Lentomatkan keskeyttäminen. Lisähinta.

Diaarinumero: 2449/35/05
Antopäivä: 19.09.2007

Matkustaja osti menopaluulennot Tallinna-Helsinki-Bangkok kolmelle henkilölle. Erimielisyys koskee matkustajan oikeutta keskeyttää paluumatka Helsingissä niin, että matkan viimeinen osuus Helsinki-Tallinna jäi käyttämättä.

Vaatimukset

Matkustaja vaatii, että lentoyhtiö palauttaa hänelle matkan keskeyttämisestä perityn 350 euron lisähinnan sekä maksaa vahingonkorvausta erimielisyyden aiheuttamasta työn häiriintymisestä 1 000 euroa ja perheriidasta 1 000 euroa, yhteensä 2 350 euroa.

Matkustaja toteaa olleensa huonovointinen paluumatkan osuudella Bangkok-Helsinki, minkä vuoksi hän päätti jäädä Helsinkiin. Hän ilmoitti tästä henkilökunnalle lentokoneessa matkalla Helsinkiin ja Helsinki-Vantaan transithallissa. Matkustajalle kerrottiin, että jatkolennolta Tallinnaan ei voi jäädä pois ja että ainakin hänen matkatavaransa jatkaisivat Tallinnaan. Pois jäämisen kerrottiin olevan mahdollista ainoastaan lääkärintodistuksella. Matkustaja pyysi, että paikalle soitettaisiin lääkäri.

Lentokentän terveyshenkilökunta ilmoitti matkustajan mukaan hänet tutkittuaan, että hän jäisi Helsinkin. Jatkolennolta jäi pois hänen koko matkaseurue, jossa oli kaksi muuta henkilöä. Matkatavarat otettiin pois Tallinnan-koneesta, mutta matkustajalta vaadittiin 350 euron maksu ennen kuin hän sai laukun itselleen. Maksun perusteeksi esitettiin se, että kyseessä oli kalliimman lipun ja hänen maksamansa lipun hinnan erotus. Matkustaja kiistää hyväksyneensä maksua millään tavalla, vaikka hän maksoikin sen. Lentoyhtiö ei ole näyttänyt, miten kyseinen erotus on laskettu.

Matkustaja toteaa, että lentoyhtiö ei voi määrätä asiakasta lentämään reittiä alusta loppuun tai käyttämään kaikkia ostamiaan lippuja. Matkaselvityksessä tai ehdoissa ei ole mainittu mitään tällaisesta velvollisuudesta. Matkustajalta ei voi edellyttää, että hän käy katsomassa lentoyhtiön internet-sivuilta, mitä erityisehtoja matkaan sovelletaan. Laukku ei voi koskaan lentää ilman omistajaa.

Lentoyhtiö ei voi määrätä, milloin kukin matkansa keskeyttää ja mistä syystä. Lentoyhtiö on saanut lipulle määräämänsä hinnan. Lennolta voi jäädä pois ilmoittamatta, jos haluaa. Ei ole matkustajan vika, jos lentoyhtiö on hinnoitellut lentonsa toisesta paikasta halvemmaksi kuin toisesta.

Matkustaja toteaa, että kyse on erillisistä lennoista, lipuista ja kuljetussopimuksista. Lennoilla on eri numerot ja ne on lennetty eri koneilla. Tieto siitä, että varauksen muuttaminen ei ole sallittua, on lipussa vain englanniksi, eikä suomalaisen tarvitse ymmärtää sitä. Varausta ei ole muutettu, vaan maksettu lento on vain jätetty käyttämättä.

Vastaus

Lentoyhtiö kiistää vaatimuksen. Yhtiö toteaa, että se ilmoitti veloittavansa matkustajilta 350 euron lisämaksun per henkilö, koska matkustajien matkakuvaus poikkesi siitä matkakuvauksesta, jota varten he olivat lipun hankkineet. Matkustaja maksoi lentoyhtiön vaatiman lisämaksun. Lentoyhtiö ei onnistunut veloittamaan kahdelta muulta matkaseurueen jäseneltä lisämaksua, vaikka näin olisi pitänyt tehdä.

Lentoyhtiö toteaa, että sen ja matkustajien välillä on tehty sopimus ilmakuljetuksesta Tallinna-Bangkok-Tallinna kyseiselle reitille olevalla hinnalla. Se, mille välille liput on ostettu, ilmenee varausvahvistuksesta, luottokorttimaksun tositteesta ja lentolipun kannasta.

Liput on käytettävä kokonaan, sillä tarjolla on myös lippuja, joiden mukainen määränpää on jokin välilaskukohde, kuten matkustajien lentämän reitin mukainen Tallinna-Bangkok-Helsinki. Lentolipussa on maininta siitä, että muutokset varaukseen eivät ole sallittuja ("CHG OF RES NOT PERMITTED").

Tallinnasta alkavan ja sinne päättyvän muihin maanosiin suuntautuvan lentomatkan hinta on monesti edullisempi kuin Helsingistä alkavan ja sinne päättyvän lentomatkan hinta. Sovittu hinta on voimassa vain silloin, kun matkustaja tekee matkansa sovitulla reitillä ja kun matkustajan todellinen lähtöpaikka ja määränpää ovat lentolipun mukaisia. Koska matkustajilla oli lentolippu Tallinna-Bangkok-Tallinna ja koska lentoliput on sopimusehtojen mukaan käytettävä kokonaan tai vaihtoehtoisesti valittava toisenlainen lentolippu sille reitille, joka halutaan lentää, matkustajat eivät voi jäädä koneesta Helsingissä.

Lentoyhtiö toteaa, että yleisen sopimusoikeuden lisäksi heidän yleisten kuljetusehtojen kohdan 4.2 mukaan matkakuvauksen tai matkan ajankohdan muuttaminen voi vaikuttaa kuljetuksen hintaan. Kun matkustajat ovat muuttaneet matkakuvaustaan, lentoyhtiöllä on oikeus periä eri reiteille tarkoitettujen lentolippujen hinnaneroa vastaava lisämaksu. Kun matkustaja on ilmoittanut lentokenttävirkailijalle, että hänen pitää maksaa 350 euron summa, hän on hyväksynyt kyseisen maksun suuruuden ilmoittamalla asian ja suorittamalla maksun.

Lentoyhtiön veloittama 350 euroa on lennetyn ja sovitun reitin mukaisten lipunhintojen erotus matkustajan eduksi pyöristettynä. Tarkoilla vertailuhinnoilla todellinen ero on ollut 463,10 euroa. Voidessaan jäädä Helsinkiin matkustaja on saanut tämän verran etua. Kyseessä on selvä, kuluttajan ymmärtämä sääntö, jota monesti haluttaisiin yrittää kiertää. Jos ehtojen tai sääntöjen kiertäminen onnistuu, muu matkustava yleisö kärsii tästä korkeampien lipunhintojen muodossa.

Lentoyhtiö kiistää 2 000 euron vahingonkorvausvaatimuksen. Kyse ei ole korvattavasta vahingosta. Lentoyhtiön yleisten kuljetusehtojen kohdan 15.1.2(i) mukaan yhtiö ei vastaa välillisestä tai seurannaisvahingosta. Lentoyhtiö vaatii lisäksi matkaseurueen muilta jäseniltä yhteensä 700 euron suuruista suoritusta.

Lentoyhtiö katsoo, että matkustaja oli matkustuskuntoinen. Välilaskun aikana tehdyt ilmoitukset matkustajan ja hänen tyttärensä sairastumisesta ovat olleet tarkoitushakuisia. Lentoyhtiö toteaa, että matkustajasta ei ole löydetty mitään sairauteen viittaavaa ja että näyttö viittaa siihen, että matkustajan antamat ilmoitukset sairastumisesta eivät pidä paikkaansa.

Ratkaisu

Lentoyhtiö ja matkustaja ovat sopineet kuljetuksesta välille Tallinna-Bangkok-Tallinna. Lentokuljetukseen liittyvien asiakirjojen perusteella ja yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden nojalla tätä on pidettävä yhtenä sopimuskokonaisuutena. Asiassa ei tältä osin ole merkitystä sillä, onko kuljetus suoritettu yhdellä vai useammalla lentokoneella tai lentovuorolla.

Sopimusosapuolella ei lähtökohtaisesti ole oikeutta sopimuksen yksipuoliseen muuttamiseen. Lisäksi lentolipun ehtojen kohdassa 4.2 on todettu, että matkakuvauksen muuttaminen voi vaikuttaa kuljetuksen hintaan. Asiassa on riidatonta, että ehto on tullut sopimuksen osaksi.

Lautakunta toteaa, että lentoyhtiöllä on oikeus hinnoitella tuotteensa haluamallaan tavalla. Lentoyhtiön tarjoama kuljetussopimus välille Bangkok-Helsinki-Tallinna on ollut halvempi kuin välille Bangkok-Helsinki. Matkustajalle on ilmoitettu hintaerosta ja maksuvelvollisuudesta, ja hänen on täytynyt olla näistä seikoista tietoinen matkan keskeyttämisen hetkellä. Jäämällä Helsinkiin matkustaja on yksipuolisesti muuttanut sopimusta niin, että hän on saanut toisen tuotteen kuin mistä hän on maksanut. Tämä tuote (lento Helsinkiin) on ollut kalliimpi kuin matkustajan ostama tuote (lento Tallinnaan, välilasku Helsingissä). Lautakunta katsoo, että lentoyhtiöllä on ollut oikeus periä matkustajalta tuotteiden hinnanero tai, kuten tässä tapauksessa, tuotteiden hinnaneroa pienempi hinta muutoksesta. Lautakunta toteaa kuitenkin, että sopimusehtoa

4.2. voisi selkeyttää siten, että siinä suoraan todettaisiin lentokuvauksen muuttamisen voivan aiheuttaa kuljetuksen hinnan kohoamisen.

Lautakunta pitää asiassa esitetyn selvityksen perusteella uskottavana, että matkustajan terveydentila ei ole edellyttänyt matkan keskeyttämistä Helsingissä. Näin ollen kyseisellä seikalla ei ole asian arvioinnin kannalta merkitystä.

Lautakunta ei suosita hyvitystä asiassa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 19.9.2007