Huoltoaseman oheispalvelu. Itsepalvelupesu. Auton tuulilasin vaurioituminen.

Diaarinumero: 2341/34/04
Antopäivä: 09.07.2007

Kuluttaja (jäljempänä K) kävi 6.9.2004 pesemässä vuonna 2004 käyttöönotetun henkilöauton tuulilasin elinkeinonharjoittajan (jäljempänä EH) huoltoasemalla. Autolla oli K:n ilmoituksen mukaan ajettu tuolloin noin 23.800 kilometriä.

K havaitsi tuulilasia kuivatessaan lasin naarmuuntuneen. K katsoo, että EH on vastuussa vahingosta, koska pesuväline ei ollut asianmukaisessa kunnossa.

Vaatimukset

K vaatii, että EH korvaa uuden tuulilasin vaihtokustannukset, 250 euroa.

K kertoo, että uusi pesusieni oli vedessä irrallisena, kun taas varrelliset pesusienet olivat aivan loppuun kuluneita. K oli valinnut mielestään parhaan (varrellisen)pesuvälineen. K kertoo joutuneensa painamaan hieman pesuvälinettä saadakseen lasin puhtaaksi siihen lentäneistä hyönteisistä. K havaitsi lasin vaurioituneen pesussa, kun hän kuivasi sen lastalla. Katsoessaan uudestaan vesiastiaan hän totesi siellä olevan irrallisen pesusienen, joka olisi hänen mielestään kuulunut varrelliseen pesulaitteeseen.

K kertoo ilmoittaneensa vaurioista heti huoltoaseman henkilökunnalle, mutta huoltamo kieltäytyi korvaamasta vahinkoa.

Vastaus

EH pitää valitusta aiheettomana.

Huoltamon mukaan K on itse aiheuttanut naarmut autonsa ikkunaan painaessaan pesuharjaa voimakkaasti saadakseen lasiin tarttuneet kuivuneet hyönteiset pois. Pesuvälineet olivat kunnossa, eikä K ole edes väittänyt niiden olleen rikki. Huoltamolla on neljä pesusankoa, joissa on yksi tai useampi pesuharja, sekä lisäksi juuri hyönteisten irrotukseen tarkoitettuja karkeampia pesusieniä. Mittarikentän kaapissa on pesuhana, josta on vapaasti saatavilla puhdasta vettä. Huoltamon mukaan vastaava käytntö on lähes kaikilla huoltoasemilla, joten se on myös autoilijoiden tiedossa.

Ratkaisun perustelut

Kuluttajansuojalain 8 luvun 12 §:n mukaan palveluksen on sisällöltään, suoritustavaltaan ja tulokseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Palvelus on suoritettava ammattitaitoisesti ja huolellisesti sekä ottaen huomioon tilaajan edut. Palveluksen tulee kestävyydeltään ja muuten vastata sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen palveluksen yhteydessä aihetta olettaa. Jos palvelus poikkeaa edellä esitetyistä vaatimuksista, siinä on virhe.

K on vaatinut EH:a korvaamaan autonsa tuulilasiin itsepalvelupesun yhteydessä syntyneet vauriot sillä perusteella, ettei huoltoasema ole huolehtinut pesuvälineiden asianmukaisesta kunnosta. EH:n mukaan K:n käyttämä pesuväline on ollut asianmukaisessa kunnossa ja lisäksi huoltoasemalla oli saatavilla muita pesusieniä ja puhdasta vettä.

Lautakunta toteaa huoltoaseman vastuulla olevan huolehtia, että itsepalvelupesussa on käytettävissä asianmukaisia pesuvälineitä. Vastaavasti kuluttajan on noudatettava asianmukaista huolellisuutta välinettä käytettäessä. EH:n lautakunnalle antaman vastauksen mukaan huoltoasemalla on ollut käytettävissä useita pesusieniä ja puhdasta vettä. K:n oman kertoman mukaan hänen käyttämässään vesiastiassa oli myös uusi pesusieni.

K:n mukaan auton tuulilasi naarmuuntui hänen painaessaan varrellista pesintä tuulilasiin saadakseen kuivuneet hyönteiset pois. Tällaisessa pesuvälineessä pehmeä pesusieni on kiinnitetty varren päässä olevaan metallikiskoon. Pesuvälinettä liikuttaessa sieni taittuu ja metallikisko voi vartta samanaikaisesti painettaessa osua tuulilasiin. Lautakunta katsoo, että kyseessä ei ole pesuvälineessä oleva vika, vaan kyseistä pesuvälinettä ei ole tarkoitettu voimakkaaseen hankaamiseen, mikä K:n olisi pitänyt myös käsittää. Näin ollen lautakunta katsoo, että tuulilasin vaurioituminen on johtunut K:n omasta toiminnasta, eikä EH:n palveluksessa olleesta virheestä.

Edellä mainituilla perusteilla kuluttajavalituslautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 9.7.2007