Laajakaistaliittymän tilaus. Tilauksen peruuttaminen.

Diaarinumero: 447/39/05
Antopäivä: 19.07.2007

Kuluttaja (jäljempänä K) sopi 13.12.2004 elinkeinonharjoittajan (jäljempänä EH) toimittamasta ADSL-liittymästä. Erimielisyys asiassa koskee 33 euron laskua, jonka EH on lähettänyt K:n peruutettua tilauksen 31.12.2004.

Vaatimukset

K vaatii EH:a palauttamaan 33 euroa.

K katsoo, että peruutuskuluista olisi pitänyt ilmoittaa tilausta tehtäessä ja siitä olisi pitänyt mainita liittymää koskevassa tilaussopimuksessa.

Vastaus

EH ilmoittaa, että peruutusmaksu perustuu syntyneisiin kuluihin. Tässä tapauksessa kuluja on syntynyt asiakas-, laskutus- ja sopimustietojen käsittelystä ja alihankkijalle toimitetusta tilauksesta.

Ratkaisu

K on sitovan sopimuksen tehtyään ilmoittanut peruuttavansa sen. EH on suostunut peruuttamiseen, mutta vaatinut K:lta 33 euron peruutuskulut.

Lautakunta toteaa, ettei K:lla ole lakiin perustuvaa oikeutta sopimuksen peruuttamiseen eikä osapuolten väliseen tilaussopimukseen sisälly ehtoa, joka oikeuttaisi kuluttajan peruuttamaan liittymätilauksen. Tästä huolimatta EH ei ole vaatinut K:a pysymään sopimuksessa, vaan on suostunut perumaan tilauksen peruutuskulut maksamalla. EH:lla on oikeus saada korvaus vahingosta, jota sopimuksen peruutuksesta aiheutuu. Asiaan ei vaikuta se, ettei peruutustilanteessa maksettavan vahingonkorvauksen määr ilmene kirjallisesta tilaussopimuksesta eikä siitä ole muutoinkaan mainittu sopimusta tehtäessä. Edellä esitetyn perusteella EH:n vaatimus peruutuskulujen maksamisesta on oikeutettu. Lautakunta ei pidä peruutuskuluja määrältäänkään kohtuuttomana kun otetaan huomioon kustannukset, joita EH:lle oli jo aiheutunut sopimuksen täyttämisestä.

Lautakunta ei suosita hyvitystä asiassa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 19.7.2007