Ruostekorjaus. Korjauksen virheellisyys. Korjauksen laatu ja hinta. Neuvontavelvollisuus.

Diaarinumero: 1599/34/05
Antopäivä: 10.05.2007

Kuluttaja (jäljempänä K) vei kesällä 2003 vuonna 1984 käyttöönotetun henkilöauton elinkeinonharjoittajalle (jäljempänä EH) korjattavaksi. Korjaus maksoi 9 239,20 euroa.

K valittaa siitä, että korjauksesta sovittu hinta-arvio ylitettiin. Lisäksi K valittaa siitä, että korjauksen jälki ei vastaa korjauksen hintaa.

Vaatimukset

K vaatii, että korjauksen hintaa alennetaan 4 000 eurolla.

Autossa oli ruostevaurioita, jotka korjattiin ja auto maalattiin. Alustava hinta-arvio korjauksesta oli 2 000 euroa ja korjauksen piti kestää noin kaksi viikkoa. Korjaus kesti kuitenkin noin puolitoista kuukautta.

Korjauksen jälkeen auton maalipinnasta lohkeili palasia, todennäköisesti huonon kittauksen vuoksi. Lisäksi K huomasi, että auton väri ei vastannut alkuperäistä, auton lakkapinta oli rusehtava, maalipinnassa oli epätasaisuutta ja appelsiinipintaa. Auton sisäosat olivat peittyneet maaliin.

Katsastuspalvelun asemapäällikkö on tutkinut auton päällisin puolin ja todennut, että autoon on tehty erittäin kattava ruostekorjaus.

K:n asiamies toteaa lisäksi, että hänen isänsä K on yli 70-vuotias eläkeläinen ja käy dementiatutkimuksissa.

Vastaus

EH kiistää K:n vaatimukset. K:n auto oli korjattavana ruostevaurioiden takia. Työt aloitettiin takaosan lokasuojan kaarien vaihdolla, jolloin asiakas oli vieressä katsomassa. Työn edistyessä huomattiin, että autossa oli huomattavia ruostevaurioita. K totesi itse, että auton tekniikka on hyvässä kunnossa, joten kaikki löytyvät ruosteet korjataan. K oli itse korjaamolla useasti ja keskusteli korjaajien kanssa työn edistymisestä. K:lle kerrottiin, että korjaukseen kuluu paljon työtunteja ja hän hyväksyi tämän. K on myös hyväksynyt kaikki autoon tehdyt maalaukset, vaikka osassa autoa maali on hieman alkuperäistä vaaleampi.

EH ei huomannut K:lla mitään dementian merkkejä.

Ratkaisun perustelut

Asiassa on selvitetty, että K vei autonsa EH:lle korjattavaksi. Autossa oli laajoja ruostevaurioita, jotka korjattiin.

Kuluttajansuojalain 8 luvun 12 §:n mukaan palveluksen on sisällöltään, suoritustavaltaan ja tulokseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Palvelus on suoritettava ammattitaitoisesti ja huolellisesti sekä ottaen huomioon tilaajan edut. Palveluksen tulee kestävyydeltään ja muuten vastata sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen palveluksen yhteydessä aihetta olettaa. Jos palvelus poikkeaa edellä esitetyistä vaatimuksista, siinä on virhe.

K on valituksessaan todennut, että auton takakontista lohkeilee paloja ja että auton maalipinta ei ole tasainen. Lisäksi auton väri ei vastaa joiltain osin alkuperäistä väriä. EH on vastauksessaan todennut, että K on itse hyväksynyt auton maalauksessa käytetyn värin, joka ei vastannut alkuperäistä väriä. Lautakunta katsoo jääneen näyttämättä, että auton maalipinta olisi epätasainen tai että siitä lohkeilisi palasia. Lautakunta katsoo kuitenkin, että noin 9 000 euron korjaukseen kuuluu, että auton maalipinta on väriltään yhtenäinen. Tältä osin korjauksessa on siis ollut kuluttajansuojalain 8 luvun 12 §:n mukainen virhe. Laskun mukaan maalaustyö on maksanut

1 683,20 euroa. Lautakunta arvio virhettä vastaavaksi hinnanalennuksen määräksi 1 000 euroa virheestä esitetty selvitys huomioon ottaen.

Jos sopimusta tehtäessä tai sen jälkeen osoittautuu, että palvelus, sen hinta, kohteen arvo ja ominaisuudet tai muut erityiset seikat huomioon ottaen ilmeisesti ei olisi tilaajan kannalta tarkoituksenmukainen, toimeksisaajan on kuluttajansuojalain 8 luvun 14 §:n mukaan viipymättä ilmoitettava siitä tilaajalle. Toimeksisaajan on ilmoitettava tilaajalle myös, jos palvelus ilmeisesti tulee huomattavasti kalliimmaksi kuin tilaaja on kohtuudella voinut odottaa. Jollei tilaaja ole tavoitettavissa kohtuullisessa ajassa tai ei anna tarvittavia ohjeita, toimeksisaajan on keskeytettävä palveluksen suorittaminen. Toimeksisaaja saa kuitenkin jatkaa suoritusta, jos hänellä on erityistä syytä olettaa, että tilaaja kuitenkin haluaa palveluksen suoritettavaksi. Jos toimeksisaaja laiminlyö tämän pykälän mukaiset velvollisuutensa, palveluksessa on virhe.

K on valituksessaan todennut, että auton korjauksen hinta-arvio oli 2 000 euroa. EH on vastauksessaan todennut, että K on itse hyväksynyt kaikki korjaukset ja että korjauksen suuruus huomattiin vasta korjauksen alettua. Lautakunta toteaa, että korjaus on ollut liian laaja auton ikä, kunto ja arvo huomioon ottaen, eikä korjaus näin ollen ole ollut tarkoituksenmukainen.

EH:n olisi pitänyt neuvontavelvollisuutensa perusteella ilmoittaa tästä K:lle. EH:n suorituksessa on ollut virhe tämän vuoksi. K:lla on oikeus virhettä vastaavaan hinnanalennukseen. K on vaatinut 4000 euron hinnanalennusta, mihin hänellä vähintään on oikeus.

Suositus

Kuluttajavalituslautakunta suosittaa, että EH jättää perimättä K:lta virheellisestä korjauksesta 4 000 euroa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 10.5.2007