Televisiopeli. Alaikäisen lähettämät tekstiviestit.

internet-liittymä
alaikäinen

Diaarinumero: 565/39/05
Antopäivä: 17.07.2007

Kuluttajan (jäljempänä K) valitus koskee TV-kanavalla tarjottua peliä ja siihen osallistumisesta aiheutuneita kustannuksia. Pelissä vastataan kolmeen ohjelman sisältöä koskevaan kysymykseen lähettämällä tekstiviesti. K:n 12-vuotias poika osallistui peliin lähettämällä palvelutekstiviestejä

6.11.-6.12.2004 yhteensä 399,57 euron ja 7.-18.12.2004 yhteensä

2 798,63 euron edestä.

Vaatimukset

K vaatii 3 000 euron hyvitystä.

K:n mukaan poika osallistui peliin ilman vanhempien lupaa ja täysin ymmärtämättä, mitä se kokonaisuudessaan maksaa. Houkuttimena olivat palkintoina luvatut ilmaiset pelit. Kyseessä on alaikäinen lapsi, jolla ei ole kelpoisuutta tällaisten oikeustoimien tekemiseen.

Ensimmäiset tekstiviestit poika lähetti marraskuussa. Niitä koskeva joulukuun lasku maksettiin suoraveloituksena pojan isän tililtä. Hän työskenteli ulkomailla ja ryhtyi vasta jouluksi Suomeen tultuaan selvittämään asiaa. Asian tultua ilmi pelaaminen loppui heti, mutta vielä joulukuulta kertyi huomattava summa.

Vastaukset

Elinkeinonharjoittaja 1 (jäljempänä EH1) ilmoittaa, että se ei ole kilpailun järjestäjä, vaan se on elinkeinonharjoittaja 2 (jäljempänä EH2). EH1 on tuottanut palvelun teknisen toteutuksen, tässä tapauksessa viestien välittämisen, mutta ei itse peliä.

EH2 ilmoittaa tutkineensa asiaa ja todenneensa, että jokaiseen tilattuun kilpailuviestiin on lähetetty vastausviesti ja palvelu on siten toimitettu asiakkaalle. Mitään teknistä virhettä palvelun tuottamisessa taikka toimittamisessa ei ole syntynyt. Palvelun hintatiedot ilmoitetaan viestin kappalehintoina sekä hintaesimerkkeinä useamman viestin lähettämisestä.

Matkapuhelinliittymän sopimusosapuolina ovat aina operaattori ja täysi-ikäinen henkilö. Vastuu puhelinliittymän käytöstä kuuluu liittymän haltijalle.

EH2 katsoo, että pelin pelaamisesta kertynyt matkapuhelinlasku on aiheellinen.

Ratkaisu

K on vaatinut televisiopelin pelaamisesta aiheutuneiden tekstiviestimaksujen hyvittämistä sen perusteella, että tekstiviestien lähettäjä on ollut alaikäinen, jolla ei ole ollut vanhempien suostumusta pelaamiseen. Tekstiviestit on laskuttanut matkapuhelinoperaattori, jonka kanssa K on sopinut puhelinliittymästä. K ei ole esittänyt vaatimuksia puhelinoperaattoria kohtaan. K on kohdistanut vaatimuksensa EH1:een ja EH2:een. EH1 on toiminut asiassa ainoastaan palvelun teknisenä toteuttajana, joten lautakunta katsoo, että oikea vastapuoli asiassa on vain palvelun tarjoaja EH2.

Kaupparekisterimerkintöjen mukaan EH2 on asetettu selvitystilaan 14.3.2005 lukien.

Asiassa on riidatonta, että palvelutekstiviestit EH2:n numeroon on lähetetty K:n puhelinliittymästä. K on sallinut alaikäisen lapsensa käyttää liittymäänsä. Pelkästään tällä perusteella K:n lapsella ei kuitenkaan voida katsoa olleen kelpoisuutta sopia kyseessä olevan kaltaisesta ja arvoisesta palvelusta K:n puolesta. Mahdollisen sallimisperusteisen valtuutuksen lisäksi muutakaan perustetta, jonka vuoksi K:n ja EH2:n välillä voitaisiin katsoa olevan sitova sopimus, ei ole esitetty. Palvelusta laskuttaminen on siten ollut perusteetonta.

Tässä asiassa ei ole selvitetty, onko K:n puhelinoperaattorille suorittamista tekstiviestimaksuista tilitetty EH2:lle kyseisen palvelun perusteella suorituksia. Lautakunta toteaa kuitenkin, että siltä osin kuin suorituksia on mahdollisesti tilitetty EH2:lle, EH2 on saanut K:n kustannuksella perusteetonta etua, jonka se olisi velvollinen palauttamaan. Suoritukset eivät ole johtuneet sellaisesta palvelusta, joka olisi perustunut K:a sitovaan sopimukseen. Koska asia on tältä osin jäänyt epäselvksi, lautakunta ei kuitenkaan suosita hyvitystä.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 17.7.2007