Talvirenkaiden kauppa. Annetut ohjeet.

Diaarinumero: 664/33/06
Antopäivä: 08.10.2007

Asiakas osti 19.1.2006 elinkeinonharjoittajalta (jäljempänä EH) kaksi auton rengasta. Kun renkailla oli ajettu noin 700 kilometriä, ostaja huomasi renkaiden kärsineen vaurioita. Renkaiden sisäänajosta ei annettu ohjeita ostettaessa.

Vaatimukset

Asiakas vaatii, että EH maksaa 252,64 euroa ja rengastyöt.

Asiakas osti 19.1.2006 EH:lta kaksi auton rengasta. Miltei heti renkaiden ostamisen jälkeen hän huomasi renkaiden kärsineen huomattavat vauriot. Renkailla oli ajettu noin 700 kilometriä. Renkaat toimitettiin EH:n kautta NN:lle tutkittavaksi. Renkaista ei hyvitetty mitään, koska he väittivät renkaita käytetyn väärin. Tänä samana aikana ostajalle selvisi ulkopuolisesta lähteestä, että uudet nastarenkaat tarvitsevat sisäänajon. Puhelinkeskustelussa NN:n asiakaspalvelua hoitavan esimiehen kanssa he tulivat siihen tulokseen, että renkaat olivat vaurioituneet, koska sisäänajoa ei oltu suoritettu. Tämän jälkeen ostaja vaati EH:lta korvausta siitä, että he eivät olleet ohjeistaneet ostajaa renkaista ostettaessa.

Renkaita ei ole käytetty epänormaalisti. Renkailla on moottoritieajon lisäksi ajettu talviharjoittelussa, joka vastaa täysin tavallista talviajoa, sellaista ajoa johon talvirenkaat on suunniteltu.

Renkaat kärsivät vauriot puutteellisen opastuksen johdosta, eivät epänormaalin käytön takia. Uudet nastarenkaat vaativat sisäänajon, joka tarkoittaa, että ensimmäinen tuhat kilometriä renkailla ajetaan alhaista nopeutta, enintään 80 km/h ja vältetään normaaleja rivakoita jarrutuksia ja kiihdytyksiä. Tällainen on epänormaalia ajoa. Renkaita ostettaessa ei kerrottu, että autolla pitäisi ajaa epänormaalilla tavalla. Autolla on ajettu normaalia talviajoa, sellaista johon ne on suunniteltu.

Vastaus

EH kiistää valittajan vaatimuksen.

Renkaita on käytetty epänormaalissa ajossa. Kuten asiakirjoista ilmenee, renkaita on käytetty jäärata-ajossa ja se on epänormaalia käyttöä. EH ei näin ollen ole korvausvelvollinen.

Ratkaisun perustelut

Kuluttajansuojalain 5 luvun 12 a §:n 2 momentin mukaan tavarassa on myös virhe, jos sen yhteydessä ei luovuteta ostajalle sellaisia ohjeita, jotka ovat tarpeen tavaran asentamista, kokoonpanoa, käyttöä, hoitoa tai säilytystä varten.

Myyjätaho on kiistänyt korvausvastuunsa sillä perusteella, että renkaita on käytetty epänormaalissa ajossa. Ostaja on myöntänyt ajaneensa talviharjoitteluradalla. Renkaita on käytetty normaalista poikkeavalla tavalla. Nastojen irtoaminen tukee käsitystä epänormaalista käytöstä. Ostajan selvityksen mukaan renkaiden yhteydessä ei annettu ohjeistusta renkaiden sisäänajosta. Myyjätaho ei ole kiistänyt väitettä ohjeiden puuttumisesta. Koska renkaiden yhteydessä ei ole luovutettu ostajalle sellaisia ohjeita, jotka olisivat olleet tarpeen niiden käyttöä varten, lautakunta katsoo tavarassa olleen virheen.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 19 §:n mukaan ostajalla on oikeus saada virhettä vastaava hinnanalennus, jollei virheen korjaaminen tai virheettömän tavaran toimittaminen tule kysymykseen taikka jollei tällaista oikaisua suoriteta kohtuullisessa ajassa.

Valittajalla on oikeus virhettä vastaavaan hinnanalennukseen. Vaurion merkityksestä tai laajuudesta ei lautakunnalle ole annettu tarkkaa selvitystä. Lautakunta arvioi selvityksen puuttuessa hinnanalennuksen määräksi 150 euroa.

Suositus

Lautakunta suosittaa, että EH maksaa valittajalle 150 euroa hinnanalennuksena.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 8.10.2007