Peruutustutka. Tutkan ominaisuudet.

Diaarinumero: 622/33/06
Antopäivä: 08.10.2007

Kuluttaja (jäljempänä K) osti peruutustutkan elinkeinonharjoittajalta (jäljempänä EH) 250 eurolla. Ostaja mielsi tutkan sisältävän kameran ja näytön. Asiassa on riitaa siitä, vastaako tutka sitä, mitä voidaan katsoa sovitun.

Vaatimukset

K vaatii, että EH:a purkamaan kaupan.

EH mainosti lehdessä peruutustutkaa asennettuna 250 eurolla. Ostaja piti laitetta peruutuskamerana, jossa on siis myös näyttö. Tutka ilman näyttöä on epämääräinen, koska ostaja ei ole kuullut sellaisesta. Ostaja uskoi ja käsitti kyseessä olevan laitteen, jossa on näyttö, kuten tutkaan kuuluu. Ostajan mielestä laite ei ole minkään arvoinen, koska siinä ei ole näyttöä. Missään kohtaa mainosta ei kerrottu, miten laite toimii eikä siitä ollut kuvaa. Mainonta oli virheellistä ja harhaanjohtavaa. Ostaja on vaatinut EH:a purkamaan kaupan. EH tarjosi huoltohyvitystä, mutta autoa ei huolleta ko. liikkeessä. Myytyä laitetta ei voida kutsua tutkaksi, koska siitä puuttuu monitori. Sitä voidaan kutsua merkinantolaitteeksi, törmäysvaroittimeksi tai vastaavaksi.

Vastaus

EH kiistää valittajan vaatimuksen.

EH yhtiöt mainostivat Helsingin Sanomissa ilmoituksella, joissa oli mm. "peruutustutka asennettuna henkilöautoon 250 €". Mainoksen yhteydessä oli kuva peruutustutkan tuotepakkauksesta. Kyseinen peruutustutka on varustettu neljällä sensorilla, jotka tunnistavat peruutettaessa esteen ja varoittavat esteen lähentymisestä tihenevällä äänimerkillä. Hinta näytöllä varustetulle peruutuskameralle, jollaiseksi valittaja väittää peruutustutkan ymmärtäneensä, olisi n. 800 - 1000 euroa.

Tähän valitukseen liittyvässä palvelutapahtumassa valittaja tuli korjaamon asiakaspalveluun ja tilasi asennettavaksi autoon tarjouksen mukaisen peruutustutkan. Valittaja ei esittänyt työtä tilatessaan myyjälle mitään laitetta koskevia kysymyksiä, kuten valittaja itsekin myöntää. Tutka asennettiin ja se toimi asianmukaisesti. Autoon noustessaan valittaja yllätyksekseen totesi, ettei laitteeseen kuulunutkaan kameraa, syytti myyjäliikettä harhaanjohtavasta mainonnasta ja vaati kaupan purkua. Koska asennus oli tehty tilauksen mukaisesti oikein, jonka valittajakin valituksessaan myöntää, myyjä ei nähnyt syytä suostua valittajan kaupanpurkuvaatimukseen.

Myyjä on veloituksetta siirtänyt peruutustutkan summerin lähemmäksi valittajan kuulokenttää ovienvälissä olevaan ns. b-pilariin. Lisäksi myyjä on tarjonnut ylimääräisenä palveluna autoon öljynvaihtohuoltoa. Tätä palvelutarjousta valittaja ei halunnut, vaan käänsi tehdyn tarjouksen korjaamoa vastaan väitteellä, että ylimääräistä palvelua tarjotessaan myyjä oli myöntänyt olevansa väärässä tai ainakin heikoilla. Tästä ei tietenkään ollut kyse, vaan normaalista asiakaspalvelukylkiäisestä, jolla on pyritty sopuun. Peruutustutka nimike on autoalalla jo lähes yhtä tunnettu kuin esim. vetokoukku.

Ratkaisu

Kuluttajansuojalain 5 luvun 12 §:n mukaan tavaran on lajiltaan, määrältään, laadultaan, muilta ominaisuuksiltaan ja pakkaukseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Jos tavara poikkeaa siitä, mitä säädetään, siinä on virhe. Ostaja ei kuitenkaan saa virheenä vedota seikkaan, josta hänen täytyy olettaa tienneen kauppaa tehtäessä.

Lautakunnan käsityksen mukaan peruutustutkan ei vakiintuneesti tarvitse sisältää kameraa ja näyttöä, vaan se voi toimia muullakin tavalla. Ostaja ei ole näyttänyt, että ostajan ja myyjän välillä olisi sovittu tuotteen sisältävän kameran ja näytön. Lautakunnan katsoo siten, että kyseessä ei ole ollut sopimusrikkomus. Lautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 8.10.2007