Auton korjaus. Korjauksen hinta.

hinta
auton huolto ja korjaus

Diaarinumero: 420/34/05
Antopäivä: 09.07.2007

Kuluttaja (jäljempänä K) vei 19.1.2005 vuonna 1987 käyttöönotetun henkilöauton käynnistysvian vuoksi korjattavaksi elinkeinonharjoittajalle (jäljempänä EH). Auton mittarilukema oli tuolloin 52 370 kilometriä. Korjaamo paikallisti vian virranjakajaan. Korjaus valmistui seuraavana päivänä ja maksoi 481,10 euroa, josta virranjakajan osuus oli 230 euroa.

K pitää korjaamon veloittamaa hintaa kohtuuttomana, erityisesti virranjakajan osalta.

Vaatimukset

K pitää asianmukaisena veloituksena kyseisestä työstä 155 euroa (yksi työtunti ja 100 euroa virranjakajasta). K vaatii siis palautettavaksi 326,10 euroa.

K kertoo, että auto vietiin korjattavaksi, koska se ei käynnistynyt. Korjaamo on paikallistanut vian virranjakajaan ja sen jälkeen korjaamo on soitellut ja ajellut virranjakajaa etsimässä ympäri Turkua, minkä seurauksena virranjakajan hinnaksi on tullut 230 euroa. K:n käsityksen mukaan käytetyn virranjakajan saa alle 100 eurolla ja toiselta elinkeinonharjoittajalta uuden tarvikejakajankin alle 200 eurolla. Korjaamo veloitti vielä toimituskuluina 25 euroa. K:n mukaan XX kertoi virranjakajan asentamisen kestävän alle tunnin, mutta korjaamo on veloittanut kolmesta tunnista.

K kertoo, että korjauksen jälkeen auton käynnissä ilmeni nykimistä, minkä vuoksi hän kävi näyttämässä autoa uudelleen korjaamolla. Korjaamo väitti, ettei vika ollut vaihdetussa osassa. Korjaamo myös ilmoitti säätäneensä pakokaasuarvot kohdalleen, mutta auto ei kuitenkaan läpäissyt niiden osalta katsastusta. Kaasutin säädettiin toisessa korjaamossa ja nykiminen loppui.

Vastaus

EH pitää valitusta aiheettomana.

Korjaamon mukaan K toi auton korjattavaksi, koska auto ei käynnistynyt. K ei tiennyt, mikä autossa oli vikana ja hän pyysi korjaamaan auton ajokuntoon. Korjaamolla auto kytkettiin testeriin ja sille tehtiin vianmääritys - ei kipinää. Ensiövirtapiirit toimivat ja virranjakaja irrotettiin autosta tutkimuksia varten. Jakaja purettiin ja käyttöakseleiden pulssitushaarukat olivat poikki nokistaan.

Korjaamo kertoo, että jakajaan ei ollut saatavissa korjausosia, eikä merkkiorganisaatiossa koko jakajaa. Korjaamo soitti autopurkamoille ja vasta useamman soiton jälkeen löytyi samanlainen jakaja. Kyse oli harvinaisemmasta mallista, jota ei enää valmisteta. Korjaamo purki jakajan yläosan ja tarkasti, että kaikki oli kunnossa. Sytytinosat puhdistettiin ja testerin avulla sytytys laitettiin paikoilleen. Pakokaasuarvot mitattiin ja säädettiin paikoilleen. Auto koeajettiin ja se toimi moitteettomasti.

Korjaamo kertoo, ettei asiakkaan kanssa ollut sovittu korjauksen hinnasta. Tuntiveloitushinta on nähtävillä työnvastaanotossa. Korjaustarpeen selvittyä ei asiakasta saatu puhelimella kiinni. Asiakasta veloitetaan vain työhön käytettävästä ajasta. Korjaamo katsoo tehneensä korjauksen asianmukaisesti.

Korjaamo on ilmoittanut, että se on valmis vaihtamaan veloituksetta autoon asiakkaan sille toimittaman virranjakajan ja palauttaa veloittamansa 230 euroa, mikäli K niin haluaa.

Ratkaisu

Lautakunta pitää asiassa selvitettynä, että osapuolet ovat sopineet auton käynnistysvian etsinnästä ja korjauksesta. Valitus perustuu siihen, että K:n mukaan korjauksen hinta ja erityisesti käytetty virranjakaja on ollut kohtuuttoman hintainen. Osapuolet eivät olleet sopineet korjauksen hinnasta.

Kuluttajansuojalain 8 luvun 23 §:n mukaan, jollei palveluksen hinnasta tai sen laskemistavasta ole sovittu, tilaajan on maksettava hinta, joka on kohtuullinen ottaen huomioon palveluksen sisältö, laajuus, laatu, taloudellisesti tarkoituksenmukainen suoritustapa, sopimuksentekoajankohdan käypä hinta tai hinnan laskemistapa sekä muut olosuhteet.

Lautakunnalle toimitetun asiakirja-aineiston perusteella EH on tehnyt korjaustyön työtilauksessa tarkoitetussa laajuudessa. Vianetsintää ja korjaukseen käytettyä tuntimäärää ja niistä veloitettua hintaa ei voida lautakunnan käyttävissä olevien tietojen perusteella pitää ylimitoitettuina. Käytettyjen virranjakajien hinnat vaihtelevat runsaasti riippuen merkistä, mallista, iästä ja saatavuudesta. Korjaamon toimintakunnoltaan tarkastetusta virranjakajasta perimää hintaa ei voida esitetyn asiakirja-aineiston perusteella pitää kohtuuttomana. Näin ollen lautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 9.7.2007