Lentolippujen välitys. Matkakohde. Markkinointitiedot. Internet-varaus.

markkinointitiedot

Diaarinumero: 161/35/06
Antopäivä: 11.05.2007

Kuluttajat (jäljempänä K:t) varasivat 14.9.2005 lentoliput elinkeinonharjoittajalta (jäljempänä EH). Heidän tarkoituksensa oli matkustaa Costa Rican pääkaupunkiin, joka on nimeltään San Jose. Liput maksoivat 763,20 euroa henkeä kohden. Hankitut liput oikeuttivat kuitenkin matkaan USA:n San Joseen. Matkustajille aiheutui ylimääräisiä kuluja ja ajanhukkaa.

Vaatimukset

K:t vaativat 1 390,08 USD korvausta ylimääräisistä kuluista, jotka aiheutuivat alun perin tarkoitettuun matkakohteeseen pääsemisestä ja korvausta 27 tunnin ylimääräisestä matkustusajasta 70 euroa henkeä kohden eli yhteensä 140 euroa.

K:t toteavat, että varausta tehtäessä netissä oli vain yksi San Jose, jonka kohdalla ei ollut maamerkintää. K1 oli katsonut tämän ensin työkoneeltaan ja sitten kotipäätteeltä yhdessä K2:n kanssa. Vasta matkan aikana Seattlessa selvisi, että lentoliput olivatkin Kalifornian San Josehen. Tuolloin American Airlinesin virkailija katsoi päätteeltään, että suomenkielisessä versiossa oli vain yksi San Jose mutta englanninkielisessä versiossa niitä oli kolme. EH:n esittämät printit ovat päivältä 9.11.2005, jolloin yhtiö oli lisännyt järjestelmään maamerkinnän.

Netissä, kirjallisissa varaustiedoissa tai yhtiön virkailijan kanssa käydyssä keskustelussa ei tullut ilmi, että samannimisiä kohteita olisi ollut useita. K1 keskusteli yhtiön virkailijan kanssa varauspäivän siirron vuoksi, eikä tämäkään tiedustellut varauksen oikeellisuutta.

Vastaus

EH pitää valitusta aiheettomana. Asiakaspalvelusyistä yhtiö on valmis korvaamaan 50 prosenttia aiheutuneista lisäkuluista.

Se toteaa, että matkustaja oli varannut 14.9.2005 yhtiön internetsivujen kautta erikoishintaiset liput San Joseen. Asiakas oli ilmeisesti erehdyksessä valinnut väärän kaupunkikohteen internetin alasvetovalikosta. San Jose löytyy lentokenttäkohteena niin Kaliforniasta USA:sta kuin Costa Ricastakin. Vastauksen liitteenä on kopiot internetsivustoista varausta tälle matkalle tehtäessä.

Asiakkaan tilaus prosessoitiin normaalin online-varausprosessin mukaisesti. Virhe huomattiin vasta matkan alettua. Matkaehdot olivat tulleet voimaan asiakkaan tilatessa matkan. Erityisehtojen mukaan matkustajalla on velvollisuus tarkistaa kaikki matkustusdokumentit. Erikoishintaisiin lippuihin ei yleensä ole muutosmahdollisuutta.

Ratkaisu

Matkustajat olivat saaneet internetin kautta tekemänsä tilauksen perusteella lentoliput USA:ssa olevaan San Joseen, kun heidän tarkoituksensa oli matkustaa Costa Ricassa olevaan San Joseen. Matkustajille on aiheutunut ylimääräisiä kuluja

1 390,08 USD siitä, että he pääsivät matkustamaan alun perin aikomaansa kohteeseen.

Matkustajien mukaan yhtiön internetsivuilla ei ollut valittavissa kuin yksi San Jose, kun matkustajat varasivat matkan. Tämä kohde oli matkustajien mukaan USA:ssa, mutta sitä ei ollut merkitty internettietoihin eikä se selvinnyt heille muutenkaan. Matkustajien mukaan internetsivut olivat tältä osin puutteelliset ja harhanjohtavat, mistä oli seurauksena virheellinen matkakohteen valinta.

EH on toimittanut lautakunnalle yhtiön matkavaraustoimintoihin liittyviä ja nyt kyseessä olevaa matkaa koskevia tulosteita internetsivuilta. Niistä on todettavissa, että matkustajat ovat valinneet kohteeksi San Jose, California International, United States (SJC). Valittavana on kuitenkin ollut toinenkin San Jose (Costa Rica).

Osapuolten kertomukset siitä, miten San Joseta koskevat tiedot on matkaa varatessa esitetty internetsivuilla, ovat ristiriitaiset. Selvityksen mukaan asia voisi olla selvitettävissä todistajia kuulemalla. Koska lautakunta ei voi kuulla todistajia tuomioistuinten lailla, lautakunta ei voi käytettävissään olevilla keinoilla selvittää asiaa. Näin ollen lautakunta ei anna ratkaisusuositustaan asiassa.

EH on kuitenkin luvannut korvata ylimääräisiä kuluja asiakaspalvelusyistä. Lautakunta pitää asianmukaisena, että yhtiö menettelee lupauksensa mukaan.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 11.5.2007