Matkapuhelinlaskutus. Verkon valinta raja-alueella.

matkapuhelinlaskutus

Diaarinumero: 3316/39/05
Antopäivä: 24.09.2007

Kuluttajalla (jäljempänä K) on matkapuhelinliittymäsopimus elinkeinonharjoittajan (jäljempänä EH) kanssa. K käytti matkapuhelintaan lähellä Venäjän rajaa. Valitus koskee sitä, että puheluja ohjautui ulkomaisen matkapuhelinoperaattorin verkkoon.

Vaatimukset

K vaatii hyvittämään laskutetut kolme ulkomaanpuhelua, yhteensä 41,60 euroa.

Valituksen kohteena olevat puhelut on soitettu ja vastaanotettu kesämökillä, joka sijaitsee hieman yli 20 kilometrin etäisyydellä Venäjän rajasta. K ei itse havainnut mistään operaattorin vaihtumista eikä saanut tekstiviestiä asiasta. Hänen puhelimessaan on logo, minkä vuoksi mahdollinen verkkotunnus ei ole aina näkyvillä.

K soitti yhden puhelun ulkomaisen operaattorin verkossa sitä tiedostamatta. Lisäksi hän vastaanotti yhden puhelun ystävältään. Kolmas puhelu muodostui, kun K soitti EH:n asiakaspalveluun kysyäkseen, miten hän joutunut tähän tilanteeseen ja miten pitäisi toimia päästäkseen siitä pois. K:lle kerrottiin, että hän on ilmeisesti joutunut venäläisen matkapuhelinoperaattorin verkon piiriin ja että tämän voi estää käyttämällä manuaalista verkon valintaa. Tuolloin ei mainittu, että puheluista laskutetaan ulkomaanpuhelumaksu. Tämän K sai tietää vasta saatuaan laskun.

EH ei ole millään tavalla varoittanut matkapuhelinliittymien käyttäjiä verkon vaihtumisen mahdollisuudesta, eikä myöskään antanut ohjeita siitä, miten Suomen rajojen sisällä tulisi toimia mahdollisen "verkon sieppauksen" varalta. Mikäli K olisi tiennyt, että matkapuhelimen verkon valinta tulisi vaihtaa automaattisesta manuaaliselle, hän olisi tehnyt niin. K:n mielestä on suomalaisten ja ulkomaalaisten operaattorien välinen asia selvittää verkkojen voimakkuudet keskenään niin, että yksittäinen kuluttaja ei joudu vieraaseen verkkoon.

Vastaus

EH kiistää K:n vaatimukset perusteettomina. Vastauksen mukaan GSM-verkkoja ei voida tehdä sellaisiksi, että niiden kuuluvuusalueet noudattaisivat valtioiden rajoja. EH:n mukaan kaikkien valtioiden raja-alueilla ilmenee tilanteita, jossa parhaan yhteyden tarjoava verkko on käyttäjän kannalta vieras, ulkomainen verkko. Käyttäjä huomaa tämän siitä, että matkapuhelimen näytöllä oleva verkkotunnus vaihtuu ulkomaisen operaattorin verkkotunnukseksi. Monet operaattorit myös lähettävät ulkomaisen käyttäjän kirjautuessa heidän verkkoonsa tekstiviestin, jossa toivotetaan käyttäjä tervetulleeksi käyttämään operaattorin verkon palveluita.

Mikäli matkapuhelimen käyttäjä haluaa välttyä ulkomaisen verkon käytöltä, hänen tulee asentaa puhelimestaan päälle ns. manuaalinen verkon määrittely. Näin toimittaessa käyttäjän tulee määritellä verkko käsin myös ulkomailla liikkuessaan. EH katsoo, että se ei ole asiassa hyvitysvelvollinen, koska EH ei voi vaikuttaa asiakkaansa käyttämän puhelinverkon valintaan.

Ratkaisun perustelut

Lautakunta katsoo selvitetyksi, että K on käyttänyt matkapuhelinliittymäänsä Suomen valtion alueella siten, että hän on valituksensa kohteena olevat puhelut soittaessaan ja vastaanottaessaan oleskellut siinä määrin lähellä Venäjän rajaa, että hänen matkapuhelinliittymänsä on siirtynyt käyttämään venäläisen matkapuhelinoperaattorin verkkoa.

EH:n matkaviestinliittymiin sovellettavissa palvelukohtaisissa toimitusehdoissa tai EH:n yleisissä toimitusehdoissa ei ole määräyksiä liittyen matkaviestinpalvelujen käyttöön raja-alueilla. Palvelukohtaisten toimitusehtojen (1.11.2004) kohdassa 2 todetaan, että EH käyttää matkaviestinpalvelujen tuottamiseen valitsemiensa verkko-operaattoreiden matkaviestintäverkkoja, joita EH:lla on oikeus muuttaa. Ehtokohdan mukaan verkko-operaattoreilla on oikeus päättää matkaviestinverkkojensa alueellisesta laajuudesta eikä EH radiotekniikasta johtuen takaa palvelun toimivuutta kaikkialla palvelun peittoalueella.

EH:n Internet-sivuilla olevassa GSM-liittymien käyttöoppaassa kerrotaan, että ulkomailla puhelin etsii automaattisesti alueella toimivat verkot, joilla on roaming- eli yhteisliikennesopimus EH:n kanssa. Käyttöoppaassa ei ole mainintaa siitä, että näin saattaa tapahtua myös kotimaassa rajaseuduilla eikä ohjeita siitä, miten verkon vaihtumisen voisi estää.

Matkaviestintäpalvelun sopimusehdoissa ei ole mainintaa mahdollisuudesta, että liittymä voi sitä kotimaassa käytettäessä etsiytyä ulkomaisen operaattorin verkkoon eikä palvelun käyttöohjeissa ole annettu ohjeita näiden tilanteiden varalta.

EH:lla on sopimusehtojensa mukaan oikeus päättää matkaviestinverkkojensa alueellisesta laajuudesta eikä se takaa palvelun toimivuutta kaikkialla palvelun peittoalueella. Kuluttajan tuleekin sopimusehdon perusteella varautua siihen, että operaattorin verkossa saattaa olla paikallisia katvealueita. Kuluttajan ei kuitenkaan voida edellyttää varautuvan siihen, että liittymä voi myös kotimaassa etsiytyä ulkomaisen operaattorin verkkoon. EH:n tarjoama matkaviestinpalvelu ei ole tältä osin vastannut sitä, mitä voidaan katsoa sovitun, minkä vuoksi palveluksessa on virhe. K:lla on oikeus korvaukseen vahingosta, joka hänelle on aiheutunut palveluksen virheestä. Korvattavaa vahinkoa on kotimaan- ja ulkomaanpuhelumaksujen hinnanero niiden puhelujen osalta, jotka ovat kotimaassa ohjautuneet ulkomaisen operaattorin verkon kautta.

Suositus

Kuluttajavalituslautakunta suosittaa, että EH hyvittää K:lle laskuun sisältyvien ulkomaanpuhelumaksujen veloitusta siten, että puheluista veloitetaan kotimaanpuhelun hinta.

Päätös syntyi äänestyksen jälkeen. Eri mieltä olevien jäsenten lausunto on päätöksen liitteenä.

ERI MIELTÄ OLEVIEN JÄSENTEN LAUSUNTO

Katsomme enemmistön kannan mukaisesti, että palveluksessa on virhe, jonka perusteella K:lla on oikeus vahingonkorvaukseen ja että korvattava vahinko on kotimaan- ja ulkomaanpuhelumaksujen erotus niiden puhelujen osalta, jotka ovat ohjautuneet ulkomaisen operaattorin verkon kautta. Verkon vaihtuminen on havaittavissa matkapuhelimesta, jonka näytöllä oleva verkkotunnus vaihtuu ulkomaisen operaattorin tunnukseksi, minkä vuoksi kuluttajan pitää varautua siihen, että puheluista veloitetaan ulkomaanpuhelumaksu. Käyttämällä puhelinta verkkotunnuksen vaihtumisesta huolimatta K on itse myötävaikuttanut puhelumaksujen syntymiseen. Tämän vuoksi katsomme, että K:n on oman myötävaikutuksensa perusteella vastattava yhdestä kolmasosasta aiheutunutta vahinkoa. EH:n on siten hyvitettävä kaksi kolmasosaa kotimaan- ja ulkomaanpuhelumaksujen erotuksesta.

 
Julkaistu 24.9.2007