Valmismatka. Jääminen pois linja-autokuljetuksesta. Myöhästyminen paluulennolta

valmismatka

Diaarinumero: 04/35/1657
Antopäivä: 16.07.2007

Kuluttajat (jäljempänä K:t) osallistuivat elinkeinonharjoittajan (jäljempänä EH) valmismatkalle Las Palmasiin 17.-24.3.2004. He olivat maksaneet linja-autokuljetuksesta lentokentältä hotelliin ja takaisin 10 euroa henkeä kohti. He myöhästyivät linja-autokuljetuksesta hotellilta lentokentälle 24.3.2004 ja paluulennolta. Erimielisyys koskee sitä, onko EH vastuussa tämän vuoksi aiheutuneista vahingoista.

Vaatimukset

K:t vaativat EH:a korvaamaan taksikulut hotellilta lentokentälle 25 euroa, lentoliput Las Palmasista Helsinkiin 250 euroa, linja-automatkan Helsingistä Turkuun 38 euroa ja puhelinkulut 20 euroa.

Oppaat tai heiltä toimeksiannon saaneet henkilöt ovat matkoilla aina huolehtineet, laskeneet ja käyneet herättämässä puuttuvat matkustajat. Opas oli ilmoittanut, että hotellissa olevassa kirjassa ovat lähtöajat. K:t löysivät siitä kohdan, jossa oli lentoaikataulu. Aamulla 24.3.2004 liian myöhään vastaanottovirkailija näytti, että siinä on linja-autonkin aikataulu, joka tosin oli englanniksi ja erittäin pienillä kirjaimilla. Lähtöaika pitäisi merkitä ilmoitustaululle suomeksi ja niin, että se varmasti huomataan. Koska opaspalvelu puuttui, kuljettajaa tai hotellin virkailijaa pitäisi pyytää tarkistamaan, että lähtevät matkustajat ovat paikalla. Lentokentällä oli huomattu kahden matkustajan puuttuvan, jolloin opas olisi voinut soittaa hotelliin ja K:t olisivat ilmeisesti ehtineet mukaan.

Opas tilasi K:ille taksin lentokentälle. Siellä heidän oli vaikeaa saada palvelua, koska EH:n edustajia ei ollut. K:illa ei enää ollut tallella Las Palmasin toimiston puhelinnumeroa, joten heidän piti kysyä sitä Suomesta. He joutuivat odottamaan lentokentällä kauan.

Vastaus

EH viittaa K:ien reklamaatioon antamaansa vastineeseen. Opas ei ottanut yhteyttä K:iin heti lentokentältä, koska lähtöselvitys ilmoittaa lennolta puuttuvista henkilöistä niin myöhään, että lennolle ei enää ehdi hotellista. Tiedot kotimatkasta laitettiin hotellikansioon kaksi päivää ennen kotimatkaa. Siitä ei keskusteltu oppaan kanssa, jolloin opas olisi voinut vahvistaa linja-auton lähtöajan. Myös hotellin henkilökunta olisi voinut auttaa. Kuten hotellikansiossa kerrotaan, opas ei aina seuraa mukana linja-autossa lentokentälle, vaan hän on vastassa lentokentällä. EH:n henkilökunta ei heti pystynyt kertomaan mahdollisista vapaista lentopaikoista, vaan niitä jouduttiin tiedustelemaan eri toimistoista.

EH on toimittanut lautakunnalle kopion hotellikansion tiedoista. Hotellikansiossa on mainittu, että kansion viimeisillä sivuilla on tietoa kotimatkasta ja että opas ei aina seuraa linja-auton mukana lentokentälle, vaan on vastassa saavuttaessa lentokentälle. Matkustajia kehotetaan olemaan ajoissa paikalla, sillä linja-auto lähtee hotellilta kotimatkalistaan merkittynä aikana. Hotellikansion toisella sivulla on mainittu englanniksi lennon lähtö- ja saapumisaika sekä sen alla linja-auton hakuaika.

Ratkaisun perustelut

Valmismatkalain 17 §:n ja yleisten valmismatkaehtojen 14 kohdan mukaan matkanjärjestäjän suorituksessa on virhe, jos matka ei palveluksiltaan tai muilta järjestelyiltään vastaa sitä, mitä voidaan katsoa sovitun, tai jos matkanjärjestäjä on laiminlyönyt tiedonantovelvollisuutensa ja tämän voidaan olettaa vaikuttaneen matkustajan päätöksentekoon tai jos matkanjärjestäjä on laiminlyönyt avustamisvelvollisuutensa. Virheenä ei kuitenkaan pidetä sellaisia matkan kokonaisuuden kannalta vähäisiä muutoksia tai puutteita matkajärjestelyissä, joihin matkustaja on matkakohteen tai matkan luonteen perusteella voinut kohtuudella varautua.

Valmismatkalain 8 §:n ja valmismatkasta annettavista tiedoista annetun asetuksen 8 §:n mukaan matkanjärjestäjän on hyvissä ajoin ennen matkan alkamista ilmoitettava matkustajalle yksityiskohtaiset tiedot kuljetuksista aikatauluineen. Asetuksen mukaan on lisäksi huomautettava matkustajan mahdollisesta velvollisuudesta tarkistaa paluukuljetusta koskevat tiedot matkakohteessa.

Valmismatkalain 16 §:n 1 momentin ja yleisten valmismatkaehtojen 2.5 kohdan mukaan matkanjärjestäjän on avustettava matkustajaa vahingon selvittelyssä ja muissa tarpeellisissa toimenpiteissä, jos matkustaja matkan aikana kärsii jonkin vahingon.

Valmismatkalain 23 §:n ja yleisten valmismatkaehtojen 16.1 kohdan mukaan matkustajalla on oikeus korvaukseen henkilö-, esine- ja varallisuusvahingosta, jonka matkanjärjestäjän suorituksessa oleva virhe on hänelle aiheuttanut, jos virhe tai vahinko johtuu matkanjärjestäjän tai matkanjärjestäjän sopimuksen täyttämisessä apunaan käyttämän muun elinkeinonharjoittajan huolimattomuudesta. Vapautuakseen korvausvelvollisuudesta matkanjärjestäjän on osoitettava, ettei huolimattomuutta ollut matkanjärjestäjän puolella.

Valmismatkalain 25 §:n 2 momentin ja yleisten valmismatkaehtojen 16.4 kohdan mukaan vahingonkorvausta voidaan sovitella, jos se on kohtuuton ottaen huomioon matkustajan mahdollinen myötävaikutus, matkanjärjestäjän mahdollisuudet ennakoida ja estää vahingon syntyminen sekä muut olosuhteet. Yleisten valmismatkaehtojen 16.4 kohdan mukaan matkustajan on pyrittävä rajoittamaan vahingon määrää parhaansa mukaan. Matkanjärjestäjä ei vastaa vahingosta, joka on aiheutunut matkustajan omasta tuottamuksesta.

K:t jäivät pois linja-autokuljetuksesta hotellilta lentokentälle ja joutuivat ostamaan uuden paluulennon. He ovat jo ennen matkaa saamastaan osanottajatodistuksesta saaneet tietää paluulennon lähtöajan. K:t tarkistivat kertomansa mukaan paluumatkan lähtöajan hotellikansiosta, mutta he eivät ilmeisesti huomanneet linja-autokuljetuksen lähtöaikaa, joka oli mainittu lennon lähtöajan alapuolella. EH on toimittanut lautakunnalle kopion erään toisen matkan paluukuljetusta koskevista tiedoista. Niissä on linja-auton lähtöaika merkitty selvästi erikseen. K:t olisivat voineet kysyä oppaalta, jos he eivät ymmärtäneet riittävän hyvin englanninkielisiä tietoja. Lautakunta katsoo, että EH ei ole laiminlyönyt tiedonantovelvollisuuttaan.

K:t olivat etukäteen tilanneet ja maksaneet edestakaiset lentokenttäkuljetukset. Lautakunta toteaa, että matkustajan velvollisuutena on olla matkan aikana sovituilla lähtöpaikoilla sovittuihin aikoihin. Matkanjärjestäjän tulee kuitenkin puolestaan varmistaa, että kaikki matkustajat ovat mukana matkaan kuuluvissa kuljetuksissa. Matkanjärjestäjän vastuuta ei poista se, että opas ei ollut mukana linja-autokuljetuksessa, sillä se vastaa käyttämiensä apulaisten suorituksista.

Tässä tapauksessa EH:n apunaan käyttämä kuljettaja olisi voinut tarkistaa, että kuljetukseen etukäteen ilmoittautuneet matkustajat tulevat mukaan hotellista ja hän olisi tarvittaessa voinut esimerkiksi jättää viestin kuljetuksesta puuttuville matkustajille. Jos kuljettaja olisi käynyt ilmoittamassa paluukuljetuksen lähdöstä K:ille, nämä olisivat ehtineet lentokentälle ainakin taksilla. Se, että K:t jäivät pois linja-autokuljetuksesta, on siten johtunut EH:n edustajan huolimattomuudesta. EH on vastuussa heille aiheutuneesta vahingosta.

EH:n mukaan lähtöselvityksestä ilmoitetaan puuttuvista matkustajista niin myöhään, etteivät he enää siinä vaiheessa olisi ehtineet hotellista lentokentälle, vaikka opas olisi heti ottanut yhteyttä heihin. Asiassa on näin ollen jäänyt selvittämättä, että K:ille olisi tästä syystä aiheutunut vahinkoa. Saadun selvityksen perusteella EH on avustanut K:ia uusien lentolippujen hankkimisessa niin pian kuin mahdollista. Asiassa ei ole näytetty, että EH olisi laiminlyönyt avustamisvelvollisuutensa vahingon tapahduttua.

Kuten edellä on todettu, matkustajan velvollisuutena on olla matkan aikana sovituilla lähtöpaikoilla sovittuihin aikoihin. K:ien mukaan opas oli ilmoittanut, että tiedot lähtöajasta ilmoitetaan edeltävänä päivänä hotellissa olevassa kansiossa. He olivat kertomansa mukaan löytäneet kansiosta lentoaikataulun, mutta linja-autoaikataulun he olivat huomanneet vasta hotellin henkilökunnan osoitettua sen heille linja-auton jo lähdettyä. K:t eivät siten ole väittäneetkään saaneensa väärää tietoa linja-auton lähtöajasta.

Hotellikansiossa on nimenomaisesti mainittu, että matkustajien tulee ottaa yhteyttä oppaaseen, jos heillä on epäselvyyttä kotimatkaan liittyen. Matkustajille annetussa ohjeessa on myös mainittu, ettei opas ole välttämättä mukana linja-autokuljetuksessa lentokentälle, ja erityisesti huomautettu, että matkustajien tulee olla paikalla ajoissa, sillä linja-auto lähtee kotimatkalistaan merkittynä ajankohtana. K:t eivät ole voineet näiden heille annettujen tietojen perusteella olla perustellusti siinä käsityksessä, että heidät tultaisiin noutamaan hotellihuoneesta. Lautakunta katsoo, että K:t ovat toimineet osaltaan huolimattomasti, koska he eivät ole selvittäneet linja-autokuljetuksen lähtöaikaa etukäteen. Siten he ovat osaltaan myötävaikuttaneet vahinkoonsa.

Saadun selvityksen perusteella K:t eivät olleet odottamassa linja-autokuljetusta, joten he olisivat ilmeisesti joka tapauksessa joutuneet matkustamaan taksilla hotellista lentokentälle, vaikka EH:n edustaja olisi ajoissa huomannut heidän puuttuvan linja-autosta. EH:n ei tarvitse korvata heille taksikuluja. Sen sijaan heille aiheutui korvattavaa vahinkoa uusista paluulentolipuista, linja-automatkasta Helsingistä alkuperäisen paluulennon saapumispaikkaan ja puhelinkuluista. Vaikka kaikista kuluista ei ole kuitteja, lautakunta pitää K:ien ilmoitusta vahingon määrästä uskottavana, eikä EH ole kiistänyt sitä.

Koska K:t ovat myötävaikuttaneet siihen, etteivät he ole ehtineet paluulennolle, lautakunta katsoo kohtuulliseksi sovitella EH:n vahingonkorvausvelvollisuutta. Vahinko on johtunut osittain molempien osapuolten puolella olleesta huolimattomuudesta, mutta lautakunta katsoo K:ien huolimattomuuden olleen EH:n huolimattomuutta suurempaa, koska he eivät olleet selvittäneet linja-autokuljetuksen lähtöaikaa ajoissa. Lautakunta pitää kohtuullisena, että EH korvaa noin kolmasosan edellä mainituista korvattavista vahingoista eli 50 euroa henkeä kohti.

Suositus

Kuluttajavalituslautakunta suosittaa, että EH maksaa K:ille vahingonkorvausta 50 euroa henkeä kohti.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 16.7.2007