Kotiseututeoksen kauppa. Painovirhe. Hinnanalennus.

Diaarinumero: 2417/36/06
Antopäivä: 18.09.2007

Elinkeinonharjoittaja julkaisi kotiseutumme kirjan vuonna 2005. Ostaja tilasi teoksen, jonka hinta oli 400 euroa. Erimielisyys koskee sitä, että ostajan tilaa koskevien tietojen kohdalla on painovirhe. Kylän nimeksi on merkitty XX, vaikka sen pitäisi olla NN. Ostaja vaati palauttamaan kirjan hinnan 400 euroa.

Vaatimukset

Ostaja vaatii 60 prosentin hinnanalennusta.

Kirjassa ilmoitetaan kustakin asuintalosta muun muassa asukkaan ja omistajan sukunimi, tieosoite ja kylän nimi. Kylän kaikkien muiden talojen kohdalla kylän nimenä on NN, mutta ostajan talon kohdalla siinä on XX. Ostaja osallistui kirjan tekoon ja tietojen antamiseen. Hän korjasi oikovedoksessa olleet virheet ja myyjä toimitti korjatun oikovedoksen varmistuksena siitä, että tiedot ovat oikein. Myyjä on toiminut huolimattomasti, kun se on jättänyt virheen lopulliseen painokseen.

Kirjan luonne on yksilöllinen ja nimenomaan siinä, että sen tiedot pitävät paikkansa. Kirjan palauttaminen ei korjaa virhettä, koska monet muut ovat kirjan ostaneet eikä korjattua kirjaa tehdä jo toimitetun tilalle. Sittemmin ostaja on kuullut kirjan sisältävän myös muita vastaavanlaisia virheitä muun muassa hänen sukulaisensa tilaa koskevissa tiedoissa.

Vastaus

Myyjän mukaan virhe on vähäinen. Tekstistä on jäänyt puuttumaan kaksi kirjainta. Teksti on yhteydenpitojen mukaisesti korjattu, mutta tuntemattomasta syystä virhe on kuitenkin jäänyt lopulliseen painokseen. Myyjä on tarjonnut ostajalle mahdollisuutta palauttaa kirja tai kymmenen prosentin alennusta kirjan hinnasta.

Kirjan alkusivuilla mainitaan, että julkaisija ei vastaa teksteissä tai kuvissa olevista virheistä. Kirjan korjaaminen ei enää onnistunut, kun kirja oli jo painettu.

Ratkaisun perustelut

Kuluttajansuojalain 5 luvun 12 §:n mukaan tavarassa on virhe, jos se ei lajiltaan, määrältään, laadultaan, muilta ominaisuuksiltaan ja pakkaukseltaan vastaa sitä, mitä voidaan katsoa sovitun.

Myyjän julkaisemassa ja myymässä kotiseututeoksessa on ollut virhe kylän nimessä ostajan tilan tietojen kohdalla, vaikka yhtiön hänelle lähettämässä korjatussa oikovedoksessa tiedot oli merkitty ostajan antamien tietojen mukaan. Kirja ei ole ostajan kohdalla olevien tietojen osalta vastannut sitä, mitä hän ja yhtiö ovat sopineet.

Minkä tahansa kirjan ostaja voi varautua siihen, että kirjassa on joitakin painovirheitä. Tässä tapauksessa on arvioitava, ylittyykö virhekynnys painovirheiden takia.

Kirjan ostajaa koskevan osan teksti on tehty häntä haastattelemalla. Ostajalle on lähetetty tekstistä oikovedos, jonka hän on korjannut ja palauttanut. Valmiiseen teokseen jäi korjauksesta huolimatta painovirhe. Lautakunta katsoo näillä perusteilla, että kysymyksessä on kuluttajansuojalaissa tarkoitettu virhe.

Ostajalla on kuluttajansuojalain 5 luvun 18 §:n mukaan oikeus vaatia virheen oikaisua joko siten, että virhe korjataan tai virheellinen tavara vaihdetaan virheettömään. Ellei oikaisua ole tehty tai voi tehdä, ostaja saa kuluttajansuojalain 5 luvun

19 §:n mukaan vaatia virhettä vastaavaa hinnanalennusta, tai purkaa kaupan, paitsi jos virhe on vähäinen.

Ostaja on ensin vaatinut 400 euron eli koko kauppahinnan suuruista ja sittemmin 60 prosentin hinnanalennusta. Myyjä on tarjonnut 10 prosentin hinnanalennusta.

Virheen vähäisyys huomioon ottaen lautakunta pitää myyjän tarjoamaa 10 prosentin hinnanalennusta asianmukaisena.

Suositus

Kuluttajavalituslautakunta suosittaa, että myyjä antaa ostajalle hinnanalennusta 40 euroa.

Päätös syntyi äänestyksen jälkeen.

ERIÄVÄ MIELIPIDE

Katsomme, että asia olisi pitänyt ratkaista seuraavasti:

Kysymys on painovirheestä, mikä on kirjallisessa teoksessa tavallista. Se, että painovirhe on tässä tapauksessa yksittäisen ostajan kannalta merkityksellisessä paikassa, ei vielä muodosta kuluttajansuojalaissa tarkoitettua virhettä. Koska myyjä on kuitenkin tarjonnut kymmenen prosentin hinnanalennusta ostajalle, pidämme asianmukaisena, että yhtiö pitää lupauksensa.

 
Julkaistu 18.9.2007