Tallinnan risteily. Bussikuljetuksesta myöhästyminen.

Diaarinumero: 1037/35/06
Antopäivä: 11.05.2007

Kuluttajat (jäljempänä K:t) olivat 5.3.2006 valmismatkalla Helsinki-Tallinna -risteilyllä. Matkaan kuului kuljetus Helsinkiin. Menomatkalla matkustajat myöhästyivät taukopaikalta matkaa jatkaneesta bussista.

Vaatimukset

K:t vaativat elinkeinonharjoittajalta (jäljempänä EH) korvauksena taksimatkan hintaa 109,40 euroa.

K:t olivat varanneet Tallinnan risteilypaketin EH:lta. Matkaan kuului bussikuljetus Helsinkiin Länsisatamaan. Menomatkalla pidettiin tauko huoltoasemalla. Huoltoasemalta lähdettäessä K:t jäivät kyydistä, koska kuljettaja unohti heidät huoltoasemalle. Sovittu lähtöaika oli klo 16.15 ja ajopiirturin mukaan bussi lähti matkaan klo 16.17. Matkustajat joutuivat ottamaan taksin Länsisatamaan, jotta ehtisivät laivaan.

K:ien mukaan kuljettaja ei muidenkaan pysähdysten yhteydessä huolehtinut asianmukaisesti siitä, olivatko kaikki matkustajat mukana. K:t kyseenalaistavat sen olivatko ajopiirturin kello ja bussin matkustamon kello samassa ajassa. Kuulutukset kuuluivat huonosti auton takaosaan.

Vastaus

EH kiistää vaatimukset.

Kuljettaja oli kuuluttanut mikrofoniin taukopaikalle saavuttaessa, että matka jatkuu klo 16.15. Ajopiirturin mukaan matkaan lähdettiin 16.17.

Jatkaessaan matkaa kuljettaja laski matkustajat, mutta ei saanut tarkkaa lukua, koska matkustajat liikkuivat autossa.

Ajopiirturin kello ja bussin kello olivat samassa ajassa.

Ratkaisu

Asiassa annetun selvityksen perusteella lautakunta katsoo näytetyn, että bussi jatkoi matkaa ilmoitetun lähtöajan jälkeen. Lyhyehkön huoltoasemalle pysähtymisen jälkeen matkanjärjestäjällä ei ole erityistä syytä olettaa, etteivät kaikki matkustajat olisi ilmoitettuun lähtöaikaan mennessä palanneet bussiin. Asiassa ei ole käynyt ilmi, että pysähdykseen olisi liittynyt seikkoja, joiden vuoksi matkanjärjestäjän olisi tullut tavallista huolellisemmin varmistua, että K:t olivat palanneet tauolta bussiin. Tällainen syy olisi voinut olla esim. huoltoaseman kahvion poikkeuksellisen pitkät jonot, tai muu vastaava syy, joka olisi matkustajista riippumattomasta syystä vaikeuttanut palaamista määräajassa bussiin.

Lautakunta katsoo, että matkustajien velvollisuutena on noudattaa matkanjohtajan, tässä tapauksessa bussin kuljettajan, matkaan liittyen antamia ohjeita ja kellonaikoja. Asiassa on riidatonta, että kuljettaja on ilmoittanut matkaa jatkettavan klo 16.15. Matkustajien vastuulla on ollut huolehtia siitä, että he palaavat tauolta bussiin ennen ilmoitettua lähtöaikaa. Lautakunta katsoo, ettei matkanjärjestäjän suorituksessa ei ole ollut virhettä.

Kuluttajariitalautakunta ei suosita hyvitystä.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 11.5.2007