:a maksamaan korjauksesta 2/3 eli 2 041 euroa. K maksoi korjauskuluista 1/3 eli 1 020,50 euroa, mikä hänen mielestään oli oikeudenmukainen osuus laskusta.

Vaatimukset

K vaatii, että EH luopuu velkomasta vaihtoajoneuvon korjauskustannuksia enempää kuin hän on maksanut.

Kaupanteon ja luovutusajankohdan välisenä aikana K ajoi vaihtoajoneuvoksi sovitulla autolla noin 5 000 kilometriä sen jälkeen, kun vika vaihdelaatikossa huomattiin. Luovutushetkellä vanhaa autoa ei tarkastettu liikkeessä. Autohan oli samassa kunnossa luovutushetkellä kuin arviointihetkellä. Muutaman tunnin kuluttua kaupanteosta liikkeestä soitettiin ja kerrottiin, ettei vaihdelaatikko toimi. Auton vaihteistossa oli ilmennyt vikaa, se vaikutti kylmänä tahmealta, mutta se ei estä sen tavanomaista käyttöä.

Kyseisen automallin vaihdelaatikot kestävät noin 100 000 kilometriä ongelmitta. Myös myyjäliike on tietoinen tästä. Myyjäliike korjautti auton kysymättä siihen lupaa K:lta. K on maksanut korjauksesta kolmasosan eli 1 020,50 euroa. Myyjäliike vaatii korvattavaksi kahta kolmasosaa eli K:n pitäisi vielä maksaa 1 020,50 euroa.

Vastaus

EH vaatii, että K korvaa kaksi kolmasosaa vaihteiston korjauskustannuksista.

Vaihtoajoneuvo koeajettiin marraskuussa, kun K:n kanssa tehtiin kauppoja uudesta autosta. Kaikki toimi tuolloin normaalisti. Yrityksellä on tiedossa vaihtoauton vaihdelaatikkojen heikko kestävyys, jonka vuoksi K:lta tiedusteltiin sen kunnosta. K:n mukaan auto oli kaikin puolin kunnossa.

K ei maininnut uutta autoa hakiessaan, että vaihdelaatikkoon oli tullut vikaa ja että varoitusvalo paloi mittaristossa. Noin tunnin kuluessa liikkeelle selvisi, että auton vaihdelaatikko on viallinen. K:lta tiedusteltiin asiasta ja hän kertoi olevansa tietoinen siitä. K:n mukaan asiakkaan ei tarvitse liikkeelle kertoa auton vioista, vaikka viasta olisi erikseen tiedusteltu.

Autokaupan tilaus- ja kauppasopimusehdoissa lukee, että vaihtoajoneuvo luovutetaan sovittuine varusteineen ja siinä kunnossa kuin se oli arviointihetkellä. Jos tätä säännöstä sovelletaan, niin K:n tulee maksaa koko korjauslasku, joka tuli vaihtoauton kuntoon saattamisesta.

Ratkaisun perustelut

Kuluttajariitalautakunnasta annetun lain 2 §:n 1 momentin

1) kohdan mukaan lautakunnan tehtävä on antaa ratkaisusuosituksia yksittäisiin erimielisyyksiin elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisissä kulutushyödykesopimuksia koskevissa tai muissa kulutushyödykkeen hankintaan liittyvissä asioissa, joita kuluttajat saattavat lautakunnan käsiteltäviksi.

Lautakunta katsoo, että riita liittyy kulutushyödykkeen hankintaan, koska se koskee kulutushyödykkeen kaupassa kuluttajan luovuttamaa vaihtoesinettä ja lautakunta on toimivaltainen käsittelemään asian.

Autokaupan tilaus- ja kauppasopimusehtojen kohdan 7 mukaan vaihtoajoneuvo luovutetaan sovittuine varusteineen ja siinä kunnossa kuin se oli arviointihetkellä.

K:n mukaan vaihdelaatikossa oli jo ennen kaupantekoa havaittu vikaa eikä hän olisi edes suostunut 12 000 euron välirahaan, jos auto olisi ollut kunnossa. K:n mukaan auto oli luovutettaessa samassa kunnossa eli rikki. Selvityksen mukaan vaihdelaatikon vika ei ole ollut havaittavissa EH:n tekemässä koeajossa. Auton kuntoa ei kuitenkaan ole merkitty sopimukseen.

Lautakunta katsoo, että osapuolten sopimuksen mukaan autossa ei pitänyt olla vaihdelaatikkovikaa. K:kin on sitä mieltä, että hän on velvollinen maksamaan EH:lle 1 020,50 euroa. Riita koskeekin K:n maksettavaksi tulevan hyvityksen määrää.

K on ollut kaupassa kuluttajan asemassa ja EH autokaupan asiantuntijan asemassa. EH on ollut tietoinen, että kyseisen merkin tyyppivikoja on vaihdelaatikon rikkoutuminen. Kun otetaan huomioon kaupan olosuhteet kokonaan, lautakunta katsoo, että K:n maksama hyvitys on riittävä.

Suositus

Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että EH luopuu perimästä K:lta enempää puheena olevaan kauppaan liittyviä kuluja kuin K on jo maksanut.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 16.11.2007