Matkapuhelinlaskutuksen oikeellisuus. Kiinteän puhelinverkon liittymään lähetetyt tekstiviestit. Laskutusperuste.

Diaarinumero: 04/39/2988
Antopäivä: 17.07.2007

Kuluttajan (jäljempänä K:n) valitus koskee elinkeinonharjoittajan (jäljempänä EH) 11.5.2004 ja 11.6.2004 päivättyjä laskuja, joita K pitää virheellisinä. Laskut ovat suuruudeltaan 51,07 euroa, ja 139,95 euroa. Laskuihin sisältyy kiinteän verkon liittymiin lähetettyjä tekstiviestejä.

Vaatimukset

K vaatii oikaisemaan virheellisen laskutuksen. Laskuihin sisältyy puheluja ja tekstiviestejä, jotka K kiistää.

K kertoo, että hän ei osaa lähettää tekstiviestejä. Tästä huolimatta laskuissa on veloitettu tekstiviesteistä. Niitä on erittelyn mukaan lähetetty myös lankaliittymään, mitä K ihmettelee. K on käyttänyt samaan aikaan myös ennakkoon maksettua liittymää, joten laskut ovat tähänkin nähden liian suuria.

Vastaus

EH ilmoittaa tutkineensa asiakkaan laskutuksen yhteistyössä verkko-operaattorinsa kanssa. Kaikki asiakkaalta laskutetut puhelut ja viestit on tehty asiakkaan hallussa olevalla liittymäkortilla ja samalla puhelinlaitteella. Laskutus on oikea ja paikkansa pitävä.

Vastauksen liitteenä kirje, jonka yhtiö on lähettänyt kuluttajaneuvojalle. Siinä todetaan, että liittymäkortti ei voi lähettää tekstiviestejä tai soittaa puheluja itsekseen, vaan siihen tarvitaan aina puhelinlaitteen antama aktivointi. Puhelinlaitteelle voi antaa aktivointipyynnön puhelusta tai tekstiviestin lähetyspyynnön mihin tahansa numeroon. Jokaisesta verkon kautta kulkeneesta aktivointipyynnöstä veloitetaan, vaikka puhelu tai viesti ei menisi perille. Lankaliittymän numeroon on siis mahdollista lähettää tekstiviesti, vaikka se ei vastaanottajalle saavu.

Ratkaisun perustelut

K on vaatinut puhelinlaskujensa oikaisemista sillä perusteella, että hän ei kertomansa mukaan ole soittanut kaikkia häneltä laskutettuja puheluja eikä lähettänyt lainkaan tekstiviestejä. EH on ilmoittanut tarkastaneensa K:n laskutuksen verkko-operaattorinsa kanssa ja todenneensa, että laskutus on tapahtunut oikein.

Liittymän käytöstä on esitetty yhteyskohtainen erittely. Siitä käy ilmi, että K:a on veloitettu kiinteän puhelinverkon liittymiin lähetetyistä tekstiviesteistä, mitä K pitää virheellisenä veloituksena. EH on perustellut tällaisista viesteistä laskuttamista sillä, että jokaisesta verkon kautta kulkeneesta aktivointipyynnöstä veloitetaan, vaikka viesti ei menisi perille.

Lautakunta toteaa, että K on sitoutunut maksamaan palvelusta ja sen käytöstä hinnaston mukaiset maksut. K:n Internet-sivustoilla olevassa palveluhinnastossa on mainittu tekstiviestien hinnat, mutta siellä ei ole mainintaa siitä, että asiakasta veloitetaan myös tilanteissa, joissa viesti ei saavu vastaanottajalle. Puheluveloitusta ei muodostu soitettaessa numeroon, joka ei vastaa. Lautakunta katsoo, että voidakseen veloittaa K:lta maksun kiinteän verkon liittymään lähetetyistä viesteistä EH:n pitäisi osoittaa, että tällaisesta veloitusperusteesta on sovittu. Kun selvitystä tällaisesta sopimuksesta ei ole, lautakunta katsoo, että veloitukset kiinteän verkon liittymiin lähetetyistä tekstiviesteistä ovat perusteettomia.

Lautakunta ei käytettävissään olevan selvityksen perusteella ole voinut todeta, että K:n laskuihin sisältyisi muita perusteettomia tai virheellisiä veloituksia.

Suositus

Kuluttajavalituslautakunta suosittaa, että EH hyvittää K:lle 11.5.2004 ja 11.6.2004 päivättyihin laskuihin sisältyvät veloitukset kiinteän puhelinverkon liittymiin lähetetyistä tekstiviesteistä.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 17.7.2007