Jääkiekkomailan kauppa. Mailan rikkoutuminen. Tavaran luonteen vastainen virheolettama.

Diaarinumero: 371/36/06
Antopäivä: 11.05.2007

Kuluttaja (jäljempänä K) osti jääkiekkomailan pojalleen elinkeinonharjoittaja 1:ltä (jäljempänä EH1) 16.8.2005. Mailan hinta oli 99 euroa. Maila katkesi syyskuun lopulla ja K sai 25.10.2005 uuden mailan, joka katkesi 24.11.2005.

K valittaa, ettei saanut uutta mailaa toisen katkenneen tilalle

Vaatimukset

K vaatii kaupan purkua, 99 euron kauppahinnan palauttamista ja korva usta puhelin- ja ajankäyttökuluista 20 euroa, yhteensä 119 euroa.

Poika oli käyttänyt kumpaakin mailaa vain 12 kertaa

Vastaus1. VP1

Liike kiistää valittajan vaatimukset. Vastaukseen on liitetty kaikkien Suomen suurimpien maahantuojien yhteiset takuumenettelyohjeet, joiden mukaan muun muassa

- varren tai komposiitin pitää olla ostettu 30 päivän sisällä tuotereklamaation esittämisestä

- takuu koskee vain materiaali- ja valmistusvirhettä, takuu ei koske pelitilanteessa sattunutta normaalia vaurioitumista, esim. luistimen vartta

- varsi tai komposiittimaila korvataan vain kerran

Takuu kattaa kaikkien hintaluokkien mailat samalla tavalla eikä se ole takuu käyttöiästä vaan tasalaatuisuudesta, suorituskyvystä ja käyttömukavuudesta. Maila voi mennä poikki jo ensimmäisessä aloituksessa tai pelitilanteessa eikä takuu lupaa käyttökertoja vaan 30 päivää ostopäivästä lukien. Jääkiekkoliiton sääntöjen mukaan mailan on tietyissä tilanteissa mentävä poikki turvallisuussyistä, jotta vältyttäisiin onnettomuuksilta.

Vastaus 2. VP2

Maahantuojalla ei ole myyjän antamaan vastaukseen lisättävää.

Ratkaisu

Kuluttajasuojalain 5 luvun 12 §:n 2 momentin 5 kohdan mukaan tavaran tulee kestävyydeltään ja muuten vastata sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen tavaran kaupassa perusteltua aihetta olettaa, muutoin siinä on virhe.

Saman luvun 15 §:n 1 momentin mukaan tavaran virheellisyyttä on arvioitava sen perusteella, millainen tavara on ominaisuuksiltaan vaaranvastuun siirtyessä ostajalle. Vaaranvastuu siirtyy ostajalle, kun tavara luovutetaan hänelle. Myyjä vastaa virheestä, joka tavarassa on ollut tänä ajankohtana, vaikka virhe ilmenisi vasta myöhemmin. 2 momentin mukaan virheen oletetaan olleen olemassa vaaranvastuun siirtyessä ostajalle, jos se ilmenee kuuden kuukauden kuluessa tästä ajankohdasta, jollei toisin osoiteta tai oletus ole virheen taikka tavaran luonteen vastainen.

Jääkiekkomailan rikkoutuminen riippuu sekä siitä, mitä materiaalia se on että siitä, kuinka paljon ja miten sitä on käytetty. Maila joutuu normaalissakin pelissä voimakkaiden kolhujen kohteeksi. Esimerkiksi luistimen terän viilto saattaa rikkoa mailan piankin käyttöönoton jälkeen, mikä on jääkiekkomailoille luonteenomaista. Lautakunta katsoo kuitenkin, että ostajalla on lähtökohtaisesti oikeus olettaa mailan kestävän useita pelikertoja.

Tässä tapauksessa mailaa oli ostajan ilmoituksen mukaan käytetty useita pelikertoja. Näin monen käyttökerran jälkeen tapahtuva mailan rikkoutuminen ei ole odottamatonta, joten oletus siitä, että maila olisi ollut virheellinen sitä jo ostajalle luovutettaessa, on tavaran luonteen vastainen. Pelkästään se, että maila on tässä tapauksessa rikkoutunut, ei ole osoitus siitä, että mailassa olisi ollut myyjätahon vastattava virhe.

Koska mailan ei ole näytetty olleen virheellinen, lautakunta ei suosita hyvitystä.

Päätös syntyi äänestyksen jälkeen.

Eriävä mielipide asiassa:

Katsomme, että jos muuta ei ole ilmoitettu, tämän hintaluokan mailan on kestettävä pitempään kuin se on kestänyt K:n pojalla. Koska maila ei ole kestävyydeltään vastannut ostajan aiheellisia odotuksia, pidämme selvitettynä, että mailassa on ollut myyjätahon vastattava virhe. Tällä perusteella suositamme, että kauppa puretaan ja myyjä ja maahantuoja palauttavat K:lle mailan kauppahinnan 99 euroa sekä korvaavat tämän kulut arviomme mukaan 5 eurolla.

Toteamme myös, että jos tavaralle annetaan takuu, sen on oltava ostajalle annettu lisäetu eli annettava ostajalle lain säännöksiä paremmat oikeudet. Selvitykseen liitetyt jääkiekkomailojen takuuehdot eivät anna ostajalle lain mukaista parempia oikeuksia vaan kaventaa niitä.

 
Julkaistu 11.5.2007