Ruokapöydän tuolien kauppa. Kestoikä. Virhe.

kestoikä
virhe

Diaarinumero: 542/32/07
Antopäivä: 14.11.2007

Kuluttaja (jäljempänä K) osti 21.9.2002 elinkeinonharjoittajalta (jäljempänä EH) kuusi ruokapöydän tuolia. Tuolit maksoivat 59 euroa kappale. Tuolit alkoivat heilua vuoden 2006 lopussa. Erimielisyys koskee sitä, onko tuoleissa kuluttajansuojalain tarkoittama virhe.

Vaatimukset

K vaatii EH:a korjaamaan tuolit veloituksetta.

Kuudesta tuolista neljä alkoi vuoden 2006 lopulla heilua ja notkua. Kun tuolille istuu, tuolin jalat heiluvat ja tuoli antaa periksi tavalla, joka ei ole turvallista. Joissain tuoleissa selkänoja ja takajalat ovat lähdössä irti istuimesta ja jalkojen poikkipuusta. K on kiristänyt kaikki kiristettävissä olevat ruuvit. Ilmeisesti tuolien liimaus tai muu vastaava seikka on pettänyt.

Tuolien selkänoja ja takajalat ovat yhtä kappaletta. Tuoleilla on istunut vain normaalipainoisia ihmisiä ja niitä on käytetty vain harvakseltaan. K on säännöllisesti vaihtanut tuolien järjestystä, jotta ne kuluisivat tasaisemmin. Tuoleilla ei ole myöskään keikuttu tai kiipeilty ja ne ovat olleet esillä yksittäin pystyasennossa. Tuolit ovat K:n näkemyksen mukaan rikkoontuneet ennen niiden oletettavissa olevaa kestoikää.

Vastaus

EH kiistää valittajan vaatimuksen.

Neljä ja puoli vuotta käytössä olleista tuoleista ei voi todeta tuotevirhettä. Myöskään sitä, miten tuoleja on käytetty, ei voi todeta.

Ratkaisun perustelut

Kuluttajasuojalain 5 luvun 12 §:n mukaan tavaran on lajiltaan, määrältään, laadultaan, muilta ominaisuuksiltaan ja pakkaukseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun.

Jos muuta ei voida katsoa sovitun, tavaran tulee esimerkiksi soveltua tarkoitukseen, johon sellaisia tavaroita yleensä käytetään ja kestävyydeltään ja muuten vastata sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen tavaran kaupassa perusteltua aihetta olettaa.

Ostajalla on näyttövelvollisuus siitä, että myydyssä tavarassa on ollut virhe. Kuluttajariitalautakunta on tarkastanut K:n lähettämän tuolin. Tarkastuksessaan lautakunta totesi, että tuolin tapituksessa on liiman vajausta kautta linjan. Puutteellinen liimaus on lautakunnan näkemyksen mukaan syy tuolien heilumiseen.

Lautakunta toteaa tuolin olevan käyttöesine, joka kuluu käytössä. Asiassa esitetty näyttö kuitenkin osoittaa, että noin neljä vuotta käytössä olleiden tuolien heiluminen johtuu materiaali- tai valmistusvirheestä. Tuolien tulisi kestää normaalia käyttöä, eikä noin neljän vuoden kokonaiskäyttöikä ole riittävä. Edellä mainituin perustein ja koska myyjä ei ole esittänyt näyttöä siitä, että tuolit olisivat vioittuneet ostajan puolella olevasta syystä, lautakunta katsoo, että tuoleissa on kuluttajansuojalain tarkoittama virhe.

Suositus

Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että EH korjaa tuolien liimauksen K:lle veloituksetta.

 
Julkaistu 14.11.2007