Käytetyn henkilöauton kauppa. Rakennettu ajoneuvo. Autosta myyntihetkellä annetut tiedot.

autokauppa

Diaarinumero: 12/33/05
Antopäivä: 20.07.2007

Kuluttaja (jäljempänä K) osti 18.2.2002 elinkeinonharjoittajalta (jäljempänä EH) rakennetun 30.9.1996 rekisteröidyn henkilöauton 25 125 eurolla. Auton matkamittarin lukema oli kaupantekohetkellä 104 000 kilometriä.

K:lle selvisi helmikuussa 2003, että auto ei ole vuosimallia 1996, kuten myyntiesitteessä oli kerrottu. Auto on rakennettu ajoneuvo ja sen osat ovat eri vuosimallia. Myyntiesitteen mukaan vain auton kori oli vaihdettu. Auton moottori ja vaihteisto ovat peräisin autosta, joka on toimitettu valmistajan mukaan 29.11.1994 uutena saksalaiselle piirimyyjälle. EH on ollut tietoinen näistä seikoista, koska se on tehnyt auton katsastuspäätöksestä vuonna 2001 oikaisuvaatimuksen Ajoneuvohallintokeskukselle, jonka päätöksessä on kerrottu auton historiasta.

EH kiistää vaatimuksen, koska valittaja on ollut tietoinen siitä, että auto on rakennettu. Tieto siitä on merkitty mm. tilaus- ja kauppasopimukseen, jonka ostaja on allekirjoituksellaan hyväksynyt. Lisäksi tästä on kerrottu myyntitapahtuman aikana. Tämän ikäisessä autossa vuosimallilla ei ole ratkaisevaa merkitystä auton hinnan muodostumiseen, vaan merkittävämpi tekijä on auton rekisteröintivuosi.

Vaatimukset

K vaatii 10 000 euron hinnanalennusta tai kaupan purkua.

Kaupantekohetkellä autosta kerrottiin, että se on myyty uutena vuonna 1996 ja että siihen on vaihdettu uusi kori. Auton piti olla ns. suomiauto. Korinvaihto oli myös mainittu esitteessä, mutta ei sitä, että auto on rakennettu, mikä tarkoittaa, että vähintään puolet osista on vaihto-osia. Auton huollon yhteydessä helmikuussa 2003 EH:n huoltomies kertoi, että auto on sen sähköjärjestelmän perusteella vuosimallia 1994. Pian selvisi, että mm. auton moottori ja vaihteisto ovat autosta, joka on jälleenmyyty Saksassa vuonna 1994. Auto on sen jälkeen rakennettu, ja rekisteröity sitten Suomessa uutena autona vuonna 1996.

Auton historiasta olisi pitänyt kertoa, koska se kuitenkin oli myyjäliikkeen tiedossa myyntihetkellä Ajoneuvohallintokeskuksen 19.11.2001 tekemän päätöksen perusteella. Auto ostettiin 18.2.2002.

Ajoneuvohallintokeskuksen tarkastusinsinöörin 6.11.2001 tekemän tarkastusmuistion perusteella autosta selvisi tuolloin seuraavat seikat: auton valmistenumero ei ole valmistajan tekemä, maahantuojalta saadun tiedon mukaan tuotekilpi/tuotantonumero ei johda mihinkään, auton moottori ja vaihteisto ovat varmuudella kanta-ajoneuvosta, autosta ei löydy valmistajan asentamia yksilöintitarroja, sisustusväri ei ole alkuperäinen sekä auton muoviosissa on vuosilukumerkintöjä vuosilta 1995 ja 1996. Tmän jälkeen Ajoneuvohallintokeskus edellytti, että rekisteriin merkitään, että auto on rakennettu.

Auto on arvoton. Autoliikkeet eivät huoli sitä vaihdossa, koska se on tuontiauto ja sen historia on hyvin epäselvä. Ajoneuvohallintokeskuksen päätös olisi pitänyt antaa nähtäväksi ennen auton ostoa. Tosin tällöin autoa ei olisi ostettu.

Vastaus

EH kiistää valittajan vaatimukset.

Kyseessä ei ole nykyterminologian mukaan tuontiauto vaan rakennettu ajoneuvo. Auto on katsastettu 27.11.2001, jonka jälkeen rekisteriin on tehty merkintä siitä, että ajoneuvo on rakennettu. Rakennettu ajoneuvo on osista koottu tai kunnostettu auto, jolla ei ole kanta-autoa. Tällöin vuosimallilla ei ole merkitystä. Se, että auto on rakennettu, on otettu huomioon pyyntihinnassa. Siitä on myös kerrottu auton tuulilasissa olleessa hintalapussa sekä auton tilaus- ja kauppasopimuksessa, joista on myös kopiot valituksessa.

Näin iäkkään auton olleessa kyseessä auton hinnan määräytymisessä rekisteröintivuosi on ratkaisevampi kuin vuosimalli. Auto on verotettu Suomessa uutena 26.9.1996, sekä se on rekisteröintikatsastettu ja rekisteröity 30.9.1996. K:lle on tehty kaupanteon aikana selväksi, että auto on rakennettu. Hänellä on myös ollut mahdollisuus tutustua autoon normaalia pidemmällä koeajolla.

Ratkaisun perustelut

Jos tavara on myyty "sellaisena kuin se on" tai muuta samankaltaista yleistä varaumaa käyttäen, siinä katsotaan kuluttajansuojalain 5 luvun 14 §:n mukaan kuitenkin olevan virhe muun muassa, jos myyjä on ennen kaupantekoa laiminlyönyt antaa ostajalle tiedon sellaisesta tavaran ominaisuuksia tai käyttöä koskevasta olennaisesta seikasta, josta hänen täytyy olettaa tienneen ja josta ostaja perustellusti saattoi olettaa saavansa tiedon, ja laiminlyönnin voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan.

K:n mukaan myyjäliike ei ole kertonut ostopäätökseen ja auton hintaan olennaisista vaikuttavista valituksessa mainituista auton historiaan liittyvistä seikoista, jotka on ollut sen tiedossa. Lautakunnan asiasta saaman selvityksen perusteella auton myyntiesitteessä on mainittu vain, että auton kori on vaihdettu, minkä perusteella K on voinut perustellusti olettaa auton muiden osien olevan samasta valmistajan valmistamasta autosta. Auton myyntiesitteessä on myös virheellisesti mainittu auton olevan vuosimallia 1996. Tilaus- ja kauppakirjaan on tosin tehty toimitusehtoja koskevaan osaan merkintä siitä, että ajoneuvo on rakennettu. Rekisteriotteeseen on lisäksi tehty merkintä siitä, että ajoneuvo on rakennettu.

Myyjäliikkeellä on ollut tarkat tiedot autosta ottaen huomioon Ajoneuvohallintokeskuksen ennen kaupantekoa sille antama päätös, jossa on selvitetty auton historiaa. K on voinut perustellusti olettaa saavansa myyjäliikkeeltä autosta oikeat tiedot valituksessa mainituista seikoista, joiden voidaan myös katsoa tavallisesti vaikuttavan kaupan ehdoista päättämiseen. Tiedot tulisi antaa ostajalle selkeällä tavalla. Tilaus- ja kauppakirjassa kaupankohdetta koskevaan osioon ei ole tehty merkintä siitä, että ajoneuvo on rakennettu, vaan merkintä on tehty toimitusehtoja koskevaan osioon.

Edellä mainituilla perusteilla lautakunta katsoo, että autossa on ollut kuluttajansuojalain 5 luvun 14 §:n 2 kohdassa tarkoitettu virhe, jonka perusteella ostajalla on oikeus kuluttajansuojalain 5 luvun 19 §:n mukaan virhettä vastaavaan hinnanalennukseen. Hinnanalennuksen määrää harkitessaan lautakunta on ottanut huomioon, että auton myyntiesitteessä on mainittu, että autoon on kori vaihdettu. Lisäksi auton tilaus- ja kauppakirjan toimitusehtoja koskevassa osiossa on mainittu, että ajoneuvo on rakennettu. Tiedot ovat kuitenkin olleet osin harhaanjohtavia ja osin epäselvästi merkittyjä. Lautakunta arvioi hinnanalennuksen määräksi 2 500 euroa.

Suositus

Kuluttajavalituslautakunta suosittaa, että EH maksaa K:lle hinnanalennuksena 2 500 euroa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 20.7.2007