Käytetyn henkilöauton kauppa. Auton vuosimallin ja käyttöönottoajankohdan välinen ero. Virhe. Hinnanalennus.

autokauppa
hinnanalennus
virhe

Diaarinumero: 3148/33/05
Antopäivä: 19.09.2007

Kuluttaja (jäljempänä K) osti 12.6.2004 elinkeinonharjoittajalta (jäljempänä EH) 31.1.2000 käyttöönotetun henkilöauton 16 700 eurolla. Lautakunnalle ei ole toimitettu tarkkaa selvitystä auton matkamittarilukemasta kaupantekohetkellä. K on kuitenkin maininnut, että kilometrejä oli autossa liki 200 000.

K valittaa siitä, että syksyllä 2004 hänelle selvisi, että auto olikin vuosimallia 1998 ja se oli tuotu maahan 20.3.1998. K:n mukaan auto myytiin vuoden 2000 mallina.

Vaatimukset

K vaatii vuosimallivirheen vuoksi 5 000 euron hinnanalennusta. Auto myytiin vuoden 2000 mallina. Sen hintalapussa oli merkintä "käyttöönotettu vm 2000". Vuosimallilla oli merkitystä auton hankintaan. Vuosimalli 1998 olisi ollut hinnaltaan vähintään 4 500 euroa edullisempi.

K ihmettelee, missä autoa on pidetty melkein kaksi vuotta. Hän myös kysyy, miksi kukaan maksaisi uuden auton hinnan kaksi vuotta vanhasta autosta.

K:n mukaan tämän auton kohdalla vuosimallien 1998 ja 2000 välillä on isojakin eroja. Esimerkiksi keulan maski ja ajovalot ovat erilaiset, samoin kylkilistat, ovenkahvat, peilit ja kaukohallittava lukitus. Myös moottori on uudenlainen mallista 1999 lähtien.

Vastaus

EH kiistää hinnanalennusvaatimuksen ensisijaisesti perusteiltaan ja toissijaisesti määrältään. Sen mielestä K:n valitus on hylättävä.

K:n valituksen kohteena oleva auto on tuotu maahan vuonna 1998 merkin virallisen maahantuojan toimesta. Maahantuoja on tullannut auton loppuvuodesta 1999 ja se on ensirekisteröity 31.1.2000.

Kun autoa on myyty K:lle kesäkuussa 2004, on sen hintalapussa ollut merkintä "käyttöönotettu v. 2000". Auto vastaa käyttöönottovuoden osalta annettua tietoa. Auton ensirekisteröintipäivä on selkeästi merkitty tilaus- ja kauppasopimukseen. Koska tieto pitää paikkansa, ei autossa ole virhettä ja K:n valitus on hylättävä perusteettomana.

Myyjäliike toteaa vielä, ettei vuonna 1998 ja vuonna 2000 XX:n tehtailla valmistetun auton korimalleissa ole eroa. Pientä eroa on ainoastaan varustelussa, kuten muovisissa verhoilulevyissä.

Myyjäliike pitää K:n hinnanalennusvaatimusta määrältään kohtuuttomana ja perusteettomana. Sitä paitsi myyjäliike on jo pitääkseen asiakkaan tyytyväisenä antanut hänelle 500 euron hyvityksen tilaus- ja kauppasopimuksen 16 700 euron hinnasta hänen väittämiensä auton vikojen perusteella.

Ratkaisun perustelut

Jos tavara on myyty "sellaisena kuin se on", siinä on kuitenkin kuluttajansuojalain 5 luvun 14 §:n 1 kohdan mukaan virhe, jos tavara ei vastaa niitä tietoja, jotka myyjä on ennen kaupantekoa antanut sen ominaisuuksista tai käytöstä ja joiden voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan.

Lautakunta katsoo selvitetyksi, että asiakkaan EH:lta ostama auto on tuotu maahan vajaa kaksi vuotta ennen sen käyttöönottoa. Rekisteröintitietojen mukaan auto on ollut kaupantekohetkellä vajaa neljä ja puoli vuotta vanha sen valmistuksesta lukien. Tosiasiassa sillä on tuolloin ollut ikää vajaa kaksi vuotta enemmän. Lautakunta katsoo, että tämä on tieto, joka on omiaan vaikuttamaan kaupan ehtoihin. Myyjän pitää sen vuoksi kertoa siitä ostajalle, jos hänen voi olettaa tienneen siitä.

Autoja markkinoidaan yleensä muun muassa ilmoittamalla vuosimalli (vm.). Tässä tapauksessa ei ole ilmoitettu auton vuosimallia vaan ensirekisteröinti- eli käyttöönottovuosi. Kuluttajan käsitys auton iästä määräytyy yleensä sekä auton vuosimallin että käyttöönottoajankohdan perusteella. Kun myyjä on antanut tiedon auton käyttöönottovuodesta ilman, että hän on samalla antanut tietoa siitä selvästi poikkeavasta vuosimallista tai tehnyt asiasta varaumaa, hän on antanut auton iästä tiedon, joka ei vastaa niitä ominaisuuksia, jotka kuluttajalle on autosta perustellusti syntynyt.

Edelleen lautakunta katsoo, että on EH:lla hinnoiteltu ja myyty K:lle oletuksella, että auto on uudempaa mallia kuin se todellisuudessa on ollut. Näin ollen väärä tieto asiasta on oletettavasti vaikuttanut auton myyntihintaan.

Edellä kerrotun perusteella lautakunta katsoo, että K:lle myyty auto on ollut kuluttajansuojalain 5 luvun 14 §:n 1 kohdan tarkoittamalla tavalla virheellinen ja K:lle on syntynyt saman lain 5 luvun 19 §:n mukainen oikeus hinnanalennukseen. Kohtuulliseksi hinnanalennuksen määräksi lautakunta harkitsee 835 euroa.

Sillä, että myyjäliike on antanut K:lle hinnanalennusta jonkin muun kuin tämän virheen perusteella, ei ole merkitystä virheharkinnassa eikä virheen seuraamuksen määräämisessä.

Suositus

Kuluttajavalituslautakunta suosittaa, että EH maksaa K:lle hinnanalennusta 835 euroa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 19.9.2007