Amazonian kiertomatka. Matkakohteesta annetut tiedot.

Diaarinumero: 1713/35/06
Antopäivä: 11.05.2007

Kuluttaja (jäljempänä K) osallistui elinkeinonharjoittajan (jäljempänä EH)järjestämälle Amazonian kiertomatkalle

13.-28.3.2006. K katsoo, että matkan markkinointi oli harhaanjohtavaa, koska matka suuntautui Brasilian lounaisosaan eikä Amazon-virran alueelle, kuten K oli ymmärtänyt.

Esitetietojen mukaan kyseessä oli seitsemän päivän kiertomatka Amazonian kauneimpiin osiin, toinen viikko rentoa rantalomaa. Matkalla saattoi kokea jännittävän loman Amazonian villissä luonnossa ja kiertomatkalla tutustuttaisiin Amazonian ihmeisiin. Ensimmäisenä kohteena esitteessä mainitaan Recife ja toinen viikko vietettäisiin Porto de Galinhaksessa. Ensimmäinen yö vietettäisiin Cuiabássa.

Vaatimukset

K vaatii 600 euron hinnanalennusta ja korvausta malarialääkityksestä 109,76 euroa.

Matkatoimistovirkailijan kanssa käydyn keskustelun ja matkaesitteiden perusteella K oli menossa tutustumaan alueeseen sellaisena kuin se Suomessa ymmärretään. Missään matkan esittelyn vaiheessa ei käynyt ilmi, että kyseessä olisi Brasilian äärimmäinen lounaisosa kaukana Amazon-joesta ja viidakosta.

Matkaesitteen kartta oli Recifen alueesta, eikä jatkolentojen aikatauluista ilmoitettu etukäteen. Päiväohjelman kohdalla mainittiin Chapada ja Pantanal, jotka eivät kertoneet mitään.

K:n mukaan malarialääkitys ei ollut tarpeen, mikä selvisi vasta matkan jälkeen.

Vastaus

EH pitää valitusta aiheettomana ja toteaa, että asiakkaat ovat saaneet esitteessä ja kiertomatkaohjelmassa kuvatun kiertomatkan. Ohjelmassa ei ole ollut hinnanalennukseen oikeuttavaa puutetta. Kyseessä oli ikävä väärinkäsitys, kun asiakkaat olivat olettaneet kiertomatkan suuntautuvan Amazon-joen päävirran alueelle ja Amazonin osavaltioon. Amazonin sademetsä ja koko Amazonin alue käsittää paljon laajemman alueen kuin pelkän Amazon-joen. Amazonin pinta-ala on yli 6 miljoonaan neliökilometriä ja se kattaa yli puolet Brasilian pinta-alasta ja ulottuu myös luoteisiin naapurimaihin. Kiertomatkan ei ole kerrottu suuntautuvan itse Amazon-joelle.

Kiertomatkan päiväohjelmassa (otsikko: Amazon-Savannah-Pantanal) todetaan Mato Grosson osavaltio ja sen pääkaupunki Cuiabá, jossa lentokenttä sijaitsee. Toisena päivä matka suuntautui Savannahiin ja Chapadan kansallispuistoon, kolmantena-viidentenä päivänä Amazonian sademetsään ja sen jälkeen Patanalin alangolle. Tämän jälkeen loma jatkui rantalomana.

Kansanterveyslaitoksen tiedotteessa on kerrottu malarialääkityksen tarpeellisuudesta Mato Grosson alueella, jossa kiertomatkan kohteet sijaitsevat. Tiedotteen mukaan tartuntavaara on suuri ympäri vuoden alle 900 metrin korkeudessa tietyillä metsäisillä Amazon-joen alueilla kuten esim. Mato Grossossa (pohjoisosa)

Ratkaisu

Valmismatkalain 17 §:n ja yleisten valmismatkaehtojen 14 kohdan mukaan matkanjärjestäjän suorituksessa on virhe, jos matka ei palveluksiltaan tai muilta järjestelyiltään vastaa sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Sopimuksen sisältöä arvioitaessa otetaan huomioon matkanjärjestäjän lehti-ilmoituksissa ja matka-asiakirjoissa sekä matkanjärjestäjän muulla tavoin ilmoittamat tiedot.

Valmismatkasta annettavista tiedoista annetun asetuksen 5 §:n 2 kohdan mukaan matkasta on annettava tieto matkan kohteesta tai kiertomatkan kohteista ja matkareitistä.

Brasilia on suuri maa ja myös pääosin sen alueella oleva Amazon-joki on pinta-alaltaan laaja. Matkaesitteessä ei mainita lainkaan Amazon-jokea eikä esitteessä olevien tietojen perusteella voi syntyä käsitystä, että matkan kohteena olisi nimenomaan Amazon-joki. Etenkin selkeästi mainittujen maantieteellisten paikkojen, kuten kaupunkien ja osavaltioiden perusteella K:n olisi tullut ymmärtää mihin Brasilian osaan matka suuntautui. Jos K ei ole tuntenut paikannimiä eikä ole tiennyt esimerkiksi sitä, miten ne sijaitsevat suhteessa Amazon-virtaan, hänellä olisi ollut mahdollisuus tiedustella asiaa matkanjärjestäjältä tai selvittää asia ulkopuolisista lähteistä. Lautakunta katsoo, ettei matkan markkinointia ei voida pitää harhaanjohtavana.

Lautakunta pitää myös kansanterveyslaitoksen tiedotteen perusteella asianmukaisena, että matkustajia on kehotettu varautumana malariaan. Lautakunta katsoo, ettei tämä ohje ole aiheuttanut korvattavaa vahinkoa matkustajalle.

Lautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 11.5.2007